לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

בחציון הראשון של שנת 2020 חלה עלייה בשיעור הייצוג של החברה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה של ערוצי הרדיו, וירידה בשיעור הייצוג בערוצי הטלוויזיה. על אף ירידה בשיעור הייצוג הכללי של החברה הערבית, חלה עלייה בשיעור הנשים הערביות והמומחים הערבים מבין כלל הדוברים הערבים במדיה המשודרת המרכזית, כך עולה מנתוני מדד הייצוג.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

כלי התקשורת מהזרם המרכזי במדינת ישראל אמורים לשקף בשידוריהם את כלל האוכלוסייה הישראלית, בין אם מתוקף חוק ובין אם מתוקף המקצועיות העיתונאית. למרות זאת, הם מעדיפים להתמקד באופן חסר מידה באזרחים היהודים ולהציג לצופיהם מדינה שממנה נעדרות כמעט לחלוטין דמויות של אזרחים ערבים.

העדפה זו יוצרת בקרב הצופים והמאזינים תמונת מציאות מעוותת. תוצאת לוואי שלה היא העמקת ההפרדה התודעתית בין אזרחי ישראל היהודים והלא-יהודים. מדד הייצוג נוצר כדי לעודד את מקבלי ההחלטות בתקשורת, עיתונאים, עורכים ומגישים של תוכניות חדשות ואקטואליה, לחרוג מאזור הנוחות ולשנות את המגמה.

על פי בדיקת חברת יפעת, בחציון הראשון של 2020 הופיעו בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של כאן ב', כאן 11, גלי-צה"ל, קשת ורשת כ-76,000 דוברים. מתוכם, רק 1,962 היו ערבים, כ-2.6%. מדובר בירידה קלה לעומת הממוצע לשנת 2019, אם כי הנתון עדיין גבוה משיעור הייצוג שנמדד טרם השקת מדד הייצוג בתחילת שנת 2016.

חלוקה לפי כלי תקשורת מעלה כי רשת ב' רשמה את שיעור הייצוג הגבוה ביותר, 4.1%, כשאחריה כאן 11 (3.4%) וגלי-צה"ל (2.5%). שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים, רשת וקשת, הדירו את החברה הערבית כמעט לחלוטין. רק 1.8% מהדוברים בתוכניות קשת וחדשות 12, ו-1.6% מהדוברים בתוכניות רשת וחדשות 13 היו ערבים.

להישג של תאגיד השידור הישראלי אחראים כל העוסקים במלאכה, עורכים ומפיקים, מגישים ותחקירנים, אולם בראש ובראשונה יש לתת את הקרדיט למנהל חטיבת החדשות ברוך שי, שהצליח לשמור על רוח המחויבות לייצוג הולם של החברה הערבית אשר עלתה בבדיקת מדד הייצוג מהשנים שבהן עוד התקיימו ערוצי רשות השידור. יחד עם זאת, עדיין ארוכה הדרך לייצוג שיתקרב לשיעור האזרחים הערבים ישראל.

מבט רב שנתי מלמד כי החציון הראשון כולו שייך למדיום הרדיופוני. בולטת לטובה גלי-צה"ל, עליה מפקד שמעון אלקבץ. העלייה בשיעור הדוברים הערבים בגל"צ התחילה בשנה שעברה, אז לראשונה בלמה תחנת השידור הצבאית את מגמת הירידה בשיעור הייצוג וקפצה מעלה, אף כי עדיין נותרה במקום האחרון ביחס לכל יתר הערוצים. אולם בחציון הראשון של השנה המשיכה גל"צ את הזינוק.

בעוד כל ערוצי הטלוויזיה הידרדרו, גלי-צה"ל עלתה מ-2.1% בשנת 2019 ל-2.5% ברבעון הראשון של שנת 2020. כאן ב' עלתה מ-3.4% ל-4.1%. ערוץ כאן 11 ירד מ-4.1% ל-3.4%, אך הוא עדיין מוביל בהפרש ניכר על שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים, רשת וקשת.

