אז אמרו

רוגל אלפר מסכם

"איש אינו יודע כלום וכולם כל הזמן בהלם"

("הארץ", 24.5.22)