לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020 חלה עלייה בשיעור הייצוג של החברה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה של ערוצי הרדיו, בעיקר בכאן ב', וירידה בשיעור הייצוג בערוצי הטלוויזיה, בעיקר ברשת 13. על אף ירידה בשיעור הייצוג הכללי של החברה הערבית, חלה עלייה בשיעור המומחים הערבים מבין כלל הדוברים הערבים במדיה המשודרת המרכזית, כך עולה מנתוני מדד הייצוג.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

כלי התקשורת מהזרם המרכזי במדינת ישראל אמורים לשקף בשידוריהם את כלל האוכלוסייה הישראלית, בין אם מתוקף חוק ובין אם מתוקף המקצועיות העיתונאית. למרות זאת, הם מעדיפים להתמקד באופן חסר מידה באזרחים היהודים ולהציג לצופיהם מדינה שממנה נעדרות כמעט לחלוטין דמויות של אזרחים ערבים.

העדפה זו יוצרת בקרב הצופים והמאזינים תמונת מציאות מעוותת. תוצאת לוואי שלה היא העמקת ההפרדה התודעתית בין אזרחי ישראל היהודים והלא-יהודים. מדד הייצוג נוצר כדי לעודד את מקבלי ההחלטות בתקשורת, עיתונאים, עורכים ומגישים של תוכניות חדשות ואקטואליה, לחרוג מאזור הנוחות ולשנות את המגמה.

על פי בדיקת חברת יפעת, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 הופיעו בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של כאן ב', כאן 11, גלי-צה"ל, קשת ורשת כ-113,700 דוברים. מתוכם, רק 2,957 היו ערבים, כ-2.6%. מדובר בירידה קלה לעומת הממוצע לשנת 2019, אם כי הנתון עדיין גבוה משיעור הייצוג שנמדד טרם השקת מדד הייצוג בתחילת שנת 2016.

חלוקה לפי כלי תקשורת מעלה כי כאן ב' רשמה את שיעור הייצוג הגבוה ביותר, 4.1%, כשאחריה כאן 11 (3.8%) וגלי-צה"ל (2.3%). שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים, רשת וקשת, הדירו את החברה הערבית כמעט לחלוטין. רק 1.8% מהדוברים בתוכניות קשת וחדשות 12, ו-1.6% מהדוברים בתוכניות רשת וחדשות 13 היו ערבים.

להישג של תאגיד השידור הישראלי אחראים כל העוסקים במלאכה, עורכים ומפיקים, מגישים ותחקירנים, אולם בראש ובראשונה יש לתת את הקרדיט למנהל חטיבת החדשות ברוך שי, שהצליח לשמור על רוח המחויבות לייצוג הולם של החברה הערבית אשר עלתה בבדיקת מדד הייצוג מהשנים שבהן עוד התקיימו ערוצי רשות השידור. יחד עם זאת, עדיין ארוכה הדרך לייצוג שיתקרב לשיעור האזרחים הערבים בישראל.

מבט רב שנתי מלמד כי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בלט לטובה המדיום הרדיופוני. העלייה בשיעור הדוברים הערבים בגלי-צה"ל, בניהולו של שמעון אלקבץ, התחילה בשנה שעברה, אז לראשונה בלמה תחנת השידור הצבאית את מגמת הירידה בשיעור הייצוג וקפצה מעלה, אף כי עדיין נותרה במקום האחרון ביחס לכל יתר הערוצים. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה המשיכה גל"צ את המגמה והגדילה אף יותר את שיעור הייצוג של החברה הערבית עד שעקפה את שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים.

בעוד כל ערוצי הטלוויזיה הידרדרו, גלי-צה"ל עלתה מ-2.1% בשנת 2019 ל-2.3% בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020. כאן ב' עלתה מ-3.4% ל-4.1%. ערוץ כאן 11 ירד מ-4.1% ל-3.8%, אך הוא עדיין מוביל בהפרש ניכר על שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים, רשת וקשת.

