באתר "וואלה", במהדורה המרכזית של חדשות 13 וב"ישראל היום" פרסמו סקרי מנדטים תוך שיבוש שמה של הרשימה שהגיעה לאחד המקומות הגבוהים בסקר, הרשימה המשותפת.

הרשימה המשותפת, שמאחדת את חד"ש, תע"ל, רע"מ ובל"ד, נוסדה לקראת בחירות 2015 ובתחילת הדרך נתקלה פעם אחרי פעם בשיבוש שמה תוך הוספת התיבה "הערבית". בהמשך התפרקה, ובימים אלה נעשה ניסיון להקימה מחדש.

אם בתחילת הדרך, כשהרשימה היתה חדשה, עוד ניתן היה להבין את הבלבול בשם, הרי שכיום, ארבע שנים לאחר היווסדה, טעות שכזו מלמדת על זדון, או למצער בורות של ממש. אף שבמפה הפוליטית בישראל חלו שינויים רבים מאז נוסדה הרשימה המשותפת, איכשהו אין עוד מקרה של רשימה המאחדת כמה מפלגות שונות אשר שמה משובש פעם אחר פעם, שנים ארוכות אחרי שנוסדה ונכנסה בהצלחה לכנסת.

"וואלה", 25.7.2019

"וואלה", 25.7.2019

סקר "ישראל היום", 25.7.2019

סקר "ישראל היום", 25.7.2019

בעוד שבאתר "וואלה" וב"חדשות 13" מתייחסים בדרך כלל לרשימה בשמה הרשמי התקני, עבור "ישראל היום" מדובר בשיבוש שגרתי. העיתון מתייחס דרך קבע לרשימה המשותפת כ"רשימה הערבית המשותפת" – ולא רק בסקרים, אלא גם בדיווחים חדשותיים.

לא מדובר בעניין טכני בלבד. חד"ש, המובילה את הרשימה, מגדירה את עצמה במוצהר ומתוך אידיאולוגיה כמפלגה ערבית ויהודית גם יחד. התוספת של "הערבית" לשם הרשימה מוחקת את הרעיון של שותפות יהודית-ערבית ומגדירה מחדש את מהותה, בניגוד לרצונה.