לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

ח
ט
י
יחד
דו-שבועון של התנועה הקיבוצית המאוחדת. נוסד ב-1979 כאיחוד העיתונים "בקיבוץ" ו"אגרת לחברים". הופק במרתף בית מזכירות התנועה הקיבוצית ברחוב דובנוב 10 בתל אביב. ב-1986 שונה שמו ל"קיבוץ" והחל להוציאו לאור בית ההוצאה "דבר". העורכת הראשית היתה דורית צמרת מקיבוץ בית השיטה
כ
כבוד הלבנון
מוסף של עיתון "הלבנון". החל לצאת לאור כרבעון עם ייסוד העיתון ב-1863. הפרסום לא היה תדיר, אולם לאורך רוב שנות קיומו של העיתון נקרא מדורו הספרותי בשם זה