"לונדון את קירשנבאום", תוכנית האקטואליה היומית של ערוץ עשר, היא גם התוכנית המצטיינת בייצוג החברה הערבית לחודש פברואר 2018, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

במהלך חודש פברואר הופיעו ב"לונדון את קירשנבאום" מעט יותר ממאה דוברים ומרואיינים, מתוכם 15 היו ערבים, כך שהתוכנית הגיעה לשיעור ייצוג מכובד של כ-13%. זו אינה הפעם הראשונה ש"לונדון את קירשנבאום", שמגיש ירון לונדון ועורך דרור זרסקי, מצטיינת בבדיקת מדד הייצוג, אך יש לציין כי החודש האחרון היה חריג עבור התוכנית.

בדרך כלל נספרים ב"לונדון את קירשנבאום" מרואיינים ערבים המתארחים באולפן ומשוחחים בנחת במשך כמה דקות, כל אחד ואחת על תחום התמחותו והתמחותה. במהלך חודש פברואר, לעומת זאת, שודר בתוכנית ראיון עם מקבולה נסאר, מנהלת אגף ההסברה לחברה הערבית ברשות לבטיחות בדרכים, שבמסגרתו הוקרן גם סרטון קצר שעומד במרכז הקמפיין. הסרטון כלל שמונה דוברים ערבים שונים, שהופיעו כל אחד לכמה שניות. כך יצא שבתוך כ-30 שניות נוספו לתוכנית כמחצית מכלל הדוברים הערבים שהופיעו במהלך החודש.

ובכל זאת, עדיין מגיע ל"לונדון את קירשנבאום" הקרדיט על כך שבכלל החליטו להקדיש אייטם לנושא כמו קמפיין לבטיחות בדרכים בחברה הערבית. לו התוכניות המתחרות היו עושות כן, גם הן היו יכולות לצבור בתוך חצי דקה שמונה דוברים ערבים שונים (יצוין כי מדד הייצוג מתייחס אך ורק לדוברים ומרואיינים ערבים בעלי אזרחות ישראלית. תושבי מזרח ירושלים והרשות הפלסטינית אינם נספרים בו).

השוואה בין נתוני הייצוג של "לונדון את קירשנבאום" מהחודש שעבר לנתונים של יתר תוכניות האקטואלה המשודרות בשעות הפרה-פריים מבליט עד כמה חריגה התוכנית. שיעור הייצוג של "לונדון את קירשנבאום" גבוה יותר מסך שיעורי הייצוג של כל התוכניות המרכזיות שמתחרות עמה על תשומת לבו של הצופה בין השעות חמש אחר-הצהריים לשמונה בערב.

ב"חמש בערב עם רפי רשף" בעריכת ניר נוימן, שמשודרת גם היא בערוץ 10, הופיעו בחודש שעבר כמאתיים דוברים ומרואיינים, מתוכם שמונה ערבים. ב"ערב ערב" של תאגיד השידור הישראלי, שהגישו דב גיל-הר וקרן אוזן וערכו אילן שניג והדר פרנקנטל-קריב, הופיעו כ-140 דוברים, מתוכם חמישה ערבים.

שתי התוכניות הללו הגיעו בשל כך לשיעור ייצוג של כ-4%, נתון נמוך, במיוחד עבור "ערב ערב", שכן זו תוכנית בהפקת ערוץ הטלוויזיה הציבורי. מערוץ ציבורי, המחויב חוקית ואתית להעניק ביטוי לכלל הרבדים בחברה בישראל, ניתן היה לצפות לשיעורי ייצוג גבוהים יותר של הציבור הערבי. למעשה, כבר מרגע עלייתו לאוויר של ערוץ כאן 11 היתה רצועת הפרה-פריים החוליה החלשה בכל הקשור לייצוג החברה הערבית בישראל. בחודשים האחרונים המצב אמנם השתפר, אולם עדיין יש לתוכנית האקטואליה של ערוץ כאן 11 דרך ארוכה עד שתוכל להתגאות בשיעור הדוברים הערבים שהיא מארחת.

