השבוע השני לעדות אילן ישועה נפתח במטח של הפרעות בלתי פוסקות מצד עורכי-הדין של הנאשמים בשוחד, מרמה והפרת אמונים. כמעט כל שאלה שביקשה התובעת עו"ד יהודית תירוש להפנות לעד, כמעט כל מסמך, הקלטה או תרשומת הודעות שביקשה להציג בפניו, נתקלה בהתנגדות הסנגורים. התנגדות על נוסח השאלה, התנגדות על תוכן השאלה, התנגדות על המקור הראייתי לשאלה ואף התנגדות על התשובה לשאלה, לפעמים אף לפני שניתנה.

את ההתנגדויות הוביל עו"ד ז'ק חן, בא-כוחו של שאול אלוביץ', אולם גם עו"ד בעז בן-צור, בא כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועו"ד מיכל רוזן-עוזר, שותפתו של חן ובאת-כוחה של איריס אלוביץ', קמו והתנגדו לא אחת ולא פעמיים. גם בשלושת ימי העדות הראשונים של ישועה נתקלה התובעת תירוש בהתנגדויות רבות, אולם אתמול (12.4) הגיע המצב לכדי כך שישועה בקושי הצליח למסור את עדותו. קטעים ארוכים מהדיון, ארוכים לפחות כמו אלו שהוקדשו לשמיעת העדות עצמה, יוחדו לשמיעת ההתנגדויות לשאלות, ובעקבותיהן ההתנצחויות בין הסנגורים לתובעת.

הרכב השופטים, בראשות השופטת רבקה פרדימן-פלדמן, ניסה לקדם את העדות, אך כשל. "מכאן ואילך אני ממש מבקשת בלי הערות כי ההערות תופסות כאן את כל הדיון", אמרה השופטת פרידמן-פלדמן בשעת בוקר מוקדמת, אחרי שישועה התקשה להתחיל את עדותו, אולם הסנגורים לא נענו לבקשה. "אולי אדוני ישקול לאפשר תשובות רצופות של העד", החרה החזיק אחריה השופט בר-עם, "נדמה לי שבשלב הזה צריך לתת לעדות להימשך". גם הערה זו לא הביאה לשינוי באופי הדיון.

לפעמים נראה כי הסנגורים עושים כל שביכולתם כדי למנוע מישועה להעיד. אולם כשעו"ד תירוש רק רמזה כי זהו רצונם, התרעמו הסנגורים עוד יותר. עו"ד חן זעק את זעקת לקוחו, ואת עלבונו שלו, כשטען בלהט כי הדבר האחרון שהם רוצים לעשות הוא להפריע לחקירה

מדי פעם, השופטת פרידמן-פלדמן ממש התרתה בסנגורים: "גמרנו, אני רוצה לשמוע את השאלה". "אני רוצה לשמוע את העד", אמר השופט בר-עם לסנגורים. במקרים כאלה הסנגורים אפשרו לתובעת תירוש להשלים את השאלה, אך התשובה, או שאלת ההמשך, גררו התנגדות חדשה. אחרי סבב אחד של התנגדויות אמרה השופטת פרידמן-פלדמן לעד: "מר ישועה, אם אתה עוד זוכר את השאלה אתה רשאי להשיב".

זולת מספר התנגדויות של הסנגורים שגרמו לעו"ד תירוש לוותר על שאלתה או לנסחה מחדש, כל ההתנגדויות שהובאו לפתחם של השופטים נדחו. לא היה בכך כדי להפיל את רוחם של באי-כוח הנאשמים. בשאלה הבאה שוב קמו והתנגדו, לעתים מטעמים זהים לאלה שנדחו בהתנגדותם הקודמת.

