דעות לרשימת כל הכותבים

תגובות אחרונות

הספרייה | ממדפי הארכיון

פרקים נבחרים

על האליטה בתקשורת כבכל מוסד חברתי אחר, גם במוסד התקשורת בישראל מתקיימת החלוקה הבסיסית בין אליטה ללא־אליטה, בין ממלאי תפקידים בכירים שתופסים עמדות בכירות בסוגי פעילות למיניהם ובין אחרים הנשמעים להם, בין המובילים למובלים. כל התייחסות לאליטה התקשורתית בישראל כמוה כהליכה בין עצים ביער רחב ממדים. הדיון הציבורי בדרך כלל רואה במוסד התקשורת מקשה אחת, ואינו מבחין בחלקים בתוכו. לרוב נהוג לשרטט פרופילים סוציו־דמוגרפיים כלליים, ואלו אינם עלולים אלא לחזק דימויים פולקלוריסטיים שכיחים. מבחינה זו, הטיול הזה ביער התקשורת לא זו בלבד שהוא חלוצי, אלא הוא אף אמור לסמן מסלולים ושבילי הליכה ומחקר בהמשך. שדרות באליטה התקשורתית מי הם אפוא ממלאי התפקידים הבכירים בארגוני התקשורת הנשענים על אמצעי התקשורת? בשם עקרון הריבוד נתמקד בעיתונים ובערוצי שידור עיקריים ולא בארגונים המפיקים פרסומים תקופתיים, ספרים או סרטי קולנוע. תשומת הלב תתמקד בעיקר בתקשורת הכללית, אבל מפעם לפעם יופנה הבזק גם לעבר שביל התקשורת המגזרית,...