לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת​היקף הסיקור של הרשימה-המשותפת, נציגיה לכנסת ומועמדים ערבים המתמודדים במסגרת רשימות אחרות, עמד בשבוע שעבר על 8.2% בלבד מכלל שיח הבחירות, כך עולה מבדיקה שביצעה חברת יפעת מחקרי מדיה עבור "נוכחים נפקדים", מיזם משותף של "העין השביעית" ועמותת סיכוי.

זהו נתון נמוך יותר מזה שנמדד לפני הבחירות הקודמות, שהתרחשו בתחילת השנה. בנוסף, מפילוח כלי תקשורת נראה כי קיים פער משמעותי בין כלי התקשורת שמזכירים ומסקרים את הרשימה-המשותפת ואת הפוליטיקאים הערבים לבין אלה שמעניקים להם את הזכות להתבטא בעצמם.

בשבוע שעבר, בין ה-11 ל-17 באוגוסט, פורסמו 2,200 אייטמים על הבחירות בכל כלי התקשורת המרכזיים - בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות המודפסת והמקוונת. מתוכם, רק ב-181 אייטמים היה אזכור כלשהו לרשימה המשותפת או לפוליטיקאי ערבי. בחודש פברואר האחרון, שבועות ספורים לפני הבחירות הקודמות, בדיקה דומה של יפעת מחקרי מדיה העלתה כי כ-11.4% מכלל האייטמים כללו אזכור למתמודדים הערבים ורשימותיהם (הבדיקה בוצעה בשלושת השבועות הראשונים של פברואר, כשהבחירות נערכו ב-9 באפריל). במילים אחרות, בסיבוב הבחירות הנוכחי חלה ירידה של ממש בתשומת הלב התקשורתית לפוליטיקאים המייצגים את החברה הערבית בישראל.

מדברים עליהם אבל לא איתם

זאת ועוד, חלוקה לפי כלי תקשורת מעלה כי במקום הראשון ניצבת גלי-צה"ל, תחנה שבאופן קבוע מגיעה לתחתית טבלת הערוצים במדד הייצוג, המיזם הבודק את שיעור הדוברים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים. הפער הזה מלמד הרבה, שכן הבדיקה הנוכחית כוללת כל אייטם ואייטם שבו הוזכרה הרשימה-המשותפת או מתמודד ערבי לכנסת ואילו מדד הייצוג בוחן את שיעור הדוברים הערבים בלבד, כלומר רק את האייטמים בהם הופיע מרואיין ערבי, ומתעלם מאייטמים שבהם רק הוזכרו. משמעות הדבר היא שבגלי-צה"ל אולי מדברים יותר על הפוליטיקאים הערבים, אבל לאו דווקא מדברים איתם.

לשיתופם של מרואיינים ערבים באייטמים העוסקים בחברה הערבית יש השפעה מכרעת על תוכן האייטם. מכאן ניתן ללמוד כי בכלי תקשורת שבהם היו אזכורים רבים לפוליטיקאים ערבים אך הללו לא קיבלו ביטוי, התוכן היה שלילי יותר מאשר באייטמים של כלי תקשורת שמרבים לתת פתחון פה לדוברים ערבים

גם בזירת הטלוויזיה אפשר לראות כי בערוצי רשת וקשת יש שיעור גדול יותר של אייטמים שבהם מוזכרים פוליטיקאים ערבים ומפלגותיהם לעומת ערוץ כאן 11, גם זאת בניגוד מוחלט לנתונים העקביים של מדד הייצוג בשנים האחרונות, שמראים כי בערוץ הטלוויזיה של השידור הציבורי נותנים דרך קבע פתחון פה גדול יותר לחברה הערבית בישראל.

בדיקה קודמת שערכה עמותת סיכוי העלתה כי לשיתופם של מרואיינים ערבים באייטמים העוסקים בחברה הערבית יש השפעה מכרעת על התוכן והנימה של האייטם. מכאן ניתן ללמוד כי בכלי תקשורת שבהם היו אזכורים רבים לפוליטיקאים ערבים אך הללו לא קיבלו ביטוי התוכן והנימה של האייטמים היו שליליים יותר מאשר באייטמים של כלי תקשורת שמרבים לתת פתחון פה לדוברים ערבים.

במקום השני בטבלת כלי התקשורת ניצב "ישראל היום", שעוקף את "מעריב", "ידיעות אחרונות" ואף את "הארץ". ואולם, גם כאן יש לזכור כי ב"ישראל היום" היחס העקרוני לרשימה-המשותפת שלילי. כך, לדוגמה, בעיתון מקפידים לעוות את שמה ולכנותה פעם אחר פעם "הרשימה הערבית המשותפת".

בתחתית הטבלה ניצבים כלי התקשורת הכלכליים בגרסתם המודפסת, כאשר במקום האחרון נמצא עיתון "כלכליסט", כלי התקשורת היחיד מבין אלו שנבדקו אשר לא פרסם בשבוע שעבר אפילו אייטם אחד שבו הוזכר פוליטיקאי ערבי.

* * *

פרויקט "נוכחים נפקדים" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויחד עם יפעת מחקרי מדיה