לפעמים נראה כי הסנגורים עושים כל שביכולתם כדי למנוע מישועה להעיד. אולם כשעו"ד תירוש רק רמזה כי זהו רצונם, התרעמו הסנגורים עוד יותר. עו"ד חן זעק את זעקת לקוחו, ואת עלבונו שלו, כשטען בלהט כי הדבר האחרון שהם רוצים לעשות הוא להפריע לחקירה. הם רוצים ליעל, הם רוצים לדייק, ובעיקר – הם רוצים להביא למשפט צדק.

לפי הסנגורים, הם כלואים בסיטואציה בלתי אפשרית שבה עד מרכזי עבר שבעה ימים של "השלמת חקירה", כלשונם, על-ידי הפרקליטות לקראת העדות שהוא מוסר, מעמד שבו לטענתם הוצגו לו חומרים שלא הוצגו בפניו בחקירה המשטרתית. המידע שנדלה ממנו באותם שבעה ימים תומצת למסמך קצר ודל בפרטים, וכעת הם הולכים כסומים בערפל, כשהתביעה נהנית מיתרון בלתי הוגן.

עורך-דינו של נתניהו בעז בן-צור (מימין) ועורכי-דינם של שאול ואיריס אלוביץ', ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, בבית-המשפט המחוזי בירושלים. 12.4.2021 (צילום: יונתן זינדל)

עורך-דינו של נתניהו בעז בן-צור (מימין) ועורכי-דינם של שאול ואיריס אלוביץ', ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, בבית-המשפט המחוזי בירושלים. 12.4.2021 (צילום: יונתן זינדל)

באחת הפעמים שעו"ד תירוש התפרצה לדברי הסנגורים אמרה לה ראשת ההרכב: "עו"ד תירוש, אם לא תקומי באמצע ההתנגדות אולי זה יהיה קצר יותר". די היה בכך כדי להביא את עו"ד חן לאיים כי הוא יעזוב את אולם בית-המשפט (בדיון קודם כבר דיבר על האפשרות שיעשה כך), שכן אם בית-המשפט אינו רוצה אלא לקצר את ההליכים, הרי שחלקו שם מיותר בתכלית. "מהבוקר גברתי פוגעת בנו", קבל בפני השופטת פרידמן-פלדמן.

"ההתנגדויות כאן יותר ארוכות מכל דיון אחר", הסבירה השופטת. "אתם טוענים מאוד ארוך ולטעמי התנגדות לא צריכה להישמע כל-כך ארוכה. לא נתקלתי בתיק שבו כל התנגדות לוקחת חצי שעה". "אני לא נתקלתי בתיק שבו בית-המשפט פעל כך", העיר בתגובה עו"ד חן. "ערעורים זה במקום אחר", השיבה השופטת פרידמן-פלדמן, אך במקום שישועה ימשיך בעדותו היה זה תורו של עו"ד בן-צור להתנגד. גם התנגדות זו, בסופו של דיון ארוך, נדחתה.

"ידעתי שכל ידיעה שלילית בסופו של דבר מובילה לפיצוץ"

כשהעד ישועה בכל זאת הצליח להשחיל מלה לדיון, הוא התבקש להתייחס לעוד ועוד תמלילי תכתובות ושיחות שקיים עם בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' מחד, ועם אנשי מערכת "וואלה" מאידך.

"מספיק עם [בוז'י] הרצוג", נזף בו אלוביץ' בפברואר 2015, כחודש לפני הבחירות לכנסת, שבהן התמודדו ראש בראש מפלגות המחנה-הציוני בראשות הרצוג והליכוד בראשות נתניהו. "כל היום יש לי קשיים עם הגדול [נתניהו] בעניין שלי". ישועה השיב: "יורד". כלומר, האייטם על יריבו של נתניהו ייעלם. 

זמן קצר אחר-כך כתב ישועה לאבי אלקלעי, העורך בפועל של האתר: "תודה שאתה לא עונה לי ושהכנסת את הראיון עם מאיר דגן, אני מבין עכשיו איך הורסים חברה". "תגיד אתה יצאת מדעתך?", שאל אלקלעי, "אני הורס את החברה? מה עובר עליך? שתי התגובות נכנסו. התגובה של ביבי נכנסה". "בסדר לילה טוב", השיב ישועה. "אני הרוס, אין לי טענות, חשבתי שניתקת מגע, עברה שעה ושום דבר לא עלה ואז עלה הווידיאו עם מאיר דגן. מצב שאני מקווה שיסתיים בעוד כמה ימים".

