רסס מדד הייצוג

מדד הייצוג - ערבים בתקשורת העברית. מעקב, ניתוח ושינוי של יחסה של התקשורת לערבים בישראל. פרויקט של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויחד עם יפעת מחקרי מדיה

04.07.2018
28.06.2018
23.06.2018
16.06.2018
14.06.2018
10.06.2018
17.05.2018
11.05.2018
07.05.2018
02.05.2018
26.04.2018
20.04.2018
17.04.2018