איש העסקים וולטר סוריאנו, שהגיש תביעת דיבה נגד העיתונאי רביב דרוקר, הגיש אתמול (14.5) תביעה נוספת נגד דרוקר, כשלצדו נתבעים גם עמותת "העין השביעית", עורך אתר "העין השביעית" שוקי טאוסיג והחתום לעיל. במוקד התביעה הנוכחית של סוריאנו, על סך 320 אלף שקל, עומדת הטענה שלפיה עצם סיקור התביעה הקודמת, תוך מתן ביטוי לטענות ההגנה של דרוקר, היא פרסום נוסף של לשון הרע כלפיו.

דרוקר, נזכיר, טען להגנתו כי התביעה הראשונה של סוריאנו נגדו היא תביעת השתקה, שנועדה לא רק למנוע ממנו לעשות כראוי את עבודתו העיתונאית אלא גם להרתיע אחרים מלהזכיר את שמו של סוריאנו. התביעה נגד "העין השביעית", על עצם סיקור התביעה נגד דרוקר, נותנת תוקף לטענה כי התביעה של סוריאנו לא נועדה באמת לפצותו בגין הוצאת דיבה אלא להשתיק כל דיון ציבורי על אודותיו.

כפי שנכתב פה רק לפני ימים אחדים, הדרך הטובה ביותר להילחם בתביעות השתקה היא לדבר עליהן. הדבר נכון גם במקרה שבו התביעה מופנית נגד כלי תקשורת שדיווח על תביעת השתקה קודמת.

"מרשיכם חי ככל הנראה בעולם שבו אסור להגות את שמו בפומבי ומי שיעשה כך – ייענש. אנו חיים בעולם אחר, שבו קיימים חופש הביטוי והעיתונות, פומביות הדיון המשפטי וזכות הציבור לדעת"

סוריאנו טוען בתביעתו החדשה באופן כוזב, באמצעות עו"ד אילן בומבך, כי הפרסומים באתר "העין השביעית" נעשו בתיאום כלשהו עם דרוקר ולצרכיו, מבלי כמובן לספק לכך אפילו בדל ראיה, שכן אין כל ממש בטענה זו. הפרסומים על תביעת ההשתקה של סוריאנו נגד דרוקר נעשו, כרגיל באתר "העין השביעית", בהתבסס על קריאת כתבי הטענות כפי שהוגשו למערכת נט-המשפט, שמנוהלת על-ידי הרשות השופטת.

בכתב התביעה של סוריאנו אף נטען כי עצם ההחלטה לצטט סעיפים מסוימים מכתב ההגנה של דרוקר "רומסת את חובת ההגינות המוטלת על גוף תקשורת", וזאת למרות שפרסום כתבי בית-דין מוגנים בפירוש בחוק איסור לשון הרע.

הגשת התביעה של סוריאנו נגד "העין השביעית" היא מימוש של סדרת פניות והתראות לפני תביעה שהחלו זמן קצר לאחר פרסום הכתבה הראשונה על אודותיו. כדי למנוע כל טענה, וכמחווה של רצון טוב, שינינו ב"עין השביעית" חלק מהנוסחים שבגינם איים סוריאנו להגיש גם נגדנו תביעה.

עורך-דינו של וולטר סוריאנו, אילן בומבך. הגיש עבורו תביעה נגד עיתונאי, וכעת גם נגד העיתונאי שסיקר את התביעה (צילום: "העין השביעית")

עורך-דינו של וולטר סוריאנו, אילן בומבך. הגיש עבורו תביעה נגד עיתונאי, וכעת גם נגד העיתונאי שסיקר את התביעה (צילום: "העין השביעית")

מיד לאחר פרסום הכתבה השנייה על התביעה של סוריאנו נגד דרוקר הגיע מכתב איום נוסף בתביעה. גם הפעם הלכנו כברת דרך כדי למנוע הליך משפטי מיותר, אולם סוריאנו דרש בכל פעם עוד ועוד שינויים, עד שבסופו של דבר דרש מ"העין השביעית" להסיר טענה שהופיעה במפורש בכתב ההגנה של דרוקר, ולפיה חברת הסייבר של סוריאנו עסקה, בין היתר ולעתים תוך שימוש בקבלני משנה, בפריצה למחשבים. לדרישה להסיר טענה מפורשת שנכללת בכתב הגנה לא יכולנו להסכים. בעקבות סירובנו הודיע בא כוחו, עו"ד בומבך, כי בכוונת סוריאנו להגיש תביעת דיבה.

בתגובה להודעה זו כתב לו עו"ד אלעד מן, יו"ר עמותת "העין השביעית", כך: "מרשי כולם, 'העין השביעית', מר טאוסיג ומר פרסיקו, דוחים נמרצות את הנטען במכתבכם, כפי שאף הובהר לכם בשיחות ובתכתובות בעבר. הדיווחים על תביעת הדיבה של מרשכם, וולטר סוריאנו, נגד רביב דרוקר, נכתבו ופורסמו בהתאם לאמות המידה המקצועיות והראויות, בהגינות וביסודיות כדרישות הדין והאתיקה.

"הליכים משפטיים כאלה ואחרים מסוקרים באופן שוטף ותדיר, כמנהגה הידוע של 'העין השביעית' לדווח על הליכים משפטיים בעלי עניין ציבורי הנמצאים בתחום סיקורה. כך נהגה, כך היא נוהגת וכך תמשיך לנהוג גם בעתיד, באופן כללי וגם ביחס לסוריאנו.

