עורך-הדין בעז בן-צור, בא כוחו של ראש הממשלה הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים בנימין נתניהו, הטיח היום (30.1) בפני העד תנ"צ יואב תלם כי חקירת "תיק 4000" שעליה היה אחראי היתה פגומה וכושלת כמעט בכל שלביה. ממצאי החקירה היו אמורים להדליק בזמן אמת במוחו של תלם לא נורה אדומה אחת, טען עו"ד בן-צור, אלא שרשרת ארוכה של נורות אדומות. גרילנדה של נורות אדומות כה ארוכה, כך תיאר זאת הסנגור בשפתו הציורית, שהיתה יכולה להימתח ממשרדי להב 433 בלוד ועד לבית המשפט המחוזי ברחוב צלאח א-דין בירושלים.

תנ"צ תלם שלל זאת. פעם אחר פעם הציג בפניו עו"ד בן-צור נקודה בחקירה שבה, לטענת הסנגור, היתה צריכה להידלק אצלו ואצל פקודיו נורה אדומה. פעם אחר פעם טען תנ"צ תלם כי לא היה מקום לנורת אזהרה שכזו. עם זאת, תנ"צ תלם אישר בפני בית-המשפט כי היו פעולות שונות שצריך היה לבצע ולא נעשו והודה כי אין לו הסבר מספק לאותם מחדלים.

יומה הראשון לחקירה הנגדית של תנ"צ תלם בידי עו"ד בן-צור הוקדש בעיקרו לחקירה שעבר במשטרה עד המדינה שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר. לפי כתב האישום הונחה פילבר על ידי נתניהו להיטיב עם בזק ובעלי השליטה בחברה דאז שאול ואיריס אלוביץ', וזאת כתמורה לשוחד שקיבל נתניהו מבני הזוג באמצעות התערבויות לטובתו באתר "וואלה", שאף הוא היה אז בשליטת אלוביץ'.

ראשית אישר תלם כי ככל שאכן היה חיפוש פולשני בגופו של פילבר כשהגיע לראשונה מחדר החקירות המשטרתי לשירות בתי הסוהר, הרי שהיה זה מיותר. בהמשך הודה כי כשאירעה תקלה טכנית במהלך חקירת פילבר, בשלב קריטי של גביית עיקרי עדותו לקראת חתימה על הסכם עד מדינה, והתיעוד של החקירה הופסק, "מוטב היה" להתחיל מחדש את גביית העדות מהמקום שבו נקטע התיעוד. "אין לי אלא להניח שהסברה שלנו היתה שהנושא הזה כבר כוסה יום קודם", ציין אך הוסיף שוב כי "מוטב היה [...] לתעד את הכל מלכתחילה".

עד המדינה שלמה פילבר, ביהמ"ש המחוזי בירושלים, 24.5.22 (צילום: יונתן זינדל)

עד המדינה שלמה פילבר, ביהמ"ש המחוזי בירושלים, 24.5.22 (צילום: יונתן זינדל)

החלק שלא תועד במלואו נגע לחלק מרכזי בחקירת פילבר במשטרה, קיומה של "פגישת ההנחיה", היא הפגישה שבה לפי כתב האישום הנחה נתניהו את פילבר להיטיב עם אלוביץ' בסמוך לכניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת.

כשההגנה חקרה את פילבר בבית-המשפט היא רמזה כי אולי היה לתביעה מניע לפברק תקלה כדי שתוכל לשתול בפיו של הנחקר פילבר את הגרסה הנוחה לה. גם היום אפשר היה להבין מדברי עו"ד בן-צור שזו התיאוריה שהוא מבקש להציף אולם תנ"צ תלם לא איפשר לדברים להישאר תלויים באוויר.

