אז אמרו

גם מכת בכורות לא ניסינו

"גם לחטוף בנים של בכירי חמאס ישראל לא ניסתה לעשות"

(צבי יחזקאלי מעלה רעיונות לשחרור שבויים בידי חמאס, 103FM, 16.12.2022)

תגובות