"מי שבוחר לפעול באופן בריוני, בלתי הולם ובלתי מקובל הוא דווקא מרשיכם, שעשה לו נוהג לאיים, להטריד ולפעול להשתקת השיח הציבורי בכל מה שנוגע לו. פרקטיקה אלימה זו תועמד למבחן משפטי וציבורי ככל שיהיה צורך בכך, ומרשי שומרים לעצמם כל זכות וטענה בעניין זה, לרבות זכות לכל סעד רלבנטי, לרבות סעדים כספיים, צווי עשה ומניעה ואף צווים חוסמים, ככל שיהיה בהם צורך.

"מרשיכם, וולטר סוריאנו, נוהג בבחינת 'הרצחת ואף ירשת'. לא די שתבע עיתונאי אחד דיבה, כעת הוא מאיים לתבוע את העיתונאים המדווחים על התביעה, הגם שהדיווח היה מלא והוגן. מרשיכם חי ככל הנראה בעולם שבו אסור להגות את שמו בפומבי ומי שיעשה כך – ייענש. אנו חיים בעולם אחר, שבו קיימים חופש הביטוי והעיתונות, פומביות הדיון המשפטי וזכות הציבור לדעת.

"ראוי כי מרשיכם יפנים את מגבלות הכוח והכסף, ואת כללי העיתונות החופשית והשיח הדמוקרטי, ויחדל מהשימוש הכוחני בבריונות משפטית ומהנסיונות להפחיד ולאיים ולמנוע ממי שמקצועם הוא דיווח וסיקור מלמלא את תפקידם. בהקשר זה, כל שינוי שנעשה בטקסטים שהתפרסמו נעשה ביוזמת מרשי, מתוך רצון טוב ולפנים משורת הדין ובמענה להפצרות מצדכם, ובלא שהיתה כל חובה לעשות כן – שכן גם בתצורות הקודמות היו הדיווחים נכונים, הוגנים ומקצועיים.

"מרשך מנצל את רצונם הטוב של מרשי ונפשם החפצה כדי לנסות ולקנות לו יתרון שישמש לתקיפתם, והדבר לא יעלה בעדו. 'שיטת סלמי' שבה חוזר מרשך על דרישות ותלונות בכל פעם שמופגן כלפיו רצון טוב לפנים משורת הדין אינה יכולה להיות בסיס ראוי להתנהלות, וגם לרצון טוב ישנם גבולות ותחום מושב.

"מרשי נכונים להילחם על זכותם, חובתם ויכולתם למלא את תפקידם הציבורי ולהגן על יושרתם המקצועית, ואף להביא לידיעת הציבור כל פנייה, מכתב או איום הננקטים בידי מרשך. למען הסר ספק מבהירים בזאת מרשי כי כל תכתובת או מסר שהועבר ויועבר על-ידי מרשך יתפרסם במידת הצורך כדי שהציבור כולו יוכל להתרשם מהתנהלותו, בכל הנוגע לחוסר הכנות, לאיומים התוקפניים שהוא עושה בהם שימוש ולחומרה והבהילות שהוא מייחס לכל פניותיו, ללא כל קשר למציאות האמיתית, והכל כדי לנסות להשתיק, להפחיד ולהטיל מורא.

"גם לגופו של עניין אין בין הנטען על-ידי מרשך לבין המציאות דבר וחצי דבר. טענות הזויות ובלתי מבוססות אלו יגיעו לבירור, ככל שיש צורך, כך שתיחשף מופרכותן ומטרתן האמיתית. בין מרשי לבין מר דרוקר לא קיים שיתוף פעולה, הם אינם שליחיו או ערוץ להעברת מסרים מטעמו או להלבנת חומר כזה או אחר כנטען, והוא אינו שליחם ואינו ערוץ להעברת מסרים מטעמם.

"מרשי עוסקים בעיתונות באופן עצמאי מזה שנים ארוכות, בכלי תקשורת ותיק ובעל מוניטין, ובמסגרת זו מסקרים את שיש לסקר בתחום סיקורם, זאת ללא מורא וללא משוא פנים. כל טענה הזויה אחרת שאינה עומדת במבחני המציאות – היא היא הדיבה האמיתית ונסיון ההכפשה וההשתקה שיש לעסוק בו. מרשיכם עושה שימוש לרעה בהליכים משפטיים וחושב שילבין כך טענות שקריות ודיבתיות, ומרשי שומרים לעצמם כל זכות וטענה בהקשר זה, לרבות הגשת תביעות לסעדים המתאימים נגדו, ככל שיהיה בכך צורך.

"ייצא מרשיכם לדרכו ויעשה כהבנתו. דומני כי ברור לכל כי התנהלותו זו בעייתית, וחבל כי לא הפנים את גבולות כוחו ואת האופן הנאות והנכון להשתמש בו. ייתכן כי פסיקה של בית-המשפט ושל דעת הציבור תסייע לו בהפנמת המסר לעתיד, ואולי גם לכך יש ערך ותכלית. משכך, נדחות בזאת טענות מרשיכם ומוצע לו כי ימשוך את מכתביו בעניינים שבנדון בטרם יובאו לפרסום ויציגו את אופן התנהלותו במלוא כיעורו".

סוריאנו ועו"ד בומבך לא קיבלו עצה זו, והמשיכו בדרכם. אנו נמשיך לדווח.

32058-05-19

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 5.58MB)