קשת וחדשות 12 ירדו מ-2.2% בשנת 2019 ל-1.8% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה (את חדשות 12 מנהל ועורך אבי וייס), ואילו שיעור הייצוג ברשת וחדשות 13 התרסק ממש וירד מ-2.5% בשנת 2019 ל-1.6% בלבד מאז תחילת 2020, זאת על רקע מינויו של מנכ"ל ועורך ראשי חדש בחברת החדשות, ישראל טויטו.

אם שמים בצד את מספר הדוברים ומסתכלים עמוק יותר על מאפייניהם רואים כי בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה חלה ירידה בשיעור הנשים מבין הדוברים הערבים ועלייה בשיעור המומחים.

בכל הקשור לנשים, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 חל היפוך במגמה שהחלה עם השקת המדד בשנת 2016. בשנה הראשונה למדד רק 13.5% מכלל הדוברים הערבים היו דוברות, אך מאז בכל שנה שיעור הנשים מבין המרואיינים הערבים גדל. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 שוב ירד הייצוג והגיע ל-18.6% בלבד.

כאשר בוחנים את שיעור הנשים לפי ערוץ שידור רואים שכאן ב' ניצבת בראש הטבלה, בהפרש זעום. כ-20% מהדוברים הערבים בתחנה הצבאית היו נשים. ברשת 13 משתרכים מאחור עם 17% נשים בלבד.

בהקשר זה יצוין כי בכאן ב' ההישג כפול כיוון ששיעור הייצוג הכללי של החברה הערבית גבוה פי 2.5 מאשר ברשת 13. במילים אחרות, לא רק שהקפידו על שילוב יותר דוברים ערבים בשידורי החדשות והאקטואליה, בכאן ב' גם הצליחו במקביל להביא לייצוג גדול יותר של נשים. הישג זה נקף בין היתר לזכות התוכניות "שלי וגואטה", שמגישים שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה ועורכת רוית לוי-דמסקי, ו"סדר יום", שמגישה קרן נויבך ועורכת מירית הושמנד. כ-41% מכלל הדוברים הערבים ב"שלי וגואטה" היו נשים. כ-39% מכלל הדוברים הערבים ב"סדר יום" היו נשים.

אבל במבט כללי מתחדדת ההדרה הכפולה של נשים ערביות בתקשורת המרכזית בישראל. רק 550 מתוך 113,697 הדוברים שהשתתפו בתוכניות החדשות והאקטואליה בחציון הראשון של השנה היו נשים, כ-0.5% בלבד.

שיעור המומחים, לעומת זאת, במגמת עלייה יציב למדי מאז השקת המדד. בשנת 2016 רק 17% מהדוברים הערבים הופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה בשל תחום התמחותם. בחציון הראשון של 2020 שיעור המומחים הגיע ל-24%.

כאשר דובר מגיע לתוכניות חדשות כמומחה, הוא זוכה בדרך כלל לזמן רב יותר להביע את דעתו, ומתקבל בסבר פנים יפות יותר. משום כך יש לעלייה בשיעור המומחים חשיבות יתרה. היא מזקקת את המטרה של מדד הייצוג: לעודד את התקשורת המרכזית בישראל להכיר לציבור היהודי את החברה הערבית על מגוון פניה.

חלוקה לפי ערוצים מעלה כי בשלושה ערוצים שונים הגיעו לשיעור מומחים זהה של כ-25%: רשת וחדשות 13, גל"צ וכאן ב'. עם זאת, כיוון ששיעור כלל הדוברים הערבים בכאן ב' היה הגבוה ביותר, שוב מגיע ציון לשבח לזרוע הרדיופונית של חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי.

מעניין לציין כי מבין התוכניות המרכזיות בכאן 11, בלטה לטובה בהקשר זה "קלמן וסג"ל", בהנחיית קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל ובעריכת נתנאל בן-שושן, שירדה השבוע מלוח השידורים. כ-42% מהדוברים הערבים שהופיעו ב"קלמן וסג"ל" הוזמנו בשל תחום התמחותם. "סדר יום" של כאן ב' הגיעה להישג גדול אף יותר: 45% מהדוברים הערבים הופיעו בתוכנית בשל תחום התמחותם.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה​​​​