"מה הטיעון שלך?", שאל את עו"ד בן צור, וכשזה נמנע מלהשיב הטיח בו "מה הטיעון שלך? בוא תגיד את הטיעון!". הסנגור של נתניהו לא אמר לתנ"צ תלם: "שפיברקתם תקלה כדי לשתול בפיו של פילבר את גרסת כזב", תחת זאת נסוג לטיעון קבוע שחזר עליו לאורך כל היום, על כך שהחוקרים נמנעו מלחקור תכתובות וראיות אחרות שהיו בידם. "מה הטיעון שלך?!", שב ודרש תנ"צ תלם בקול רם, עד כדי כך שהשופטת רבקה פרידמן-פלדמן נזפה בו והוא מיהר לבקש סליחה ולהתנצל.

בהמשך, כשעו"ד בן-צור אמר מפורשות כי בהיעדר תיעוד לרגע הקריטי בחקירה "אתם יכולים לעצב את העניין הזה מחוץ לתיעוד" וטען כי מדובר בהפרת חוק אמר תנ"צ תלם: "אין פה שום כוונה שאולי אליה רמזת על הכוונה לעצב את הגרסה של המועמד במסגרת המשא-ומתן, בהחלט מוטב היה כדי לחסוך הסברים לתעד את הכל מלכתחילה".

תנ"צ תלם הודה גם כי אינו יודע היכן הפתקים שפילבר נראה בחקירתו מוציא מכיס מקטורנו ומחזירם. כשנשאל מדוע הם אינם חלק מחומר החקירה השיב: "אין לי הסבר". הקצין הבכיר גם לא ידע להגיד לבית-המשפט מהו המסמך שממנו הוא נראה מקריא לפילבר במהלך אחת מחקירותיו, מה קרה לו והאם יוכל לאתרו.

עו"ד בעז בן-צור, סנגורו של רה"מ לשעבר נתניהו (משמאל) ושאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק לשעבר וכיום נאשם יחד עם נתניהו בשוחד, מאחורי עו"ד כרמל בן-צור (יושבת). 13.9.2021 (צילום: אוליבייה פיטוסי)

עו"ד בעז בן-צור, סנגורו של רה"מ לשעבר נתניהו (משמאל) ושאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק לשעבר וכיום נאשם יחד עם נתניהו בשוחד, מאחורי עו"ד כרמל בן-צור (יושבת). 13.9.2021 (צילום: אוליבייה פיטוסי)

עו"ד בן-צור טען כי פילבר שינה את גרסתו בנוגע לפגישה קריטית עם נתניהו בהתאם למה שכתב באותו פתק שגורלו לא נודע, ובהתאם לשאלה שהקריא לו תנ"צ תלם מאותו מסמך שגם הוא אבד לאורך הדרך, ואז שאל את תנ"צ תלם האם זה לא מדליק לו נורה אדומה. תלם השיב בשלילה ודחה את התיאוריה של עו"ד בן-צור כי פילבר שינה את גרסתו בהתאם להנחיות שקיבל.

עם זאת, תנ"צ תלם אישר כי ראוי היה לבדוק בתכתובות של פילבר האם יש ראיות לכך שנפגש עם נתניהו ל"פגישת ההנחיה" במועד שבו טען שהתקיימה. "הייתי בהחלט מצפה שעד המדינה שאמור להמציא - במובן של לספק - סיועים כדי לחזק את עדותו, שיספק חומר כזה ואם לא שנבצע את הבדיקה בעצמנו". תנ"צ תלם העלה את האפשרות שבשל "בעיה של משמעת" פקודיו לא פעלו כמצופה.

"לא, זה לא בעיה של משמעת", סנט בו עו"ד בן-צור, "זה בעיה שבין שרלטנות לרשלנות מאין כמותה ואני לא רוצה להוסיף". הסנגור שאל את תנ"צ תלם האם נדלקה לו איזושהי נורה אדומה לאור זאת שבהתכתבויות של פילבר על פגישותיו המתוכננות אין שום תיאור של פגישה עם נתניהו במועד שבו טען לקיומה. העד השיב בשלילה.

תנ"צ תלם נשאל האם חוקריו עיינו באיכוני מכשיר הטלפון של פילבר, שהיו בידם מיום פרוץ החקירה, ועדכנו אותו על ממצאיהם. "אני באמת לא זוכר עדכון כזה", השיב השוטר ובתשובה לשאלת המשך אישר כי הנושא הזה ראוי היה להיבחן ולהיבדק היטב. עם זאת, גם כאן טען כי לא נדלקה לו נורה אדומה.

