הניסיון של איש העסקים וולטר סוריאנו לאלץ את "העין השביעית" למחוק את כל הדיווחים על אודותיו מהאתר, הוא המשך השימוש לרעה בהליכי משפט ונקיטה בהליכי "השתקה", כך טוענת "העין השביעית" בתשובה לבקשה שהגיש סוריאנו לבית-המשפט המחוזי בת"א. "העין השביעית" אף ביקשה לסלק על הסף את ההליך המשפטי של סוריאנו. איש העסקים, בתגובה, טען כי אין מדובר כלל בתביעת השתקה וכי בוודאי שאין מקום לסלקה על הסף.

סוריאנו, אזרח ישראלי המתגורר בבריטניה, הוא איש עסקים בתחום המודיעין הפרטי, שהוצג על-ידי עורך-דינו אילן בומבך כידידו של ראש הממשלה נתניהו. מאז תחילת 2018 הגיש סוריאנו ארבע תביעות דיבה נגד עיתונאים וכלי תקשורת בישראל שדיווחו על אודותיו, כולל "העין השביעית", על סך כולל של 1.7 מיליון שקל. גל התביעות הגיע לאחר שמפכ"ל המשטרה אלשיך אמר בראיון לאילנה דיין כי מתקיימים מעקבים אחרי קציני המשטרה החוקרים את נתניהו, והעיתונאי רביב דרוקר חשף בהמשך כי המשטרה מתדרכת כי סוריאנו הוא מי שעומד מאחורי המעקבים. סוריאנו מכחיש את הדברים.

סוריאנו פעל בנוסף למניעת פרסומים על אודותיו גם מחוץ לתחומי מדינת ישראל, הגיש תביעה באירלנד נגד חברת טוויטר העולמית בשל ציוצים שהזכירו אותו והודיע לאחרונה בראיון ל"טלגרף" הבריטי כי בכוונתו לפתוח בהליכים גם נגד חברת גוגל.​ סוריאנו גם איים לתבוע אתר אמריקאי שדיווח על אודותיו, "פורנזיק ניוז", אך לדבריו נמנע מכך משום שבקליפורניה ישנו חוק נגד תביעות השתקה.

בחודש דצמבר האחרון הגיש תביעה חמישית בישראל, שוב נגד "העין השביעית". הפעם לא דרש פיצוי אלא צו מבית-המשפט המורה לאתר למחוק את כל הפרסומים על אודותיו. סוריאנו לא הסתפק בכך אלא דרש גם למחוק מהאתר כל כתבי הטענות שהוגשו במסגרת התביעות שיזם, בטענה כי פרסום תוכנם של ההליכים המשפטיים שהוא עצמו חולל, פוגע בפרטיותו.

"כוחה ההרסני והבלתי מוגבל של העין השביעית"

סוריאנו, באמצעות באי-כוחו עורכי-הדין אילן בומבך וגבריאל שמגר, מייחס ל"העין השביעית" השפעה על פרסומים עיתונאיים בכלי תקשורת מובילים בזירה הבינלאומית, במטרה להשחיר את שמו. עורכי-דינו של סוריאנו חוזרים וטוענים שוב ושוב כי "חומרים" שפורסמו באתר "העין השביעית" "דלפו" לכלי תקשורת אחרים. יש לציין כי מדובר בכתבי טענות פומביים שפורסמו באופן גלוי ברשת האינטרנט וזמינים לכל המעוניין בכך.

לטענתו, הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרסומים עליו ב"עין השביעית" הגיעו ל"היקפים וממדים אסטרונומיים", אף כי העדויות היחידות שסוריאנו מספק לנזקים הללו הן פניות מעיתונאים שמבקשים ממנו תשובות לשאלות עיתונאיות.

"הפרסומים בעניינו של המבקש [סוריאנו] נוגעים לעניינים פומביים שהובאו לידיעת הכלל, בין השאר ביוזמתו באמצעות הליכים משפטיים פומביים שנקט", טוענת בתשובה "העין השביעית" באמצעות בא-כוחה, עו"ד אלעד מן. "מכאן שממילא לא ניתן לראות את הפרסומים הנוגעים למבקש כעניין שיש בו פגיעה בפרטיות". בנוסף, טוענת "העין השביעית", חוק איסור לשון הרע מעניק הגנה נרחבת על פרסום "דין וחשבון נכון והוגן" על הליכים משפטיים.

