"תביעה זו הינה חלק מתופעה משפטית מצערת אשר הולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות, בה מנוצלת מערכת המשפט ומשמשת ככלי אסטרטגי כנגד גורמי ביקורת ציבורית, בהם גם חושפי שחיתות ומתריעים בשער הנאבקים למען ערכים דמוקרטיים כשקיפות, ביקורת אזרחית ומנהל תקין", כך טוענת התנועה למען איכות השלטון בחוות דעת שהגישה לבית-המשפט לגבי התביעה של חברת אורבן נדל"ן נגד שרון שפורר.

התביעה, בסך 1.7 מיליון שקל, הוגשה לפני כחמש שנים על ידי חברת הנדל"ן אורבן (שנקראה אז ד.ד. מיזמים), אחרי ששפורר כתבה בחשבון הפייסבוק שלה כי החברה "מפוקפקת" והמליצה שלא לעשות עמה עסקים. את החברה ניהל באותה תקופה המייסד, דודו דיגמי, סוחר נשים מורשע שהפך לעד מדינה ומאז שינה את שמו.

דיגמי עמד במרכזן של כתבות תחקיר של שפורר שפורסמו ב"הארץ", שבהן נטען כי הוא ממשיך לפעול באופן אלים גם בקריירה החדשה שלו בתחום הנדל"ן. בתביעת הדיבה טענה החברה, באמצעות עו"ד עמוס ון-אמדן, כי הפרסומים של שפורר בעמוד הפייסבוק שלה הסבו לה נזק אדיר. שפורר טענה בין היתר, באמצעות עורכי-הדין אורי קידר ועמוס נוה מהמטה למאבק בסחר בנשים, כי התביעה שהוגשה נגדה היא תביעת השתקה (SLAPP – תביעה אסטרטגית נגד השתתפות ציבורית).

התנועה למען איכות השלטון, שהצטרפה להליך כידידת בית המשפט רק לאחר שנדחתה התנגדות חברת אורבן נדל"ן, תומכת בעמדת שפורר לפיה מדובר בתביעת השתקה.

התביעה היא "שלב נוסף בדרך ליצירת אפקט מצנן מצמית על כל אלו המבקשים להתריע, לחשוף או אפילו לדבר אודות התנהלות בלתי תקינה של ארגונים ובעלי ממון"

בחוות הדעת שהגישה התנועה, באמצעות עו"ד תומר נאור, נטען כי "מקרה שבו מבקשת עיתונאית עצמאית חוקרת להעלות בפני הציבור באמצעות הרשת החברתית טענות בנוגע להתנהלותה של חברה ובעליה - טענות המגובות בפסיקת בית משפט אשר קבע כי מן הראוי שיובאו לידיעת הציבור - ומוצאת עצמה מסומנת על ידי בעלי הון ושררה המבקשים לחבל במהלך חייה, לפגוע בה ובמשלח ידה - מהווה מדרגה נוספת, שלב נוסף בדרך ליצירת אפקט מצנן מצמית על כל אלו המבקשים להתריע, לחשוף או אפילו לדבר אודות התנהלות בלתי תקינה של ארגונים ובעלי ממון".

חוות הדעת כוללת סקירה נרחבת של דוקטרינת תביעת ההשתקה, החל מהחקיקה האמריקאית ועד לפסיקה הישראלית בנושא.

"הדוקטרינה האמריקאית מצביעה על ארבעה קריטריונים מרכזיים להגדרת תביעת SLAPP טיפוסית: (1) תביעה אזרחית (לרוב, תביעת דיבה); (2) הנוגעת לפעולות שנעשו למטרת שינוי מדיניות או השפעה על פעילות הממשל; (3) בעניין שיש לו חשיבות ציבורית או שנוגע לאינטרס ציבורי; (4) המוגשת נגד פרטים או נגד ארגונים לא-ממשלתיים", כותבים בתנועה לאיכות השלטון. "[...] גם הליך זה ביחס אליו מוגשת חוות דעתה של התנועה, עניינו בתביעת דיבה, המוגשת כנגד נתבעת פרטית שפעלה במסגרת עבודתה כעיתונאית למען חשיפה, בחינה ובקרה בעניין בעל חשיבות ציבורית".

"בשנים האחרונות גובר השימוש בתביעות לפי חוק איסור לשון הרע אשר מוגשות לשם מטרות שאינן לגיטימיות ותוך ניצול פערי כוחות, במטרה להשתיק או לדכא פעילות חברתית או מאבק ציבורי"

לפי חוות הדעת, "קבלת התביעה בנסיבות אלה, המקיימות את רכיבי הזיהוי של תביעת השתקה, תעביר מסר בעל משקל - לא אך לצדדים לה, אלא לציבור כולו, ובתוכו אף מתריעים בשער פוטנציאלים נוספים -לפיו בבואם לבקר גופים רבי עוצמה, ייתכן ומוטב יהא לשתוק, פן יבולע להם, ויאלצו הם להתמודד עם עוצמתו הרבה של מושא הביקורת בהליך משפטי מסוג זה, ובפני תביעה מופרכת בסכום של מיליוני שקלים".

