לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

שנת 2023 ראתה ירידה משמעותית בשיעור הייצוג של החברה הערבית במדיה המשודרת המרכזית בישראל, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. בשנה שעברה עמד שיעור הייצוג של החברה הערבית על 2.8% בלבד, זאת על אף שכ-18% מאזרחי המדינה הם ערבים. המדד בוחן את כל תוכניות החדשות והאקטואליה בערוצי הטלוויזיה כאן 11, קשת 12 ורשת 13 וכן ברשתות הרדיו כאן ב' וגלי-צה"ל.

בשנת 2023 השתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת ערוצי המדיה הכלולים במדד כ-115,900 דוברים. מתוכם, 3,245 היו ערבים, כ-2.8%. נתון זה נמוך מממוצע הנתונים של כלל שנות המדד, ומצביע על כך שהנסיגה באופן בו משקפת התקשורת הישראלית את החברה הערבית לציבור הישראלי אינה מקרית, אלא חלק ממגמה שהחלה בשנה שעברה. הירידה בולטת במיוחד בקשת 12, ערוץ הטלוויזיה הפופולרי בישראל.

בחודשיים הראשונים של שנת 2016, טרם הושק מדד הייצוג, שיעור הדוברים הערבים עמד על כ-2.2%. מחקרים קודמים שבחנו את שכיחות הופעותיהם של אזרחים ערבים בתקשורת הישראלית הצביעו גם הם על שיעור ייצוג של כ-2%.

לאחר השקת המדד החלה עלייה מדודה בשיעור הייצוג של החברה הערבית. כבר בתום השנה הראשונה לפרסומו של מדד הייצוג טיפס שיעור הייצוג ל-2.5%, בשנת 2017 עמד על 2.9%, בשנת 2018 נשמר שיעור הייצוג ואילו בשנת 2019 ובשנת 2020 חלה ירידה קלה לשיעור ייצוג של 2.8%.

בשנת 2021, זינק שיעור הייצוג ל-3.7%. לפי חוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה, הזינוק נבע בין היתר מהחלפת הממשלה בכזו שבה חברה מפלגה ערבית (רע"מ) וכתוצאה מהמהומות הבין-גזעיות במהלך מבצע שומר חומות. בשנת 2022 ירד שיעור הייצוג ועמד על כ-3.4% ואילו בשנת 2023 נמשכה מגמת הירידה.

לפי חוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה, הירידה נובעת בין היתר מצניחה בהיקפי הסיקור בהקשר הפוליטי, עם פירוק הממשלה שנוצרה בשותפות מפלגת רע"מ. אם בשנת 2022 הופיעו חברי-כנסת ערבים למעלה מאלף פעמים הרי שבשנה שעברה נרשמו רק 366 הופעות של חברי-כנסת ערבים.

מגמת הירידה בולטת עוד יותר כשבוחנים את שיעור הייצוג של החברה הערבית בתוכניות המרכזיות. כמו בשנים קודמות, גם השנה הקדיש המדד תשומת לב מיוחדת לכעשרים תוכניות שנחשבות למובילות בכל כלי תקשורת. עם זאת, מאז תחילת 2022 ובשונה משנים קודמות לא מתפרסמים באופן שוטף ממצאי המדד לאורך השנה, ולא הודגשו ההצלחות והכישלונות של התוכניות שבמעקב.

נראה כי השינוי בתכיפות הפרסום של מדד הייצוג ביטל את ההשפעה החיובית על המוטיבציה של מערכות התוכניות לשבץ דוברים ערבים, שכן שיעור הייצוג הממוצע בתוכניות שבמעקב היה נמוך משהיה מאז תחילת המדידות בשנת 2016, ועמד על 2.8% בלבד.

בהקשר זה מעניין לציין כי לא רק שיעור הייצוג בתוכניות המרכזיות צנח, אלא גם הפער בין שיעור הייצוג הממוצע של כל תוכניות החדשות והאקטואליה לבין שיעור הייצוג בתוכניות המרכזיות. בשנים שבהן עקב המדד מדי שבוע או מדי חודש אחר שיעור הייצוג בתוכניות המרכזיות, עמד הפער בינן לבין הממוצע הכללי על למעלה מאחוז. מאז תחילת שנת 2022, עם הפסקת הפרסום השוטף של שיעור הייצוג בתוכניות המרכזיות, הצטמצם הפער ובשנה שעבר הוא התאפס לחלוטין.

בחלוקה של נתוני של 2023 לפי גופי שידור, בולטת מצד אחד הצניחה העצומה בשיעור הייצוג בקשת 12, גוף התקשורת המוביל בישראל, ומנגד היתרון הכללי של השידור הציבורי על פני השידור המסחרי.