כשנשאל מדוע יומנו של פילבר (שנחשף לציבור באתר "העין השביעית" רק עם תום עדותו של עד המדינה ובתשובה לבקשת חופש מידע שהגיש עו"ד אלעד מן מעמותת הצלחה) לא מופיע כחומר חקירה בתיק השיב תלם: "אין לי תשובה". כשעו"ד בן-צור לחץ על הנקודה הזו שוב ושוב חזר תלם על תשובתו, אך בכעס: "אין לי מושג! אני לא זוכר! לא עסקתי בזה!".

יו"ר האופוזיציה ונאשם מס' 1, בנימין נתניהו, מגיע לחקירה הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר, 17.5.22 (צילום: יונתן זינדל)

יו"ר האופוזיציה ונאשם מס' 1, בנימין נתניהו, מגיע לחקירה הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר, 17.5.22 (צילום: יונתן זינדל)

תנ"צ תלם טען כי אינו זוכר אם אמר למישהו מחוקריו לבדוק ביומן אם יש שם פגישה עם נתניהו בתאריכים הרלבנטים, וכי אינו זוכר אם מישהו מחוקריו עדכן אותו כי בדק ביומן ומצא שאין כל פגישה שכזו.

בשלב זה התערב השופט משה בר-עם ושאל את תנ"צ תלם מה היה עושה לו היה מגלה בזמן אמת שאין פגישה שכזו ביומן. תנ"צ תלם השיב כי במקרה אחר שעליו נשאל בשבוע שעבר, לגבי מועד סדרת פגישות שבהן היה מעורב עד מדינה אחר, ניר חפץ, אכן עלו קשיים ועל כן החוקרים שבו וחקרו את חפץ על המועד כדי ליישב את הסתירות בין עדותו לראיות שנאספו. לדבריו, לו היה מתברר בזמן אמת כי לא מתועדת פגישה עם נתניהו ביומן של פילבר בטווח התאריכים שבו העיד כי נפגש איתו, הרי שהחוקרים היו צריכים לחזור ולחקור את הנקודה כדי ליישב את הסתירה.

"זה לא נעשה וצריך היה להיעשות?", חידד השופט בר-עם.

"כן", השיב תלם, "אני שוב אומר את הדברים בזהירות, כבודו, כי אני מזכיר שעד המדינה מספר על מספר סיטואציות שמשתלבות במארג ראיות רחב יותר. אני לא מקל ראש בחשיבות של אותה פגישת הנחיה, אני מזכיר שהיו עוד שורה של דוגמאות שזכו לאישוש במסגרת הראיות".

"העובדה שזה לא נעשה", התעקש השופט בר-עם, "יש פה איזשהו חֶסֶר, אין לנו את הנתון הזה. אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו היתה מתבצעת השלמת חקירה, יש פה חסר מהותי".

"יש פה חסר שאני באמת לא יודע עד כמה ניתן לו מענה או נעשה ניסיון להשלים את אותו חסר או פער", הודה תלם.

תנ"צ תלם לא סיפק כל תשובה גם לשאלות על מחדלים נוספים של החוקרים. כך בנוגע לשאלה מדוע לא פנו החוקרים לבדוק את הרישומים של הנכנסים והיוצאים מלשכת ראש הממשלה, מדוע לא חיפשו את טופס אישור החופשה שפילבר טען שנתניהו חתם עליו במועד פגישת ההנחיה ומדוע לא הצליב בזמן אמת את איכוני מכשיר הטלפון של פילבר עם אלו דוד שרן, שפילבר טען שנכח בפגישה. "אין לי הסבר", אמר, "היה צריך לבדוק את זה בתקופתי כממונה על החקירה. היה צריך למצות את זה בתקופתי".

