לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

בחודש שעבר הופיעו בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של כאן ב', כאן 11, גלי-צה"ל, קשת ורשת כ-12,500 דוברים. מתוכם, רק 337 היו ערבים, כ-2.8%, כך עולה מנתוני מדד הייצוג, כפי שפורסם. מלבד הייצוג הגולמי, בודק המדד גם נתונים נוספים: ההקשר בו הופיעו הדוברים מהחברה הערבית, כמה מהם הופיעו כמומחים לתחומם וכמה מהם היו נשים.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל. בעוד שיעור הייצוג שלהם בתקשורת המשודרת המרכזית עמד באפריל על 2.8% בלבד, שיעור הערבים בקרב אזרחי ישראל עומד על כ-18%.

מבין האייטמים שכללו בחודש אפריל דובר ערבי, הרוב הגדול - כ-84% - שודר בהקשר אזרחי. בחברת יפעת מחקרי מדיה מציינים כי הנתון החריג נובע מהעיסוק הרב במגיפת הקורונה. כ-77% מכל האייטמים שכללו דובר ערבי עסקו במגיפת קורונה על פניה השונים. כ-54% מהאייטמים עסקו ישירות בענייני רפואה ובריאות.

בחודש מרץ, לשם השוואה, כ-60% מהאייטמים בהשתתפות דובר ערבי עסקו בענייני פוליטיקה, זאת על רקע הבחירות לכנסת ותוצאותיה. מתחילת השנה בולט מיעוט האייטמים בהשתתפות דובר ערבי בהקשר פלילי וביטחוני. רק 8% מכל האייטמים בהשתתפות דובר ערבי מחודש ינואר ועד אפריל 2020 עסקו בפשיעה וטרור.

בחודש אפריל הופיעו כאמור רק 337 ערבים בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של כאן ב', כאן 11, גלי-צה"ל, חדשות 12, חדשות 13, קשת ורשת. ואולם, ההדרה חריפה יותר אם בוחנים את שילובן של דוברות ערביות. אף שהן מהוות כמחצית מהחברה הערבית בישראל, הן רחוקות מלהגיע למחצית הדוברים הערבים בתקשורת המרכזית. רק 42 דוברות ערביות שולבו בשידורי החדשות והאקטואליה המרכזיים באפריל, כ-12% מכלל הדוברים הערבים במקום כ-50% כפי שניתן היה לצפות. ביחס לכלל הדוברים, יהודים וערבים, סך הדוברות הערביות מסתכם באפריל בכ-0.3%.

ביחס לחודשים הקודמים מתחילת השנה, באפריל חלה ירידה חדה בשיעור הייצוג של ערביות. בשלושת החודשים הראשונים של השנה שיעור הייצוג של הדוברות הערביות התקרב למחצית מכלל הדוברים הערבים. באפריל, כאמור, רק כ-12% מהדוברים הערבים היו דוברות ערביות.

בהקשר זה מי שבלטה לרעה היא גלי-צה"ל, שם רק 6% מכל הדוברים הערבים היו ערביות. בקשת ורשת שילבו מעט מאוד דוברים ערבים בחודש האחרון, אך באופן יחסי - יותר דוברות, כ-17% וכ-16% בהתאמה.

אם בודקים את התוכניות המובילות בערוצים המרכזיים, בולטת לטובה "סדר יום" של כאן ב', בהגשת קרן נויבך ובעריכת מירית הושמנד. כ-43% מכלל הדוברים הערבים בחודש אפריל היו דוברות ערביות, ומתחילת השנה עומד אחוז הנשים בתוכנית על 50%.

בנוסף לבדיקה מגדרית, במדד הייצוג שמים דגש גם על מאפיין חשוב נוסף של הדוברים הערבים בתקשורת הישראלית: מומחיות. כאשר אדם מופיע בתקשורת כמומחה, הוא יקבל בדרך כלל זמן רב להביע את דעתו ויופיע בהקשר חיובי. מאז תחילת פרסום מדד הייצוג בתחילת 2016 חלה עלייה חדה בשיעור המומחים מבין כלל הדוברים הערבים, מ-17% בשנה הראשונה של המדד ועד ל-22% בשנת 2019. גם ברבעון הראשון של 2020 חלה עליה ובחודש אפריל היא נמשכה כך ששיעור המומחים מכלל הדוברים הערבים הגיע ל-35%.

חלוקה לפי ערוצים מעלה כי בקשת 12 היה שיעור חריג של מומחים, למעלה מחצית מהדוברים. עם זאת, יש לזכור כי היקף הדוברים הערבים בתוכניות קשת וחדשות 12 הוא נמוך ביחס לערוצי תאגיד השידור הישראלי. מבחינה זו, ההישג הוא גם של כאן 11, שמצליח מצד אחד לשלב דוברים ערבים רבים בתוכניות החדשות והאקטואליה ומנגד להביא לכך שלמעלה משליש מהם הם מומחים ומומחיות.

בקרב התוכניות המובילות שוב בולטת לטובה "סדר יום", שהביאה מתחילת השנה לא רק מספר גבוה יחסית של דוברים ערבים אלא גם שיעור ניכר של מומחים, כ-52% מכלל הדוברים הערבים שהופיעו בתוכנית מאז תחילת השנה היו מומחים.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה​​​