לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

כ
ל
מ
מאכערייקה
ביידיש: חידוש מתוחבל. אחד מכינוייה של תחנת הרדיו המחתרתית של הארגון הצבאי הלאומי קול ציון הלוחמת בפי חברי הארגון. ראו "קול ציון הלוחמת"