לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ועיתונות

נ
ס
סולם אורשר
הכינוי בו השתמש מבקר הקולנוע של גלי-צה"ל, גידי אורשר, כשדירג את הסרטים שיצאו לאקרנים באותו שבוע בסולם של מ-1 עד 10
ע