לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

ע
פ
פילטון
סוגה עיתונאית. ראו "פיליטון"
פנזינים