לוגו סיכוי, העין השביעית, יפעת

"שישי עם אילה חסון" היא תוכנית האקטואליה המרכזית שהדירה יותר מכל את החברה הערבית בישראל במהלך 2020, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. היא מחליפה את "חדשות הבוקר עם ניב רסקין", שיאנית ההדרה של 2019. המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

כלי התקשורת מהזרם המרכזי במדינת ישראל אמורים לשקף בשידוריהם את כלל האוכלוסייה הישראלית, בין אם מתוקף חוק ובין אם מתוקף המקצועיות העיתונאית. למרות זאת, הם מעדיפים להתמקד באופן חסר מידה באזרחים היהודים ולהציג לצופיהם מדינה שממנה נעדרות כמעט לחלוטין דמויות של אזרחים ערבים.

העדפה זו יוצרת בקרב הצופים והמאזינים תמונת מציאות מעוותת. תוצאת לוואי שלה היא העמקת ההפרדה התודעתית בין אזרחי ישראל היהודים והלא-יהודים. מדד הייצוג נוצר כדי לעודד את מקבלי ההחלטות בתקשורת, עיתונאים, עורכים ומגישים של תוכניות חדשות ואקטואליה, לחרוג מאזור הנוחות ולשנות את המגמה.

בתחתית טבלת התוכניות של מדד הייצוג לשנת 2020 ניצבות שלוש תוכניות ששודרו בחדשות 13 במהלך השנה, חלק מהקריסה בשיעור הייצוג של החברה הערבית בחברת החדשות של רשת.

במקום האחרון ניצבת "שישי עם אילה חסון" של חדשות 13. התוכנית, שערכו דפנה פרבר ואסף כשר, כללה במהלך השנה כ-1,600 דוברים, מתוכם רק 21 היו ערבים, כ-1.3%.

"החדשות עם יעקב אילון", שאף היא שודרה בחדשות 13, הגיעה לנתון דומה של 1.3% בלבד. התוכנית, בעריכת קרן גזית, שודרה בחודשים הראשונים של 2020 לפני שירדה מהאוויר.

"6 עם אמנון לוי", עוד תוכנית שמשודרת בחדשות 13, סיימה במקום השלישי מהסוף עם נתון מעט יותר גבוה. בתוכנית, שעורך אוהד כהן, שיעור הייצוג של החברה הערבית בישראל עמד בשנה החולפת על 1.4%.

לצד בדיקת שיעור הדוברים הערבים מתוך כלל המרואיינים בתוכניות השונות, מדד הייצוג בחן השנה גם את מספר השבועות הרצופים שבהם לא הופיע אפילו דובר ערבי אחד בתוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות.

כל שלוש התוכניות המרכזיות שהדירו ברציפות את החברה הערבית מן המרקע שודרו בשעות הפרה-פריים. בולטת לרעה דווקא התוכנית שבסיכום הכללי של 2020 השיגה את שיעור הייצוג הגבוה ביותר בקטגוריית הפרה-פריים: "לפני החדשות" של חדשות 13. התוכנית, בהגשת הילה קורח ובעריכת תום כספי, לא הציגה דובר ערבי אחד במשך 11 שבועות רצופים.

"חמש עם רפי רשף" של חדשות 12, בעריכת דניאל בשך, הדירה לחלוטין את החברה הערבית לאורך חמישה שבועות רצופים. "6 עם אמנון לוי" של חדשות 13, בעריכת אוהד כהן, הדירה את החברה הערבית לחלוטין במשך ארבעה שבועות רצופים.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה​​