רסס מדד הייצוג

מדד הייצוג - ערבים בתקשורת העברית. מעקב, ניתוח ושינוי של יחסה של התקשורת לערבים בישראל. פרויקט של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויחד עם יפעת מחקרי מדיה

20.09.2018
16.09.2018
13.09.2018
06.09.2018
29.08.2018
23.08.2018
16.08.2018
10.08.2018
02.08.2018
31.07.2018
29.07.2018
18.07.2018
14.07.2018
09.07.2018