ב"שש עם עודד בן-עמי", שעורכת תירזה אליה-זיסמן, התארחו כ-170 דוברים, מתוכם רק 4 ערבים. בתוכנית החדשה של ערוץ רשת, "לפני החדשות", בהגשת אודי סגל ובעריכת תום כספי, הופיעו קרוב ל-250 דוברים ומרואיינים במהלך החודש שעבר, ומתוכם רק שניים היו ערבים, מה שהביא את התוכנית לשיעור ייצוג נמוך במיוחד של כאחוז בלבד. אחוז דומה נרשם לתוכנית גם בחודש הראשון לשידוריה.

פילוח לפי גופי שידור מציב את חברת החדשות במקום הראשון, עם שיעור ייצוג לא גבוה במיוחד של 2.9%. לפי חוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה, מאז פיצול ערוץ 2 נהנית חברת החדשות מיתרון על פני יתר גופי השידור כיוון שתוכניותיה האקטואליות אינן נספרות לצד תוכניות בוקר ומגזין.

עם זאת מציינים חוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה כי אף שחברת החדשות משדרת מעט שעות ביממה עם מעט דוברים יחסית, הופיעו בשידוריה בפברואר יותר דוברים ערבים מאשר בכל תוכניות גלי-צה"ל, תחנת רדיו ציבורית המשדרת 24 שעות ביממה. בכל תוכניות חברת החדשות הופיעו בפברואר כאלף דוברים, מתוכם 32 היו ערבים. בכל תוכניות החדשות והאקטואליה של גלי-צה"ל הופיעו כ-2,800 דוברים ומרואיינים, מתוכם רק 23 היו ערבים. במלים אחרות, גם בנטרול היתרון היחסי של חברת החדשות, היא עדיין משיגה תוצאה טובה בהרבה מזו של גלי-צה"ל.

ובאמת, גלי-צה"ל בולטת לרעה גם בחודש האחרון, עם שיעור ייצוג הנמוך מאחוז אחד. דומה כי למפקד שמעון אלקבץ יש בעיות דחופות יותר לפתור מאשר ההדרה הכמעט מוחלטת של דוברים ערבים מתוכניות החדשות והאקטואליה בתחנה.

אם בהשוואת גופי השידור עוקפת חברת החדשות את ערוץ כאן 11 של תאגיד השידור הישראלי, הרי כשבוחנים את מהדורת החדשות המרכזית של כל ערוץ התמונה מתהפכת. "חדשות הערב" של כאן 11, שמגישה גאולה אבן ועורך עילי לוין, הגיעה לשיעור ייצוג של כ-3%, ואילו המהדורה המרכזית של חברת החדשות, שמגישה יונית לוי ועורכים גיא סודרי ויניב הלפגוט, הגיעה לשיעור ייצוג של 2% בלבד.

משמעות הפער היא כי בתוכניות החדשות והאקטואליה של חברת החדשות אמנם משלבים באופן יחסי דוברים ומרואיינים ערבים רבים, אך נמנעים מלעשות כן במרכז הבמה, בתוכנית הפופלרית והחשובה ביותר. בכאן 11, לעומת זאת, המצב הפוך. בפרה-פריים, וברצועות אחרות, נמנעים משום מה מלתת ביטוי הולם לערבים – אך דווקא במהדורה המרכזית מקפידים יותר על הייצוג.

בחינת שיעור הייצוג של החברה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה המרכזיות של כאן ב' וגלי-צה"ל מעלה כי אף תוכנית לא בלטה לטובה בחודש פברואר, אך "קלמן ליברמן" בלטה לרעה. התוכנית, שמגישים קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, ואשר עד לאחרונה נערכה בידי ישי הולנדר, התחילה את דרכה בתאגיד השידור הישראלי עם שיעורי ייצוג גבוהים למדי והקפדה על כך שכמעט מדי שבוע יתארח לפחות דובר ערבי אחד.