קשת וחדשות 12 ירדו מ-2.2% בשנת 2019 ל-1.8% בחציון הראשון (את חדשות 12 מנהל ועורך אבי וייס), ואילו שיעור הייצוג ברשת וחדשות 13 התרסק ממש וירד מ-2.5% בשנת 2019 ל-1.6% בלבד בחציון הראשון של 2020, זאת על רקע מינויו של מנכ"ל ועורך ראשי חדש בחברת החדשות, ישראל טויטו.

אם שמים בצד את מספר הדוברים ומסתכלים עמוק יותר על מאפייניהם רואים עלייה בחציון הראשון הן בשיעור הנשים מבין הדוברים הערבים והן בשיעור המומחים.

בכל הקשור לנשים, החציון הראשון של 2020 ממשיך מגמה יציבה שהחלה עם השקת המדד בשנת 2016. בשנה הראשונה למדד רק 13.5% מכלל הדוברים הערבים היו דוברות, אך מאז בכל שנה שיעור הנשים מבין המרואיינים הערבים גדל, ובחציון הראשון של 2020 הוא הגיע ל-26.7%. עדיין רחוק מ-50% הנשים בחברה הערבית, ובכל זאת סימן מעודד.

כאשר בוחנים את שיעור הנשים לפי ערוץ שידור רואים שגלי צה"ל ניצבת בראש הטבלה, ובפער משמעותי. כ-37% מהדוברים הערבים בתחנה הצבאית היו נשים. שתי הזרועות תאגיד השידור הישראלי והן ערוץ רשת העניקו לנשים ערביות פחות זכות ביטוי, רק 24% בכאן ב', 23% בכאן 11 ושיעור זהה ברשת וחדשות 13.

על אף העלייה העקבית בשיעור הנשים מבין הדוברים הערבים בתקשורת המרכזית, התמונה הכללית נותרת בעינה: נשים ערביות מודרות פעמיים, הן כנשים והן כערביות. רק 524 מתוך 76,317 הדוברים שהשתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה בחציון הראשון של השנה היו נשים, כ-0.7% בלבד.

שיעור המומחים מבין הדוברים הערבים חווה ירידה קלה בשנת 2018, אך מלבדה גם הוא נמצא במגמה של עלייה. בשנת 2016 רק 17% מהדוברים הערבים הופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה בשל תחום התמחותם. בחציון הראשון של 2020 שיעור המומחים הגיע ל-24%.

כאשר דובר מגיע לתוכניות חדשות כמומחה, הוא זוכה בדרך כלל לזמן רב יותר להביע את דעתו, ומתקבל בסבר פנים יפות יותר. משום כך יש לעלייה בשיעור המומחים חשיבות יתרה. היא מזקקת את המטרה של מדד הייצוג: לעודד את התקשורת המרכזית בישראל להכיר לציבור היהודי את החברה הערבית על מגוון פניה.

חלוקה לפי ערוצים מעלה כי ברשת וחדשות 13 שיעור המומחים מבין הדוברים הערבים היה הגבוה ביותר, כ-28%. עם זאת, כיוון ששיעור כלל הדוברים הערבים בערוץ היה נמוך (1.6%), ההישג של רשת וחדשות 13 מתגמד לעומת זה של כאן 11. בכאן 11 הגיעו לשיעור דוברים ערבים גבוה יחסית (3.4%) ובכל זאת הצליחו להגיע לשיעור מומחים של 25%.

מעניין לציין כי מבין התוכניות המרכזיות בכאן 11, בלטה לטובה בהקשר זה "קלמן וסג"ל", שהוחלט לאחרונה על הורדתה מלוח השידורים. כ-41% מהדוברים הערבים שהופיעו ב"קלמן וסג"ל" הוזמנו בשל תחום התמחותם.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה​​​