להזמנת עותק מודפס של מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית - לחצו כאן

מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית היא פרויקט מתמשך של "העין השביעית" שמטרתו להציג, לבאר ולעקוב אחר זהותם של בעלי ההון, הקבוצות העסקיות ושאר הגורמים השולטים בגופי ואמצעי תקשורת בישראל. התרשים מאפשר למעיינים בו לא רק לאתר את זהותם של האישים והגופים השולטים בחברות המדיה, אלא גם להציג את אחזקותיהם מחוץ לתחום התקשורת – ובכך לקבל גם מושג כלשהו על רשת האינטרסים שמכורחה פועלים הם והכפופים להם, על רמת הריכוזיות במשק הישראלי ועל הבעלויות הצולבות בו.

מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית, 2018. לחצו לעיון בגרסת PDF

מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית, 2018. לחצו לעיון בגרסת PDF

גרסתה הראשונה של מפת הבעלויות של "העין השביעית" ראתה אור בשלהי 2006, אז הופיעה ככפולת עמודים בגליון 65 של כתב-העת במתכונתו המודפסת. גרסתה השנייה התפרסמה בראשית 2013, עם השקתו של אתר "העין השביעית" במתכונתו המחודשת. הגרסה השלישית של מפת הבעלויות התפרסמה בשלהי 2014, על רקע שיח ער בנוגע לחלוקה מחדש של שוק הטלוויזיה המסחרית. הגרסה הרביעית התפרסמה במרץ 2016, עת שוק התקשורת נדמה שביר וארעי מתמיד. הגרסה החמישית רואה אור בקיץ 2018.

המפה המוגשת כאן אינה מסמך מושלם; נעדרים ממנה לפי שעה רוב גופי הפרסום וחלק ניכר מחברות ההפקה, כמו גם רוב שחקניו של ענף יחסי-הציבור. אחזקותיהם הלא-תקשורתיות של כמה מהאישים והגופים המרכזיים המופיעים במפה מופיעות גם הן בצמצום.

מטעמי קריאוּת, המפה מוגשת כאן לאחר שעברה פישוט – לעתים קרובות, בעליה של חברה שולטים בה באמצעות גוף ביניים, חברת אחזקות, ולעתים קרובות באמצעות רשת של חברות מסוג זה. מפה שתתיימר לציין את קיומן של כל חברות האחזקה הפועלות בשוק התקשורת סופה שתיראה כסבך עצום של גופים שלרובם משמעות ביורוקרטית בלבד; מפה כזו סופה שתסתיר יותר מאשר תחשוף. מאותה סיבה הוחלט לוותר על אזכורם של כמה מהשותפים הזוטרים בחברות המופיעות במפה.

תחקיר והפקה: איתמר ב"ז. עיצוב: סטודיו הראל ומעין. מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית היא פרויקט מתמשך של "העין השביעית", המתעדכן אחת לתקופה בהתאם לשינויים בענף. מערכת "העין השביעית" מזמינה את גולשי האתר להציע תוספות, תיקונים ועדכונים.

 The Map of Media Ownership in Israel: view the 2016 English version