נשיא ארה"ב ברק אובמה נושק לשרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך ביקור בירושלים (צילום: אבי אוחיון, לע"מ)

נשיא ארה"ב ברק אובמה נושק לשרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך ביקור בירושלים (צילום: אבי אוחיון, לע"מ)

בהמשך אותו החודש קיבל ישועה מייל מזאב רובינשטיין, חברו של אלוביץ' ומקורבה של שרה נתניהו, ואחת הדמויות הקבועות בהמטרת הוראות הפעלה על מנכ"ל "וואלה". למייל צורף קישור לכתבה ביקורתית מפוקס-ניוז על נשיא ארצות-הברית דאז, ברק אובמה, שיחסיו המתוחים עם נתניהו היו באותה עת משופרים עוד פחות. כוונת המייל, הסביר ישועה, היתה שב"וואלה" תעלה ידיעת המשך.

ישועה העביר את המייל לאלוביץ', והוסיף: "אני נותן ליטוף לפי בקשת זאב". ה"ליטוף", הסביר ישועה, הוא בעצם העלאת ידיעת ההמשך, שתתקוף את הנשיא אובמה. במקביל התבקש ישועה להסיר מהאתר ידיעה שלילית על נתניהו, וכתב לאלוביץ': "דיברתי עם אבי והידיעה תרד לפני שבע בבוקר. צריך לתת את שני הדברים, מקל וגזר, אסור שיחשבו שאנחנו בכיס שלהם".

בעדותו הסביר ישועה כי אסטרטגיית ה"מקל וגזר" שהציג בפני אלוביץ' לא היתה אלא דרכו "לנסות להכשיר ידיעות שליליות", אף שבפועל ידע גם בזמן אמת כי לעולם לא יוכל לשכנע את בני הזוג נתניהו להסכין לפרסומים של תכנים ביקורתיים כלפיהם. "לא היה אפשר לקיים איזשהו דו-שיח הגיוני. ידעתי שכל ידיעה שלילית בסופו של דבר מובילה לפיצוץ", העיד.

"הקודקוד צילצל, הוא בהיסטריה"

במהלך יום הדיונים התבקש ישועה להתייחס גם לכמה אירועים דרמטיים שכבר הזכיר בעדותו על ההתערבויות ב"וואלה", אך הפעם התבקש להרחיב ולהתייחס לתכתובות מזמן אמת.

האירוע הראשון שבהם אירע ב-11.3.2015, שישה ימים לפני הבחירות לכנסת, אז נשלח דב גיל-הר לראיין את נתניהו עבור "וואלה". ה"מגה אירוע", כפי שהגדיר זאת ישועה בעדותו, תואר כבר מספר פעמים בשנים האחרונות. הפעם, בבית-המשפט, לצד התיאורים של ישועה הוצגו גם המסרים שהחליף עם אלוביץ' מחד, ועם העורך בפועל אלקלעי מאידך.

ישועה תיאר כיצד אחרי שצוות "וואלה" יצא מבית ראש הממשלה אמר לו אלקלעי כי "הראיון היה טוב". אולם מהר מאוד החלו להציף את ישועה פניות מאלוביץ' ומניר חפץ כאחד. השניים טענו שראש הממשלה כועס מאוד, שכן הראיון היה "עוין", ולא נתנו לו לסיים את תשובותיו. "הדרישה היתה לא להעלות את הראיון בשום אופן, לעשות ראיון שני, משלים, באותו יום, כדי לאפשר תיקון", העיד ישועה. לדבריו, היו גם טענות בסביבת ראש הממשלה להפרת סיכומים מוקדמים, אף כי עיתונאי "וואלה" הכחישו בהמשך שהיה כל סיכום מוקדם שכזה.

