עמותת הצלחה ממשיכה במאבקה לחשוף לציבור מידע מיומני ראש הממשלה. מוקדם יותר החודש עתרה העמותה לבית-המשפט, באמצעות יועצה המשפטי עו"ד אלעד מן (לשעבר יו"ר עמותת העין השביעית), בדרישה כי יחייב את ראש הממשלה נתניהו למסור מידע משלים שהסתיר מהיומן שנאלץ למסור לציבור בעקבות עתירה קודמת.

בשנת 2021, לאחר מאבק משפטי מתמשך, חויב ראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לציבור את יומנו הרשמי. היומן נמסר כשהוא מצונזר בחלקו ומושחר בכבדות. בהמשך התברר גם כי נראה שנתניהו מנהל יומן כפול: השוואה בין יומני הלשכה שנתפסו כחלק מחומרי החקירה בפרשיותיו הפליליות של נתניהו, לבין היומנים שמסר מתוקף חוק חופש המידע, גילתה כי מידע רב הוסתר מהיומנים "הרשמיים".

מהדיונים במשפט המו"לים, הוא המשפט הפלילי שבו מואשם נתניהו בשוחד, מרמה והפרת אמונים, התברר עוד כי נתניהו השחיר בלא הצדקה פגישות עבודה, שקיים מתוקף תפקידו כראש ממשלה ושר תקשורת.

כשעד המדינה שלמה (מומו) פילבר הגיע בשנת 2022 להעיד במשפט, הוא סיפר בין היתר על שתי פגישות עבודה שכאלה שנערכו בקיץ 2015. פילבר, לשעבר מנהל קמפיין הליכוד ומי שעל פי כתב האישום מונה על ידי נתניהו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת כדי שיפעל לטובת איל המדיה שאול אלוביץ', התבקש להתייחס בעדותו להודעת סמס שקיבל ממזכירתו של ראש הממשלה ב-25.8.2015: "היי מומו, תפגשו היום ב-22:20 בבית רה"מ בקיסריה ותצאו משם יחד לאדרי".

פילבר סיפר בבית-המשפט כי בפגישה שאליה זומן פגש את נתניהו לצד אדם שלא ידע את זהותו (לימים יתברר כי היה זה פול מרינלי, נציגו של המולטי-מיליארדר לארי אליסון). נתניהו ביקש מהמנכ"ל פילבר להציג בפני האיש הזר את מפת התקשורת הישראלית, עם דגש על קבוצת התקשורת של המו"ל ארנון (נוני) מוזס, שעומד בימים אלה לדין לצד נתניהו באשמת שוחד.

לפי הראיות שעלו במשפט המו"לים, נתניהו ביקש לעניין את אליסון באפשרות לרכוש מניות בקבוצת ידיעות-אחרונות, כחלק ממהלך רחב היקף לשלוט באופן שבו הוא ומשפחתו מסוקרים בתקשורת בישראל.

תכתובת נוספת שהוצגה לפילבר בבית-המשפט התנהלה בינו לבין שאול אלוביץ', נאשם מספר 2 במשפט ומי שהיה בזמנו בעל השליטה בקבוצת בזק ובכללה באתר "וואלה". תכתובת זו התקיימה לאחר הפגישה עם נתניהו ומרינלי בקיסריה, בשעות הלילה שבין ה-25-26.8.2015.

בתכתובת זו העביר פילבר לאלוביץ' את כתובתו הפרטית של נתניהו בקיסריה לקראת פגישתם למחרת, ובשעות הבוקר הוסיף: "רק לידיעה, לפגישה שלך היום אין שום קשר לנושאים שאנחנו נפגשנו עליהם". "ברור לי לגמרי", כתב לו בחזרה אלוביץ'.

שתי הפגישות האלה של נתניהו, האחת עם נציגו של אליסון והשנייה למחרת עם אלוביץ', לא הופיעו ביומן של שנת 2015 שמסר ראש הממשלה לציבור. לא בגרסה הראשונה שמסר בשנת 2021, ולא בגרסה השנייה, המפורטת יותר, שנאלץ למסור בשנת 2022.

יומן נתניהו, 25.8.15

בשל השחרת הפגישות פנתה עמותת הצלחה בבקשה חדשה למשרד ראש הממשלה ונענתה כי "בשני התאריכים האמורים לא השחיר המשרד כל פרט מידע – בין מטעמי ביטחון המדינה ובין מטעמי פרטיות צד ג'. כל ההשחרות המופיעות בדפי היומן האמורים נעשו על ידי ראש הממשלה לשעבר או מי מטעמו" (באותה תקופה קצרה, נתניהו לא היה ראש ממשלה).

בשל כך, טענו במשרד ראש הממשלה, אין להם "יכולת לעיין ברשומות היומן המופיעות בימים אלו – וממילא אין ביכולתם, או בסמכותם, להכריע באשר לטיבן של הפגישות".

כבר באוגוסט 2022, עם קבלת הגרסה המפורטת יותר של יומן 2015, פנה עו"ד מן לעו"ד יוסי כהן, בא-כוחו של נתניהו, בבקשה שנתניהו יסיר את השחרת הפגישות שערך באוגוסט 2015 עם נציגו של אליסון ועם אלוביץ'. על אף פניות חוזרות ונשנות לאורך החודשים הארוכים שחלפו מאז, לא נענה נתניהו לבקשה. לפני שבועות אחדים מסר בא-כוחו בשמו כי "לא ניתן לבדוק פעולות שנעשו כביכול לפני כתשע שנים". לפיכך, נאלצה עמותת הצלחה לעתור לבית-המשפט.

בעתירה מוזכר כי טענת השיהוי אינה יכולה לפטור את נתניהו מהבדיקה, שכן ראש הממשלה עבר על יומניו משנת 2015 גם בשנת 2022, אז נדרש למסור מחדש את היומן של שנה זו בהתאם להוראת בית-המשפט.

מלבד קבלת המידע מבקשת "הצלחה" מבית המשפט לחייב את המשיבים "ובמיוחד המשיב 3 [נתניהו] בהוצאות הולמות" לנוכח התנהלותם בקשר לבקשה.

13004-04-24