מנכ"ל קשת אבי ניר (צילום: אלעד מלכה)

מנכ"ל קשת אבי ניר (צילום: אלעד מלכה)

מבין ערוצי השידור הציבורי בולטת המחויבות של תאגיד השידור הישראלי, שם שני הערוצים המרכזיים (כאן 11 וכאן ב') הגיעו לשיעור ייצוג גבוה בהרבה מהממוצע. גלי-צה"ל הציגה שיעור ייצוג גבוה בעשירית האחוז מהממוצע ואילו שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים, 13 ו-12, הציגו שיעור ייצוג נמוך מהממוצע. גם הפעם, את המחמאות על הנתונים היפים של תאגיד השידור יש לתת לברוך שי, מנהל חטיבת החדשות, ולגל ברגר, מנהל כאן רשת ב'. מנגד, את הביקורת על הנתונים הנמוכים במיוחד של קשת 12 יש להפנות למנכ"ל חברת חדשות 12 אבי וייס ולמנכ"ל קשת 12 אבי ניר.

במקום הראשון, עם שיעור ייצוג של 4.7%, נמצא ערוץ הטלוויזיה של התאגיד, כאן 11 (שסיים את 2022 עם 4.2%, את 2021 עם 4.6% ואת 2020 עם 4.2%). כאן 11 הוא גוף השידור היחיד שרשם עלייה בשנת 2023 לעומת 2022. מיד אחריו, עם שיעור ייצוג של 4.4%, ניצבת תחנת הרדיו הציבורית, כאן ב' (לעומת 5.3% שנמדדו בשנת 2022, 4.9% שנמדדו בשנת 2021 ו-4.4% שנמדדו בשנת 2020).

שיעור הייצוג בקשת 12, ערוץ הטלוויזיה הפופולרי בישראל בפער ניכר על פני כל מתחריו, נחתך ביותר מחצי בתוך שנה

בגלי-צה"ל ירד שיעור הייצוג מ-3.1% ב-2022 ל-2.9% ב-2023. בחודש מרץ 2023 החליף דני זקן את גלית אלטשטיין כממלא מקום מפקד התחנה.

רשת 13 ירדה בחמש עשיריות האחוז מ-2.9% בשנת 2022 ל-2.4% בלבד ב-2023. מנכ"ל הערוץ בשנה זו היה יורם אלטמן. מנכ"ל חברת החדשות של הערוץ בתחילת השנה היה אבירם אלעד, שהוחלף בהמשך על ידי אור צלקובניק.

שיעור הייצוג בקשת 12, ערוץ הטלוויזיה הפופולרי בישראל בפער ניכר על פני כל מתחריו, נחתך ביותר מחצי בתוך שנה. מ-2.7% בשנת 2022 ל-1.3% בלבד ב-2023. בשידורי החדשות והאקטואליה של קשת הופיעו למעלה מ-30 אלף מרואיינים בשנה שעברה. פחות מ-400 מהם היו ערבים.

שיעור ייצוג של 1.3% בלבד הוא הנתון הנמוך ביותר של קשת 12 מאז החל המדד ב-2016, ולמעשה הנתון הנמוך של כל ערוץ שידור שהוא מאז שהחלו המדידות לפני שמונה שנים. בשנה החולפת, יש לציין, קם לקשת 12, לראשונה אחרי שנים ארוכות של הגמוניה, מתחרה חדש, ימני-פופוליסטי, בדמות ערוץ 14, המשמש כזרוע תעמולה של ראש הממשלה נתניהו. נראה כי באקלים הזה מעדיפים בכירי הערוץ, ובראשם מנכ"ל חברת חדשות 12 אבי וייס ומנכ"ל קשת 12 אבי ניר, שלא לעמת את הצופים עם המציאות בישראל, שבה כחמישית מהאזרחים הם ערבים.

* * *

מדד הייצוג הוא מיזם מתמשך מאז 2016 בשיתוף עמותת סיכוי ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, הבודק באופן קבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

המדד בוחן את כל תוכניות החדשות והאקטואליה בערוצי הטלוויזיה כאן 11, קשת 12 ורשת 13 וכן ברשתות הרדיו כאן ב' וגלי-צה"ל. כלי התקשורת הללו, מהזרם המרכזי במדינת ישראל, אמורים לשקף בשידוריהם את כלל האוכלוסייה הישראלית, בין אם מתוקף חוק ובין אם מתוקף המקצועיות העיתונאית. למרות זאת, הם מעדיפים להתמקד באופן חסר מידה באזרחים היהודים ולהציג לצופיהם מדינה שממנה נעדרות כמעט לחלוטין דמויות של אזרחים ערבים.

העדפה זו יוצרת בקרב הצופים והמאזינים תמונת מציאות מעוותת. תוצאת לוואי שלה היא העמקת ההפרדה התודעתית בין אזרחי ישראל היהודים והלא-יהודים. מדד הייצוג נוצר כדי לעודד את מקבלי ההחלטות בתקשורת, עיתונאים, עורכים ומגישים של תוכניות חדשות ואקטואליה, לחרוג מאזור הנוחות ולשנות את המגמה.

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף עמותת סיכוי-אופוק ויפעת מחקרי מדיה​​​​​​​​