סוריאנו טוען כי הפרסומים באתר "העין השביעית" אינם "דין וחשבון נכון והוגן" של התביעות שהגיש אולם "העין השביעית" דוחה זאת וטוענת כי הפרסומים באתר "מביאים לידי ביטוי באופן מלא ועקבי את טענות ופעולות סוריאנו ובומבך". מה עוד שסוריאנו מבקש למחוק מהאתר לא רק את ה"דין וחשבון" על ההליכים המשפטיים, אלא גם את התיעוד שלהם בדמות כתבי הטענות עצמם.

סוריאנו יצא נגד עצם ריכוז המסמכים הנוגעים לו באתר וטען כי על "העין השביעית" היה לרשום את מדור "הגנזך" של האתר כמאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. לדבריו, החתום לעיל "ניצל לרעה" את ההיתר העיתונאי שניתן לו מהנהלת בתי המשפט לעיין בתיקי בית-משפט כדי "לאגור חומרים" על אודותיו.

"העין השביעית" "כופרת באופן בסיסי ועקרוני" בטענה כאילו היא מנהלת מאגר מידע, כאילו היה צריך לרשום אותו וכאילו יש בו כדי לפגוע בפרטיותו של סוריאנו. "מדובר בפרשנות תלושה הסותרת את תכליות חוק הגנת הפרטיות ואת עקרונות פומביות הדיון, חופש הביטוי וחופש העיתונות", נכתב בתשובת "העין השביעית".

את הטענות של סוריאנו בדבר שיתוף פעולה בינלאומי של "העין השביעית" עם כלי תקשורת אחרים במטרה להשחיר את שמו מגדירה "העין השביעית" "חיבור ספקולטיבי וקונספירטיבי". לפי "העין השביעית", "לא ברור על מה מלין המבקש [סוריאנו], מלבד על אי שביעות רצון איתה יצטרך ללמוד לחיות, כאדם המתהלך בעולמנו".

סוריאנו, בתגובה, טען כי "העין השביעית" התעלמה בתשובתה מטענותיו לפגיעה בפרטיותו. עוד טוען סוריאנו כי מאחר שהגיש תביעה נגד "העין השביעית", יש לאסור כליל על "העין השביעית" לסקר את ענייניו המשפטיים בשל "ניגוד עניינים", ועל כן "נדרש סעד דחוף המורה על הסרה של כל כתבי בית הדין והכתבות מאתר 'העין השביעית', תוך הגבלתה מביצוע פעולות דומות בעתיד בכל הקשור למבקש".

בהמשך הוסיף סוריאנו כי על הסעד להינתן במהרה "על מנת לעצור את מבול הכתבות עליו [...] תוך הגבלת כוחה ההרסני והבלתי מוגבל של המשיבה [העין השביעית]". לפי התגובה של סוריאנו, "לא ברור על בסיס מה נטענה הטענה כי כתבי בית דין הם פומביים", שכן הגישה אליהם מוגבלת לבעלי הדין או למבקשי עיון בתיק. יצוין כי אין כל מניעה עקרונית מפרסום כתבי בית דין, ואף להיפך - בשל העיקרון של פומביות הדיון, העניק המחוקק הגנה מיוחדת בחוק לשון הרע לפרסומם.

"סוריאנו הוא בריון משפטי"

במקביל הגישה "העין השביעית" בקשה לסילוק על הסף של ההליך המשפטי. "העין השביעית" טענה כי ההליך הוא חלק מדפוס שבו מנצל סוריאנו לרעה אמצעים משפטיים "כדי להגיע לתוצאות שאינן בהכרח קשורות לסעדים המבוקשים בתביעותיו". לפי "העין השביעית" סוריאנו הוא "בריון משפטי הבוחן כל העת את גבולות כוחו בעילות מעילות שונות, המנצל את משאביו ואת יתרונותיו לפעול כנגד אלו שפעולותיהם בעולם אינן מוצאות חן בעיניו ואינן תואמות את רצונותיו ותכתיביו".

"העין השביעית" מגדירה את ההליך המשפטי הנוכחי כ"תביעת השתקה במלוא תפארת המליצה" ומדגישה כי עצם העובדה שסוריאנו נמנע מלתבוע את האתר האמריקאי "פורנזיק ניוז", על פי הודאתו בשל החוקים נגד תביעות השתקה שבקליפורניה, "היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שהוא תובע משתיק".