בנימין נתניהו וניר חפץ מגיעים לישיבת ממשלה, דצמבר 2009 (צילום: יוסי זמיר)

בנימין נתניהו וניר חפץ מגיעים לישיבת ממשלה, דצמבר 2009 (צילום: יוסי זמיר)

מנכ"ל "וואלה" שלח לניר חפץ את הראיון, וקיבל בחזרה הערות עריכה. לאחר תיקונים שוב שלח את הראיון לחפץ, "והשבעתי אותו גם שזה לא ייצא החוצה כי זה לא דבר תקין שאנחנו שולחים למרואיין ערב בחירות לערוך או לתקן את הראיון של עצמו". חרף התיקונים, ישועה לא קיבל מחפץ אישור לפרסם את הראיון. רק למחרת היום שבו בוצע הראיון, לאחר שהתברר כי ב"דה-מרקר" עומדים לפרסם ידיעה על גניזת הראיון ב"וואלה" עקב לחץ של ההנהלה, הוחלט לפרסם את הראיון. "הטיעון הרשמי שלנו לדחייה היה שזה כאילו היה באמברגו וסיכמנו מראש שזה ישוחרר יחד עם ראיון שנתניהו נתן לערוץ 10 באותו יום", סיפר ישועה על השקרים שהפיץ לתקשורת.

התובעת עו"ד תירוש הציגה מעט מהתכתובות שהוחלפו לאחר צילום הראיון. "הקודקוד צילצל ואמר שלא נתנו להשלים אף תשובה", כתב אלוביץ' לישועה. "צילצל פעם נוספת, פוחד מהעורך ומדב גיל-הר ולכן ביקש לקרוא לזה ראיון המשך ולא ראיון במקום. הוא בהיסטריה". "אני נותן הבטחה – זה יהיה חיובי לגמרי, כולל כותרת, או שלא יעלה", השיב ישועה. כשעתיים לאחר מכן, בקבוצת ווטסאפ שקיבלה את הכותרת "ראיון ראש הממשלה 'וואלה'" ובה היו חברים ישועה, אלוביץ' ורובינשטיין, כתב אלוביץ': "הכל יבוצע לבחירתכם". ישועה הסכים: "שורה תחתונה, או שיעלה ראיון חיובי שביבי יאהב, או שלא יעלה". 

למחרת, אחרי שישועה העביר את גרסת הראיון המתוקנת לחפץ, המנכ"ל כותב לו: "אל תגיד לאבי או לדוביק כלום. אתה לא קיבלת את החומר מעולם, תיזהר". חפץ השיב ש"ברור", וישועה המשיך וכתב לו: "אני אומר שזה ממני, החלטה שלי, כי הבטחתי וזו הפרה של הסיכום המוקדם". חפץ השיב: "אם פעם מישהו יגיד משהו נתאם בינינו תשובה", וישועה ממהר להזהיר: "אל תפיל אותי. שלח לי כבר את ההערה, יש פה הרבה לחץ ובסוף זה יתפלק לנו בלי התיקון".

נתניהו: "המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות אל הקלפי" (צילום מסך)

נתניהו: "המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות אל הקלפי" (צילום מסך)

ביום הבחירות, 17.3.2015, העביר ישועה לחפץ תצלום מסך ובו נראה דף הבית של "וואלה" בליווי ההודעה: "תסתכל על הראשית". זמן קצר אחר-כך העביר לו חפץ את הסרטון המפורסם שהפיץ נתניהו, ובו קבל על כך ש"הערבים נעים בכמויות" אל הקלפיות ומסר לישועה: "הראיתי לביבי מה יש בראשית, מבסוט".

