איש העסקים וולטר סוריאנו ובא-כוחו עו"ד אילן בומבך מבקשים מבית המשפט שלא לסלק על הסף תביעה שהגיש סוריאנו נגד העיתונאי רביב דרוקר. זוהי תביעה שנייה שמגיש סוריאנו, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נגד דרוקר. התביעה הראשונה הוגשה בשל דברים שאמר דרוקר על סוריאנו בהקשר לפרשת ההאזנות לשוטרים החוקרים בתיקי נתניהו, השנייה בשל סיקור של "העין השביעית" את כתב ההגנה של דרוקר. סוריאנו ובומבך מצדיקים את אי סילוק התביעה על הסף במספר טענות, ביניהן טענה כוזבת לפיה דרוקר סיפק ל"עין השביעית" עותק של אותו כתב הגנה שהיה שונה במספר מילים מזה שהוגש לבית המשפט.

סוריאנו, אזרח ישראלי המתגורר בבריטניה, הגיש מאז תחילת השנה שעברה ארבע תביעות דיבה נגד עיתונאים וכלי תקשורת בישראל בשל דיווחים שלהם על אודותיו. בין הנתבעים גם אתר "העין השביעית", שנתבע לאחר שדיווח על התביעה הראשונה של סוריאנו נגד דרוקר. כאמור, לצד "העין השביעית", עורך האתר שוקי טאוסיג והחתום לעיל, תבע סוריאנו בגין הדיווח על התביעה הראשונה גם את דרוקר עצמו. בהמשך הצטרף בא-כוחו של סוריאנו לתביעה כתובע נוסף, אחרי שבאתר "העין השביעית" ובראיון רדיופוני נטען כי שוב ושוב לא אמר אמת בשירות לקוחו.

באמצעות עו"ד בומבך, טען סוריאנו באופן כוזב בתביעה נגד דרוקר ו"העין השביעית" כי הפרסומים באתר על התביעה הראשונה נגד דרוקר נעשו בתיאום עם עיתונאי חדשות 13 ולצרכיו. סוריאנו טען כי דרוקר "מחק במכוון פרטי מידע" מתוך כתב ההגנה שלו: המלה "האקינג" ושמותיהם של אילי ההון דימיטרי ריבולובלב ורות פרסול, אולם אלו הופיעו בדיווח שפורסם ב"עין השביעית". מכאן הגיע סוריאנו למסקנה השגויה כי "דרוקר מסר להם [לאתר 'העין השביעית'] העתק אחר של כתב ההגנה", וכי דרוקר "הזין את הנתבעים 2–4 במידע שבכוונה לא גולה בכתב הגנתו".

בחודש יולי הגיש דרוקר את כתב הגנתו, באמצעות עו"ד דורון קול. לצד הכחשה גורפת של שיתוף פעולה עם "העין השביעית" דרש דרוקר בין היתר גם לסלק את התביעה נגדו על הסף בטענות שונות, ובעיקר משום שכלל אין לו קשר לפרסום ב"עין השביעית". כבר למחרת נתן השופט אילן רונן החלטה קצרה, שבה עמד על כך כי אכן ישנם קשיים בתביעה נגד דרוקר וביקש מסוריאנו ועו"ד בומבך להבהיר מדוע אין לסלק אותה על הסף.

בתגובה מסביר סוריאנו כי "התביעה הנוכחית [...] עוסקת בפעילות משולבת של הנתבעים", כלומר של דרוקר ו"העין השביעית": "דרוקר העביר לנתבעים 2-4 את כתב הגנתו, שאותה עת היה בנוסח אחר מזה שהוגש באמצעות נט המשפט". כאמור, מדובר בטענה כוזבת.

התגובה של סוריאנו הוגשה לבית-המשפט ימים אחדים לאחר הגשת כתב ההגנה מטעם "העין השביעית", שבו מובהר בפשטות כיצד קרה שמילים אחדות הגיעו לדיווח על כתב ההגנה של דרוקר בתביעה הראשונה של סוריאנו נגדו, אף שלא נראו במבט ראשון במסמך שהוגש לנט-המשפט. למרות זאת, התגובה של סוריאנו מתעלמת כליל מהסבר זה ושבה וטוענת את אותה טענה כוזבת.

"אכן, דרוקר עצמו לא פרסם את הכתבות", טוען סוריאנו בהמשך התגובה, "אך כמובן שמדובר בכתבות שנסמכו על האמור והנטען בכתב ההגנה שלו בתביעה הקודמת, במצורף ל'תוספות', 'השלמות' ו'ביאורים' שניתנו מפי דרוקר לעין השביעית. ניתן אף לומר שדרוקר היה כותב משותף של הכתבות, ולו רק בשל העובדה כי הן ציטטו את כתב הגנתו הנ"ל, אלא גם הוסיפו פרשנות יצירתית ועובדות נוספות, וכאמור - שמות נוספים" (ההדגשה במקור).

מבחינת סוריאנו, "האפשרות כי היה כאן שיתוף פעולה של כלל הנתבעים, כנגד אויב משותף בדמות התובע 1 [סוריאנו], ודאי שאיננה 'קלושה', והיא בעצם היחידה המסתברת". כאמור, מדובר במסקנה שגויה, שמובאת ללא בדל ראיה.

עוד טוען סוריאנו בתגובתו כי דרוקר לא הכחיש חלק מהסעיפים שבהם נטען כי שיתף פעולה עם "העין השביעית", ורואה בכך עדות כי אכן עשה זאת.

עוד מציין סוריאנו כי בכתב התביעה המתוקן נטען כי הגיעו אליו "מידע וראיות המוכיחות התנהלות פסולה וחמורה מצד דרוקר, הכוללת בין היתר הטרדה של עדים פוטנציאליים ושידול גורמים להשגת מידע שלא כחוק. כל אלה מכוונים למטרת סחיטתו של התובע [סוריאנו] באיומים ישירם ועקיפים, תוך ניצול כוחו ומעמדו בתקשורת של דרוקר להשגת מטרותיו, באמצעות סילוק חרב התביעה המרחפת מעל ראשו (היא התביעה הקודמת) בכל מחיר ואגב עבירה על החוק". דרוקר אמנם הכחיש את הטענות הללו מכל וכל, אך לפי סוריאנו, "ככל שהן יוכחו, יהיה מדובר ברעידת אדמה" ולכן "ודאי שאין מדובר בעניין שנמצא בפריפריה של 'סילוק על הסף'".

אשר לטענת דרוקר כי התביעה נגדו היא תביעת השתקה, סוריאנו טוען כי התביעה אינה עומדת בתנאים המאפיינים תביעת השתקה משום שלא הטילה בפועל שום אפקט מצנן על דרוקר, משום שדרוקר הגיש לבית-המשפט תצהיר ובו עדות המציגה את סוריאנו באור מביך ושלילי ואף דיווח על כך בחדשות 13. עוד טוען סוריאנו כי אין פערי כוח בינו לבין דרוקר "ובוודאי שאין פערי כוח כלכליים", שכן דרוקר הוא "טאלנט" הנהנה מייעוץ משפטי קבוע של משרד עורכי-דין גדול. בנוסף טוען סוריאנו כי סכום התביעה, 160 אלף שקלים, אינו מופרך וכי הטענות שבבסיסה אינן טענות סרק.

32058-05-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 660KB)