סוריאנו: פערי הכוחות ביני לבין "העין השביעית" הם לרעתי, ל"עין השביעית" כח בלתי מוגבל, תפוצה בינלאומית באמצעות שיתופי פעולה, בולטות מרשימה בתוצאות החיפוש בגוגל ויכולת הפצה מרשימה ברשתות החברתיות

בכך לא הסתיימו חילופי הטענות המשפטיות. בתשובה לבקשה לסילוק על הסף טוען סוריאנו כי כלל לא מדובר בתביעת השתקה וכי יש "הצדקות רבות לבירור התובענה לגופה". ההליך לא נועד להשתיק ואינו יכול להיחשב כתביעת השתקה, טוען סוריאנו, בין היתר משום שבמקרה זה "אין פערי כוח לטובת המשיב [סוריאנו]. ההיפך הוא הנכון. בידי המבקשת [העין השביעית] כוח מיוחד המאפשר לה להדהד את הדברים, אם בדרך של שיתוף פעולה עם אתרים דומים בחו"ל, ואם מכוח העובדה הפשוטה שמדובר באתר אינטרנטי הזוכה לבולטות מרשימה בחיפושי גוגל אודות מושאי הכתבות ואם בדרך של 'שיתוף' ברשתות חברתיות מובילות כגון פייסבוק וטוויטר. למשיב אין כוח כזה".

סוריאנו חזר וטען כי קיים ניגוד עניינים מהותי בעצם העובדה ש"העין השביעית" והחתום לעיל ממשיכים לסקר את סוריאנו גם אחרי שנתבעו על ידו. "דרך פעולתה של המבקשת [העין השביעית], מתבטאת בדרך של סילוף כתבות באופן שיטתי באמצעות בחירה של אילו מכתבי בית הדין יוצבו בכתבותיה, תוך שימוש סלקטיבי ומעוות בטענות שנטענות על ידי המשיב [סוריאנו]". טיעון זה, יש לציין, חוטא למציאות, שכן "העין השביעית" והחתום לעיל מסקרים את ההליכים המשפטיים של סוריאנו באופן הוגן וראוי, תוך מתן ביטוי לטענותיו של סוריאנו ושיבוץ קבוע של כתבי הטענות מטעם כל הצדדים (אותם כתבי טענות שסוריאנו מבקש למחוק כליל מהרשת).

אשר לטענה כי הודאתו של סוריאנו שלא תבע את אתר "פורנזיק ניוז" בגלל חוקי ההגנה מתביעת השתקה בקליפורניה - מעידה על היותו תובע משתיק, משיב סוריאנו כי זו "שיא השיאים של צביעות, סילוף וחוסר הוגנות". לפי סוריאנו, הוא בסך הכל טען כי העומדים מאחורי האתר האמריקאי "עושים שימוש לרעה בחוקים פנים מדינתיים ומנצלים את הכוח שלהם למטרות פסולות המונעות את האפשרות לאכוף זכויות משפטיות".

עוד הוסיף סוריאנו כי לא ראוי היה ל"העין השביעית" לכנות אותו בבקשתה "בריון משפטי". "לא ניתן להלום שגוף עיתונאי המכבד עצמו, מתבטא באופן כה מזלזל ביחס לאדם פרטי, כאילו דמו הוא הפקר, שעה שכל מבוקשו הוא שהמבקשת תניח לו לנפשו, ותחדל לרמוס את זכויותיו לפרטיות ולשם טוב", כתב.

בהמשך להגשת תשובתו של סוריאנו, קבעה השופטת הדנה בתיק כי "העין השביעית" תגיב לתשובתו זו ואז צפויה להתקבל הכרעה בבקשת הסילוק על הסף.

9333-12-19

* * *

לעיון בכתב התשובה של "העין השביעית"

להורדת הקובץ (PDF, 3.29MB)

לעיון בבקשה לסילוק על הסף

להורדת הקובץ (PDF, 1.88MB)

לעיון בתגובה לכתב התשובה

להורדת הקובץ (PDF, 2.13MB)

לעיון בתשובה לבקשה לסילוק על הסף

להורדת הקובץ (PDF, 5.3MB)