בחודש שעבר, כך עולה מבדיקת חברת יפעת מחקרי מדיה, הופיעו ב"קלמן ליברמן" כ-160 דוברים ומרואיינים, אך אף לא אחד מהם היה ערבי (נזכיר כי מדד הייצוג מתייחס לדוברים ערבים בעלי אזרחות ישראלית בלבד).

גם בחודש פברואר סבלו נשים ערביות מאפליה כפולה, הן כנשים והן כערביות. מתוך כ-11 אלף דוברים ומרואיינים שהופיעו בתוכניות החדשות והאקטואליה של ערוץ עשר, כאן ב', גלי-צה"ל, כאן 11 וחברת החדשות, רק כ-202 היו ערבים – ומתוכם, רק 51 היו ערביות.

גברים ערבים מהווים כ-9% מאוכלוסיית אזרחי ישראל וזוכים לשיעור ייצוג של כ-1.6%. נשים ערביות מהוות אף הן כ-9% מאוכלוסיית אזרחי ישראל, אך הן זוכות לשיעור ייצוג של כ-0.5% בלבד.

פילוח נתוני המרואיינות הערביות לפי ערוצים מציב את ערוץ עשר במקום הראשון, ובפער ניכר. 37% מכלל הדוברים והמרואיינים הערבים בערוץ היו נשים, שיעור המתקרב לשיעורן של הנשים בחברה הערבית. הערוץ חב את הנתון הזה ל"לונדון את קירשנבאום", שכן 10 מתוך 15 הדוברים והמרואיינים הערבים שהופיעו בתוכנית במהלך חודש פברואר היו נשים.

במקום האחרון, גם לפי המדד הזה, גלי-צה"ל. כשבתחנה הצבאית כבר מואילים בטובם להעלות לשידור ערבי, ב-87% מהמקרים הוא יהיה גבר.

הבדיקה החודשית שעורכת חברת יפעת מחקרי מדיה לאיתור מומחים מבין הדוברים הערבים נועדה להוסיף למדד הכמותי זווית ראייה איכותנית. בעוד שדובר יכול להיות גם סתם עובר אורח שנקלע לזירת פשע ונותן סינק למיקרופון, מומחה מוזמן לקחת חלק בתוכנית אקטואליה כדי להביע את דעתו. הוא מקבל זמן מיקרופון רב, ויחס חיובי בהכרח מעצם היותו בר-סמכא. משום כך יש חשיבות יתרה לבדיקת מספר ושיעור המומחים הערבים המופיעים בתקשורת הזרם המרכזי הישראלית.

מתוך כמאתיים הדוברים הערבים שהופיעו בתקשורת בחודש פברואר, רק 44 עשו זאת כמומחים. חלוקה לגופי שידור מעלה כי המצטיינת במקרה זה היא כאן ב' של תאגיד השידור, וזאת בין היתר הודות לתוכנית "סדר יום", שמגישה קרן נויבך ועורך דדי מרקוביץ'. בתוכנית אמנם הופיעו במהלך כל החודש רק חמישה דוברים ערבים, אך שלושה מהם היו מומחים (וארבע נשים!). גם "מרחאבית", תוכניתו של ערן זינגר העוסקת בעולם הערבי ובחברה הערבית בישראל, תרמה את שלה למקום המכובד של כאן ב' בזירה זו.

שיעור הייצוג הכללי של החברה הערבית בתקשורת הישראלית במהלך חודש פברואר עמד על כ-1.8% בלבד, בין היתר בשל מיעוט אירועים בטחוניים בולטים. מאותה סיבה יצא כי כשבכל זאת הופיעו דוברים ומרואיינים ערבים, הם עשו זאת בדרך כלל בהקשרים אזרחיים, וזאת בניגוד למקובל בתקשורת הישראלית. חלק הארי של האייטמים בהקשרים אזרחיים שודרו בכאן ב' וערוץ עשר.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה