אז אמרו

מורשת אדם ברוך

"במקום ביקורת - המלצה"

(מו"ל "גלובס" אלונה בר-און מציגה את אחד מעקרונות מוסף התרבות החדש בעיתון)