בית-המשפט קבע כי איש העסקים וולטר סוריאנו ועו"ד אילן בומבך ישיבו בתוך 14 יום (לא כולל תקופת הפגרה) מדוע אין מקום לסלק על הסף את התביעה השנייה שהגיש נגד העיתונאי רביב דרוקר. השופט אילן רונן החליט על כך יום אחד בלבד לאחר הגשת כתב ההגנה של דרוקר, שבו דרש בין היתר לסלק את התביעה נגדו. השופט העלה בהחלטתו כמה קושיות לגבי אופיה של התביעה נגד דרוקר.

סוריאנו, אזרח ישראלי המתגורר בבריטניה, הגיש מאז תחילת השנה שעברה ארבע תביעות דיבה נגד עיתונאים וכלי תקשורת בישראל שדיווחו על אודותיו. בין הנתבעים גם אתר "העין השביעית", שנתבע לאחר שדיווח על התביעה הראשונה שלו נגד דרוקר. לצד "העין השביעית", עורך האתר שוקי טאוסיג והחתום לעיל, תבע סוריאנו בגין הדיווח על התביעה הראשונה גם את דרוקר עצמו.

באמצעות בא-כוחו, עו"ד אילן בומבך, טען סוריאנו, באופן כוזב, כי הפרסומים באתר "העין השביעית" על התביעה הראשונה נגד דרוקר נעשו בתיאום עם עיתונאי חדשות 13 ולצרכיו. סוריאנו טען כי דרוקר "מחק במכוון פרטי מידע" מתוך כתב ההגנה שלו, כגון המלה "האקינג" ושמותיהם של אילי ההון דימיטרי ריבולובלב ורות פרסול, אולם אלו הופיעו בדיווח שפורסם ב"עין השביעית".

מכאן הגיע סוריאנו למסקנה השגויה כי "דרוקר מסר להם [לאתר 'העין השביעית'] העתק אחר של כתב ההגנה", וכי דרוקר "הזין את הנתבעים 2–4 במידע שבכוונה לא גולה בכתב הגנתו".

ביום חמישי האחרון (18.7) הגיש דרוקר את כתב הגנתו, באמצעות עו"ד דורון קול. לצד הכחשה גורפת של שיתוף פעולה עם "העין השביעית" דרש דרוקר בין היתר גם לסלק את התביעה נגדו על הסף בטענה שמדובר בתביעת השתקה.

כבר למחרת, ביום שישי ה-19.7 נתן השופט רונן החלטה קצרה. השופט רונן עומד בהחלטתו על כך שכתב התביעה עוסק בשתי כתבות שפורסמו על-ידי "העין השביעית", ולא על-ידי דרוקר, וכולל לצד זאת "שלל טענות המתייחסות בכלל להליך אחר" – התביעה הראשונה נגד דרוקר. "טענות אלו, מטבען, גם תתבררנה בהליך האחר וככל שיעמדו על כך הצדדים".

בהמשך מביע השופט תמיהה לגבי הכללתו של דרוקר בתביעה שבמרכזה פרסומים באתר "העין השביעית". "ביחס לאותם פרסומים נשוא תביעה זו, ביחס לנתבע 1 [דרוקר], עיון בכתב התביעה מלמד שהטענות מתייחסות ל'פרסום' שעשה הנתבע 1 במידע שהעביר למי מהנתבעים 2–4 [אתר 'העין השביעית' ועיתונאיו]", כותב השופט רונן.

"דא עקא", הוסיף השופט, "שקשה למצוא בכתב התביעה פירוט לאותו 'פרסום' שמיוחס לנתבע 1 בתיק זה. ואם מייחסים התובעים לנתבעים 2–4 פרסומים שהם הוצאת לשון הרע, קשה להבין מה טעם יש לברר את המקור לפרסומים אלו".

"בפרט קשה להבין", מוסיף השופט רונן, "מה יריבות יש בין התובע 2 [בומבך] פרקליטו של התובע 1 [סוריאנו], ולנתבע 1 [דרוקר]. בין ביחס לאותן כתבות נשוא תביעה זו ובין בכלל". משום כך, כותב השופט רונן, יש מקום להותיר את הטענות של סוריאנו כלפי דרוקר לבירור בתביעה הראשונה, ובתיק זה לברר את הטענות בין סוריאנו ובומבך לאתר "העין השביעית", שטרם הגישה כתב הגנה. "הכל, כמובן, בלי שהדבר יהווה הסכמה לטענה מהטענות בשני ההליכים".

לאור כל זאת מורה השופט רונן לסוריאנו ובומבך להגיב בתוך שבועיים, לא כולל ימי פגרת בתי-המשפט (21.7–19.8), לדרישה של דרוקר לסלק את התביעה נגדו על הסף.

32058-05-19