רסס הארץ

עיתון יומי. הוקם ב-1918 כשבועון עברי בהוצאת הצבא הבריטי ובתמיכת התנועה הציונית. ב-1937 נרכש על-ידי משפחת שוקן, המנהלת אותו זה שלושה דורות. נחשב עיתון איכותי התומך בעקרונות של כלכלה וחברה חופשיות ובחלוקת הארץ. היומון המסחרי השלישי בתפוצתו בארץראו הרחבה