רסס מדד הייצוג

מדד הייצוג - ערבים בתקשורת העברית. מעקב, ניתוח ושינוי של יחסה של התקשורת לערבים בישראל. פרויקט של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויחד עם יפעת מחקרי מדיה

29.10.2017
26.10.2017
19.10.2017
08.10.2017
30.09.2017
27.09.2017
23.09.2017
09.09.2017
29.08.2017
26.08.2017