שלמה פילבר עם בנימין נתניהו, בקטע מתוך כתבה של עמית סגל (צילום מסך מתוך שידורי ערוץ 2)

שלמה פילבר עם בנימין נתניהו, בקטע מתוך כתבה של עמית סגל (צילום מסך מתוך שידורי ערוץ 2)

לתלם גם לא היה הסבר מדוע לא ביקשו מלשכת ראש הממשלה את יומן הפגישות של נתניהו במועדים שבהם נפגש כביכול עם פילבר לפגישת ההנחיה.

"תראה", אמר לו עו"ד בן-צור, "זה יותר מדי 'אין לי הסבר'".

"מה אתה רוצה?", שאל אותו תנ"צ תלם, "שאני אמציא לך הסבר?". בהמשך בכל זאת סיפק הסבר כללי.

"אני סבור שהסטייט אוף מיינד שלי, ואני עוסק פה בשחזור סטייט אוף מיינד מלפני חמש שנים, הוא שאין ספק שמפגש ההנחיה כפי שניתן על ידי עד המדינה הוא קריטי ואין ספק שהעיתוי הוא קריטי. אני מניח ופה אני גם מזהיר את עצמי ברמה המקצועית, שברגע שהוא מתאר את הפגישה הזו כמשהו שהתרחש בסמוך לאחר מינויו, לקחנו את זה כ-Given דבר שהתיישב עם יתר הראיות ולא התעמקנו בזה בזמן אמת למרות שהיינו צריכים, וזה בניגוד לדוגמה אחרת על סדרת פגישות אחרת של עד מדינה אחר ששם זה פחות הסתדר. ואני מסכים שהבדיקות היו צריכות להתקיים בזמן אמת ולא לקחת כמובן מאליו את התאריך הספציפי הזה, וזה מסביר את רצף הבדיקות שהיינו אמורים לעשות בזמן אמת שלא עשינו".

השופט בר-עם לא הרפה ושאל את תלם סדרת שאלות על האפשרות שפילבר כלל לא נפגש עם נתניהו לפני שנפגש עם שאול אלוביץ' ויועצו אלי קמיר, ומכאן שלא יכול היה להגיד להם שהוא יפעל לטובת בזק בהנחיית נתניהו, כפי שהוא טוען וכפי שהם מכחישים.

תלם אישר שמבחינה זו מועד הפגישה עם נתניהו אכן "מהותי". עם זאת הוסיף: "האם זה היה מקריס לחלוטין את הגרסה שלו? אני לא משוכנע, אבל יש לזה משקל בהחלט". מיד בהמשך ציין כי אפשר שהפגישה של פילבר עם נתניהו התרחשה במהלך השבועות שבהם כבר היה מיועד לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת אך מינויו טרם אושר בממשלה.

כשעו"ד בן-צור שאל אותו האם לא נדלקה לו נורה אדומה כשראה שגם קמיר וגם אלוביץ' מכחישים שפילבר אמר להם שהוא יפעל להיטיב עמם בהוראת נתניהו, שוב השיב תלם בשלילה.

"כשלא מציגים לא יומנים, לא איכונים, לא תכתובות, לא דפדפת שכתוב בה ראש ממשלה אלא רק בחקירה משלימה אחרי כתב אישום, אני אומר לך שזה אסופה של תקלות קשות, לא עניין אזוטרי", טען עו"ד בן-צור. "זה כישלון לא מפואר. התייחסותך".

"אני לא מקבל את הטענה של כישלון ותקלות", השיב תלם. "בהחלט מקבל את הטענה שבחקירה כל כך מורכבת ושוטפת בוודאי שנסרקה על ידי כל מי שצריך במסרקות של ברזל תמיד אפשר לעשות יותר טוב. אני חוזר ואומר אנחנו לא מושלמים, פה באמת יש דברים שהיה צריך לברר בזמן אמת, אין לי אלא להניח שאנחנו נקלענו... לא נקלענו, אימצנו את המועד שעליו הצביע פילבר כמועד המחייב ובדיעבד היינו צריכים לבדוק אולי בזמן אמת את הבדיקות שבוצעו בשלב יותר מאוחר".

מחר תימשך חקירתו הנגדית של תנ"צ תלם.

67104-01-20

להורדת הקובץ (PDF, 1.96MB)

משפט המו"לים