בשעה 14:16 העביר ישועה לבני-הזוג אלוביץ' עוד צילום מסך מדף הבית של "וואלה" לצד המסר "הועבר לניר, הסרטון שביקשת בכותרת הראשית". חפץ קיבל את ההודעה ומסר לישועה "תודה רבה!!!!".

בהמשך העביר חפץ את הודעת נתניהו בקשר לתגובות לסרטון. ישועה מוסר לחפץ: "העלו את דברי ביבי ב-player, בראשית כבר יחליפו התמונה לתמונה של ביבי ויש ציטוט במשנה, אבל אי-אפשר לשים כותרת בגלל ג'ובראן [יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דאז], זה המקסימום שהיועצים המשפטיים הרשו". אחרי שכמה מהציטוטים הללו פורסמו בתוכנית "המקור" של רשת 13, בדיקת "העין השביעית" העלתה כי ב"וואלה" אכן סיפקו לנתניהו את השירות הטוב ביותר ביום הבחירות בכל הקשור להפצת מסרי הסרטון.

"האם נאמר לך משהו לגבי שביעות הרצון של ראש הממשלה ורעייתו מהתנהלות 'וואלה' בתקופת הבחירות?", שאלה עו"ד תירוש את ישועה, שהשיב: "דומני ששאול הזכיר ששרה כתבה לאשתו והודתה לה מאוד על השירות שנתנו להם בבחירות. הוא אמר: 'אני יודע מה היא כותבת לאשתי'. היתה גם אמירה, נדמה לי שאור [אלוביץ'] אמר משהו כמו 'הבאתם לו את הבחירות'".

"היתה תחושה שהימרנו על הצד המנצח", נזכר אילן ישועה, "היתה תחושה של התרוממות רוח. ניהלנו קמפיין אגרסיבי לטובת ראש הממשלה עד הרגע האחרון"

התובעת תירוש ציטטה תכתובת שהעלתה כי אלוביץ' הבן אכן החמיא ל"וואלה" על השירות שקיבל נתניהו מהאתר. בערב הבחירות, תשע דקות לאחר פרסום תוצאות המדגמים, כתב אור אלוביץ' בקבוצה בהשתתפות ישועה: "הצלת את ביבי, תהנה". "מה שחשוב זה שהוא יידע להעריך ולומר תודה", השיב ישועה. אלוביץ' האב כתב: "נקווה שכן". אלוביץ' הבן הוסיף: "לא נקווה, נדרוש".

"היתה תחושה שהימרנו על הצד המנצח", נזכר ישועה בעדותו. "היתה תחושה של התרוממות רוח. ניהלנו קמפיין אגרסיבי לטובת ראש הממשלה עד הרגע האחרון, ומצב הרוח הזה מבטא את הצלחת הקמפיין".

ב-23.6.2015, מועד החתימה על אישור עסקת בזק-יס, כתב ישועה לאלוביץ': "ברכות". אלוביץ' השיב לו: "תודה, יש לך תרומה לעניין".

דיברתי עם החבר מירושלים, הוא אומר שהכותרת היא "האולטימטום המפוברק"

אירוע דרמטי נוסף שתואר בעדות בפרוטרוט התרחש ב-29.7.2015. באותו היום, מיד לאחר החלטת בג"ץ, הרסו כוחות הביטחון שני בתים בבית-אל. ההחלטה גרמה לנתניהו נזק פוליטי בחלקים ממחנה הימין, והוא הודיע כי יאשר בניית מאות יחידות דיור בשטחים. לפי ישועה, שאול אלוביץ' פנה אליו בערבו של אותו היום וביקש ממנו לפרסם ידיעה על "אולטימטום מפוברק" שהעמיד השר דאז אורי אריאל (הבית-היהודי) לנתניהו. בפועל, הסביר אלוביץ' לישועה, נתניהו קיבל את ההחלטה לאשר בנייה עוד לפני שאריאל העמיד בפניו את האולטימטום.

