רסס מדד הייצוג

מדד הייצוג - ערבים בתקשורת העברית. מעקב, ניתוח ושינוי של יחסה של התקשורת לערבים בישראל. פרויקט של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה

29.11.2017
26.11.2017
19.11.2017
12.11.2017
29.10.2017
26.10.2017
19.10.2017
08.10.2017
30.09.2017
27.09.2017
23.09.2017