אז אמרו

מהפך אל הפחת

"אם בגין היה חי היום, אני חושב שהוא היה די מתהפך בקברו"

(בן כספית, "אולפן שישי", 20.5.22)