לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

ר
רשת ה'
כינוי לתחנת הרדיו רק"ע (רדיו לקליטת עלייה). ראו רק"ע
ש
ת