רסס מדד הייצוג

מדד הייצוג - ערבים בתקשורת העברית. מעקב, ניתוח ושינוי של יחסה של התקשורת לערבים בישראל. פרויקט של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויחד עם יפעת מחקרי מדיה

13.08.2017
06.08.2017
29.07.2017
27.07.2017
20.07.2017
15.07.2017
10.07.2017
01.07.2017
28.06.2017
24.06.2017
15.06.2017
09.06.2017