"קיבלנו את זה ממש בשבע וחצי בערב, קרוב לשמונה בערב", העיד ישועה. "נאמר לנו שמבקשים שנעלה את זה בשמונה וחמישה כי זה יעלה במקביל גם בחדשות 2". לפי ישועה, אלקלעי ניסה לאמת את הידיעה, אולם אריאל הכחיש, וגם בקרב אנשי ראש הממשלה לא היה מי שיסכים לעמוד מאחורי המידע. "לא יכולנו לכתוב שזה בא מראש הממשלה לשאול", הסביר ישועה את המובן מאליו. משום כך התעכב הפרסום.

השיחות והתכתובת שהציגה התובעת תירוש הדגימו את הדרמה שנוצרה באותו היום. בשעה 19:28 בערב צלצל אלוביץ' לישועה. "הוא אומר שהיום היתה החלטת בג"ץ על הריסת הבניינים בבית-אל. הוא עשה החלטה נוספת לבנות 500 יחידות דיור בירושלים ו-300 יחידות דיור בבית-אל", אמר בעל השליטה למנכ"ל על דברי ראש הממשלה. "זה הכל באתר, כל מה שאתה אומר", השיב ישועה.

"תקשיב רגע", קטע אותו אלוביץ'. "הוא אומר שרבע שעה אחרי זה, אחרי שהחליט, הוציאו תגובה מטעם אריאל שאם יעשו את זה [יהרסו את הבתים], זה יפיל את הממשלה. אז הוא אומר שבשמונה וחמישה יהיה אייטם בטלוויזיה על האולטימטום המפוברק. יצלצל אליך אחד בשם שי וייתן לך את כל הפרטים". שי, הסביר ישועה, הוא שי חייק, מדובריו של נתניהו.

בנימין נתניהו ואורי אריאל (צילום: הדס פרוש)

בנימין נתניהו ואורי אריאל (צילום: הדס פרוש)

"דיברתי עם החבר מירושלים [נתניהו], הוא אומר שאורי אריאל נתן אולטימטום לראש הממשלה בשעה 11:15 על דבר שהוא כבר החליט בשעה 11, אז הוא אומר שהכותרת היא 'האולטימטום המפוברק'", המשיך אלוביץ'. "פברוק? מה מפוברק?", התקשה ישועה להבין. "בשעה 11 הודיע על יחידות דיור? רבע שעה אחרי זה הוציא אורי אריאל את האולטימטום", הסביר אלוביץ'. "בסדר, ששי ייתן לי את הפרטים", השיב ישועה. "הכותרת צריכה להיות: 'האולטימטום המפוברק'", הדגיש אלוביץ'.

11 דקות לאחר מכן שוחחו ישועה וחייק. "שלח לי במייל", אמר לו ישועה. לאחר שקיבל את החומר כתב לאלקלעי: "בשמונה עולה אייטם בחדשות 2 ואורי אריאל נתן אולטימטום מפוברק. חייק מעביר לך פרטים. תעשה כל מאמץ להעלות את זה מטעם בכיר בלשכה, כמובן עם תגובה של אורי אריאל".

לפי עדות ישועה, בשעה 20:05 אכן התפרסם בחדשות 2 דיווח של עמית סגל, שלפיו האולטימטום של השר אריאל "מפוברק", אולם ב"וואלה" לא הצליחו לספק את הסחורה. "מה קורה?", שאל אלוביץ' את ישועה ב-20:39. "שמעתי זאת בחדשות ערוץ 2". כמה דקות אחר-כך שוחחו השניים. ישועה ניסה לתרץ, אך לא הצליח להרגיע את מעסיקו.

"אבי, תעשה מאמץ, תמצא דרך, סך הכל זה נושא בכותרות", כתב ישועה לעורך אלקלעי. "יש לך ראשית על ההריסה, זה מתחבר טבעית. אני מבין את המורכבות, זה מה יש, עברנו כמה דברים הרבה יותר גרועים, זה מהותי". אלקלעי התעקש על הליך עיתונאי מינימלי, ולבסוף ישועה כתב לו: "תחזיק מעמד". בעדותו הסביר כי הזדהה עם מצבו הקשה.

