שמותיו האחרים של "הירדן" היו "למען העם", "למען המולדת", "חירות המולדת", "מגן העם", "חזון העם", "תל-חי" ו"השחר".

ביבליוגרפיה

"בשולי העיתונות הלאומית", משה בן-זאב, פרסום לאור, תל-אביב