העיתונאי רביב דרוקר מבקש מבית-המשפט לסלק על הסף את התביעה השנייה שהגיש נגדו וולטר סוריאנו. התביעה, טוען בא-כוחו של דרוקר, "אינה אלא ניסיון שקוף וחסר תום לב מטעם התובעים לגרור את דרוקר להליך משפטי אשר ברור לכל כי אין לו כל קשר אליו, תוך שימוש לרעה בהליכי משפט, והכל על מנת להפעיל על דרוקר לחץ לטובת הליך אחר שמתנהל בין הצדדים".

"התביעה דנא", מוסיף דרוקר בהמשך, "מהווה חוליה נוספת בשרשרת תביעות ההשתקה שהגיש סוריאנו, בניסיון להלך אימים על עיתונאים ואמצעי תקשורת תוך שימוש לרעה בהליכי משפט. גם מטעם זה יש לסלק את התביעה דנא על הסף".

סוריאנו, אזרח ישראלי המתגורר בבריטניה, הגיש מאז תחילת השנה שעברה ארבע תביעות דיבה נגד עיתונאים וכלי תקשורת בישראל שדיווחו על אודותיו. בין הנתבעים של סוריאנו גם אתר "העין השביעית", שנתבע לאחר שדיווח על התביעה הראשונה שלו נגד דרוקר. לצד "העין השביעית", עורך האתר שוקי טאוסיג והחתום לעיל, תבע סוריאנו בגין הדיווח על התביעה הראשונה גם את דרוקר עצמו.

באמצעות בא-כוחו עו"ד אילן בומבך טען סוריאנו, באופן כוזב, כי הפרסומים ב"עין השביעית" על התביעה הראשונה נגד דרוקר נעשו בתיאום עם עיתונאי חדשות 13 ולצרכיו. סוריאנו טען כי דרוקר "מחק במכוון פרטי מידע" מתוך כתב ההגנה שלו, כגון המלה "האקינג" ושמותיהם של אילי ההון דימיטרי ריבולובלב ורות פרסול, אולם אלו הופיעו בדיווח שפורסם ב"עין השביעית". מכאן הגיע סוריאנו למסקנה השגויה כי "דרוקר מסר להם [ל'עין השביעית'] העתק אחר של כתב ההגנה" וכי דרוקר "הזין את הנתבעים 2–4 במידע שבכוונה לא גולה בכתב הגנתו".

דרוקר מכחיש זאת מכל וכל. "טענה זו", כותב דרוקר על הטענה בדבר העברת מידע פנים שלא נכלל בכתב ההגנה, "פשוט אינה נכונה מבחינה עובדתית, והיא מתבססת על טעות (במקרה הטוב) או ניסיון פסול להטעות את בית-המשפט (במקרה הרע)". בהמשך כתב ההגנה מבהיר בא-כוחו של דרוקר, עו"ד דורון קול, כי "מעבר לעובדה שדרוקר הוא צד להליך שסוקר בכתבות, אין ולא היה לו שום קשר אליהן, הכתבות לא נכתבו על-ידו או לבקשתו ואינן מכילות מידע שאינו נגיש לציבור ממילא".

דרוקר מבהיר בכתב ההגנה כי הוא "לא העביר כל 'מידע' לנתבעים 2–4 ['העין השביעית', טאוסיג ופרסיקו], וכל המלים שהתובעים טוענים כי 'נמחקו' מופיעות באופן מפורש בכתב ההגנה שהוגש בתביעה הנוספת לבית-המשפט, ואף הומצא לתובעים".

לדבריו, "בשל תקלה טכנית במערכת נט-המשפט, בכתב ההגנה שהופיע בתחילה במערכת נט-המשפט מלים מסוימות הופיעו בצבע לבן. אולם גם בכך אין כדי לסייע לתובעים, שכן הנוסח שהוגש לבית-המשפט כולל את כל המלים שלטענת התובעים 'הוסתרו'. יתרה מכך, התקלה הטכנית בכתב ההגנה תוקנה על-ידי מערכת נט-המשפט, וכאמור, הנוסח שמופיע במערכת כיום הוא הנוסח הנכון הכולל את כל המלים". די בכך, טוען דרוקר, כדי לסלק על הסף את התביעה שהוגשה נגדו.

מעבר לכך טוען בא-כוחו של דרוקר כי התביעה הנוכחית נגדו מהווה "ניסיון (נוסף) להלך על דרוקר אימים". לדבריו, "הגשת התביעה גם מאותתת לאמצעי תקשורת ולעיתונאים נוספים כי מוטב להם שלא לפרסם דברי ביקורת על אודות סוריאנו, שאחרת ייאלצו להשחית את זמנם וממונם בניהול הליך משפטי".

32058-05-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 13.96MB)