אבי אלקלעי (צילום מסך)

אבי אלקלעי (צילום מסך)

בשעה 21:22 קיבל ישועה עוד שיחת נזיפה מאלוביץ'. המנכ"ל ניסה להסביר שסגל קיבל את החומר בצהריים והכין את הידיעה למהדורת הערב, ואילו מ"וואלה" מצפים לפעול בתוך רבע שעה. "אם היה אומר לי שעה לפני היינו מספיקים", הוא תירץ. "אני לא יכול לעשות את זה בעשר דקות. יש בני אדם פה. צריך להפעיל אותם. אני לא יכול לכתוב שלשכת ראש הממשלה אמרה לי. אתה צריך להבין, אין פה אוטומט שכותב את הידיעה, יש פה מערכת שלמה שעובדת. עם עמית סגל דיברו בצהריים, לא עכשיו".

"זה בדיוק מה שאמרתי לך שהיית צריך [לפרסם] ביחד עם סגל", אמר לו אלוביץ'. "אבל לא יכולתי", השיב ישועה, "אני לא קוסם". "אמרתי לך תכתוב את הכל", כעס אלוביץ'. "אבל מי יכתבו את הכל?", תהה ישועה. "אתה לא מבין שהחברה שלנו, יש גרם מול מאה טון", אמר אלוביץ'. ישועה הסביר בעדותו כי בביטוי זה כיוון לכך שהחשיבות של "וואלה" קטנה לאין שיעור מזו של בזק עבור אלוביץ', והנזק שייגרם ל"וואלה" כתוצאה מהשחתת המערכת העיתונאית הוא כאין וכאפס עבורו לעומת הנזק שייגרם לבזק אם נתניהו לא יהיה מרוצה מהסיקור.

"דיברתי איתו [עם אלקלעי] מאוד קשה עכשיו. רבתי איתו, יצא לי הגרון. כולי רועד לי הגוף מרוב...", ניסה ישועה להרגיע את אלוביץ'. "אני יודע שרבת איתו ולכן אני שותק", אמר לו אלוביץ'. "איך אתה יודע שרבתי איתו?", שאל ישועה, ובהמשך הסביר כי העורך "מתנגד בכל תוקף" לפרסם את הידיעה שהתבקש. "אני לא יודע איך לתפור את זה, להבריג את זה, הידיעה [על ההחלטה לאשר בנייה בשטחים] נמצאת בתחתית העמוד, היא נמצאת מהצהריים. אני אומר לו [לאלקלעי] תעלה את זה לראש העמוד. תכתוב בחדשות 2, למה לא? אבל זה לא הוא, זה ברוך. הוא היה עושה את זה, הוא פוחד מברוך שי".

"אז תזרוק את שניהם", סנט בו אלוביץ'. ברוך שי, כיום ראש חטיבת החדשות בתאגיד השידור הציבורי, היה באותה תקופה ראש מערכת החדשות ב"וואלה" וסגן העורך הראשי. "'האתר הוא שלהם'", ליגלג אלוביץ', "שילכו להזדיין". "אתה צודק", אמר לו ישועה.

ברוך שי (צילום: מיכל צוקר-בכור)

ברוך שי (צילום: מיכל צוקר-בכור)

בהמשך ההקלטה הצטרפה איריס אלוביץ' לשיחה, והציעה לראיין את נפתלי בנט, ש"ייתן את הקרדיט בכל זאת לראש הממשלה". "אגיד לך מה הנקודה", אמר לה ישועה. "הוא [אלקלעי] לא יודע איך לעשות את זה בעצמו, והוא פוחד שהוא ייחשף. זו ידיעה שכאילו ברור שהיא שתולה". "למה שתולה?", תהתה איריס אלוביץ', "אם רבע שעה לפני זה עלה לחדשות?". "אי-אפשר לפרסם את זה בלי לוודא", הסביר ישועה. "ואם יש לך מישהו בלשכת ראש הממשלה שהדליף לך שעה לפני? או שיש לך מישהו בערוץ 2?", הציעה אלוביץ'. "לא צריך לפחד כל הזמן, הזנב לא יכול לכשכש בכלב. תפסיק לפחד מהם. אתה פעם קיבלת הדלפה? יכולת בשנייה לשמונה להעלות את זה".