בהמשך חוות הדעת מוזכרים המאפיינים שהוכרו בבתי המשפט בישראל לתביעות השתקה: "ראשית, טענותיו של התובע חסרות כל בסיס עובדתי סביר, או שהן נטולות עילה משפטית. שנית, מדובר בתביעה שעצם הגשתה ובירורה עלולים להטיל אפקט מצנן על נכונותם של הנתבע או של אחרים להשתתף בדיון ציבורי. שלישית, בין הצדדים להליך ישנם פערי כוחות, בעיקר כלכליים. ורביעית, סכום התביעה הוא מופרך, נטול אחיזה בדין וחורג משמעותית מהסכומים שנקבעו בפסיקה".

בתנועה מציינים כי "בשנים האחרונות גובר השימוש בתביעות לפי חוק איסור לשון הרע אשר מוגשות לשם מטרות שאינן לגיטימיות ותוך ניצול פערי כוחות, במטרה להשתיק או לדכא פעילות חברתית או מאבק ציבורי". לדברי התנועה "ראוי שבתי המשפט יזהו ויסמנו תביעות 'משתיקות' כגון דא אשר מגיעות לפתחן, ויסייעו לנתבעים להגן על עצמם מפני עול כלכלי ונפשי כבד שמטילה עליהן תביעת הדיבה ללא הצדקה, וכן ימנעו את אותו 'אפקט מצנן' המופעל לא רק על הנתבע בתיק הנדון, אלא על כלל הפרטים בחברה".

בחוות הדעת שלה מבדילה התנועה לאיכות השלטון בין הפעולה של תביעת השתקה כלפי הפרט הנתבע (התשה, בזבוז זמן וכסף וכדומה) לבין הפעולה במישור הרוחבי: "אפקט מצנן עבור אלו המבקשים בעתיד להשתתף בפעילות ציבורית, להשמיע קולם ודעתם - ובמקרה של הנתבעת ושכמותה - אף לעסוק במקצוע העיתונות, על חשיבותו הרבה לקיומה של חברה דמוקרטית חפצת חיים".

"תביעה משתיקה - אף אם אינה מוכרעת לטובת התובע - משדרת מסר חד וברור, מסר שאינו מוגבל לתובע מסוים או לוויכוח ספציפי, ולפיו השתתפות בשיח הציבורי, התרעה על עוולה או התנהלות בלתי תקינה היא מסוכנת"

לדברי התנועה, הפגיעה החמורה ביותר של תביעת השתקה היא בציבור בכללותו. "תביעה משתיקה - אף אם אינה מוכרעת לטובת התובע - משדרת מסר חד וברור, מסר שאינו מוגבל לתובע מסוים או לוויכוח ספציפי, ולפיו השתתפות בשיח הציבורי, התרעה על עוולה או התנהלות בלתי תקינה היא מסוכנת, והיא עלולה לגרור איתה הליכים משפטיים כואבים, ולגבות מחיר אישי כבד מנשוא", נכתב בחוות הדעת. "ובלשון קיצור, מוטב 'להוריד ראש' ו'לשבת בשקט'. "בהעדר מוטיבציה לצאת מד' אמותיו ולהתריע בשער, גם אם הדבר יהא כרוך במאבק ציבורי, מאבד הציבור מיכולתו להשפיע על מהלך קבלת ההחלטות במדינה ובסביבה בה הוא חי, וחמור מכך - נמנעת ממנו היכולת לגבש דעה מושכלת ומבוססת שתאפשר לו להכריע בסוגיות חברתיות ומדיניות החשובות לקיומו כפרט וכחברה".

העובדה כי הנתבעת היא עיתונאית, נטען בחוות הדעת, מעצימה את הפגיעה של התביעה באינטרס הציבורי הרחב. בתנועה מזכירים כי בבריטניה, למשל, אחרי סדרה של תביעות דיבה שהגישו מיליארדרים סעודים נגד כלי תקשורת ועיתונאים שפרסמו כתבות על הקשר בינם לבין ארגוני טרור, חלה ירידה חדה במספר כתבות התחקיר העוסקות בנושאי טרור ומימונו. "בהעדרה של עיתונות חוקרת ומדווחת", נכתב בחוות הדעת, "נותר הציבור ללא מקור ידע עצמאי ומבלי יכולת אמיתית לגבש דעה עצמאית ובלתי תלויה. למעשה, מאבדת החברה את יכולתה ליטול חלק ממשי בשיח הציבורי ובהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לחייהם האישיים והקהילתיים של האינדיבידואלים המרכיבים אותה, החל מאבדן היכולת למתוח ביקורת על תאגידים עסקיים, ועד כדי אבדן היכולת והרצון להשפיע על סוגיות של מנהל תקין ואיכות השלטון בישראל".

לפי חוות הדעת, בתביעה נגד שפורר "לא עומדים על הכף רק חופש הביטוי העיתונאי, חובותיהם וחירויותיהם של עיתונאים, והעניין הציבורי המשמעותי בפרסומיהם - שדי בהם לבדם ככדי לדחות את התביעה נשוא חוות הדעת - אלא, על הפרק עומדים ערכים דמוקרטיים העומדים בלב ליבה של שיטת המשטר במדינת ישראל, היכולת של הציבור לפקח ולפקד את פועלן של רשויות ציבוריות וחברות פרטיות, ולקיים חברה אזרחית עצמאית וחזקה".

27755-06-14

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 5.95MB)