"אני לא יכול, זה מישהו במערכת", ניסה ישועה להסביר. "במערכת שלך", נזפה בו אלוביץ'. ישועה המשיך לנסות וללחוץ על אלקלעי להעלות ידיעה. "אני מבין את המורכבות אבל זה מה שיש, וזה כבר לחלוטין סביר", הוא כתב לו. "אם תרצה אני אדבר עם ברוך מחר, הוא חייב להבין שהתמונה מורכבת. אל מול החופש לכתוב נגדם מדי פעם צריך להשחיל דברים כאלה. עובדה שגם עמית סגל באותו לופ".

אלקלעי השיב לו: "אין דרך לעגל פינות או לגנוב סוסים בעדם, אתה מבקש ממני לצאת נגד מערכת שלמה ולהכתיב לה סיקור שמוכתב לנו מלמעלה. אין לי כלים לעשות את זה".

בתשובה לשאלת עו"ד תירוש השיב ישועה כי כשכתב לאלקלעי על "החופש לכתוב נגדם מדי פעם" היה רחוק מלדייק. "אני נמצא פה בתוך מרתון של לחצים כדי לשכנע אותו", אמר ישועה על אלקלעי. "בתוך זה אני אומר את המשפט הזה, אבל האמת היא שברור שלא היה למערכת של 'וואלה' שום חופש, היה ההפך מחופש, היא היתה משועבדת".

איריס אלוביץ' המשיכה ללחוץ על ישועה בהמשך הערב. "אתה המנכ"ל והעורך הראשי ושים לב, מילא אותנו לא סופרים, אותך לא סופרים! זה נשמע לך הגיוני?". "לא", השיב ישועה, "זה לא נשמע לי הגיוני". "אז מה עושים?", שאלה אלוביץ'. "סופרים אותנו בעשרות מקרים בשבוע", אמר ישועה. "אבל במאני טיים לא סופרים", התלוננה אלוביץ'. "גם במאני טיים סופרים אותנו", ניסה ישועה להרגיע, ואמר לה שחשב על פתרון: פרסום ידיעה למחרת בבוקר שתסכם את אירועי היום הקודם ותתמקד ב"אולטימטום המפוברק".

אלקין על ה"אולטימטום המפוברק", "וואלה", 30.7.2015 (צילום מסך)

אלקין על ה"אולטימטום המפוברק", "וואלה", 30.7.2015 (צילום מסך)

למחרת אכן התפרסם אייטם על "האולטימטום המפוברק", ובהמשך גם התראיין השר דאז זאב אלקין נגד אריאל (המראיינת של אלקין, הילה קובו, היא כיום דוברת הפרקליטות). ישועה שלח בקבוצת הווטסאפ עם בני-הזוג אלוביץ' תצלום מסך המתעד את דף הבית של "וואלה", ובו הידיעות המוזמנות. איריס אלוביץ' השיבה לו: "תשלח את זה למי שצריך, שיראו". ישועה העביר את הקישור לשי חייק, ובהמשך כתב בקבוצה עם בני הזוג אלוביץ': "ראשית + טעימה = לפחות לגבעות".

כשנשאל למה התכוון בביטוי זה הסביר ישועה כי התייחס לביטוי שטבע אלוביץ', שלפיו כדי להשיג הישגים עם ראש הממשלה נתניהו "צריך לספק הרים וגבעות". במקרה הזה, הסביר, השירות שנתנו בסופו של דבר לראש הממשלה שווה "לפחות גבעות".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.13MB)