מחר יתקיים הסיבוב השני בבחירות לרשויות המקומיות. לפי אתר משרד הפנים, הבחירות ייערכו מחדש ב-55 ישובים ומועצות שבהן לא הושגה הכרעה בסיבוב הראשון. מתוך סך היישובים והמועצות, כמחצית (27) הן רשויות מקומיות שבהן חיים בעיקר לא-יהודים: מוסלמים, דרוזים ונוצרים. אם אפשר ללמוד משהו מהסיבוב הראשון בבחירות, הרי שהתקשורת הישראלית המרכזית צפויה להתעלם כמעט לחלוטין מכמחצית הרשויות שבהן יתקיים מחר הסיבוב השני.

על פי בדיקה מיוחדת שנערכה עבור מדד הייצוג, ואשר התמקדה בסיקור הסיבוב הראשון בבחירות לרשויות המקומיות, שיעור ההתייחסות לרשויות הערביות בסיקור היה שולי, וגם כשהופיעו דיווחים על הנעשה שם, הם הוקדשו בחלקם הגדול למקרי אלימות ואי-סדרים. המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

בחברת יפעת מחקרי מדיה בחנו את כל הדיווחים והידיעות ב"ידיעות אחרונות", "ישראל היום", "הארץ", ynet, וואלה, ערוץ עשר, כאן 11, קשת, רשת וחברת החדשות, אשר הוקדשו לבחירות המקומיות ופורסמו בשבוע שבין ה-28.10 ל-3.11 (הבחירות עצמן התקיימו ב-30.10). על פי הבדיקה, בסך הכל הופיעו 1,250 כתבות על הבחירות. מתוכן, רק ב-41 כתבות, כלומר ב-3.3%, היתה התייחסות כלשהי לרשויות ערביות.

נזכיר כי כ-18% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, וכי בבחירות לרשויות המקומיות זכאים להשתתף גם פלסטינים החיים בשכונות ירושלים שמעבר לקו הירוק, כך שבפועל כ-20% מבעלי זכות הבחירה ברשויות המקומיות בישראל אינם יהודים. זאת ועוד, שיעור הרשויות הערביות גבוה יחסית. מתוך כמאתיים יישובים ומועצות מקומיות בהן התקיימו בחירות, בכ-70 חיים בעיקר לא-יהודים. מכאן, שהסיקור היה נמוך באופן שאינו תואם את שיעור המשתתפים הלא-יהודים בבחירות.

פילוח לפי כלי תקשורת העלה כי באופן יחסי למספר הפרסומים הכללי, "ישראל היום" הדיר את החברה הערבית יותר מכל כלי תקשורת אחר שנבדק, אולם בהפרש קטן ביותר. העיתון הקדיש רק שתי ידיעות לבחירות בחברה הערבית. ב"ידיעות אחרונות" הקדישו שלוש ידיעות ואילו ב"הארץ" שש.

 "ישראל היום" הקדיש רק שתי ידיעות לבחירות בחברה הערבית, "הארץ" שש. בקשת אפילו לא אייטם אחד עסק בבחירות בחברה הערבית, ברשת שישה

מבין ערוצי הטלוויזיה, קשת הגיעה למקום האחרון כשלא הזכירה את החברה הערבית אפילו באייטם אחד שעסק בבחירות המקומיות, אולם מספר שידורי האקטואליה בחברה מצומצם. חברת החדשות וערוץ עשר, שבהן משודרות תוכניות אקטואליה וחדשות רבות ומגוונות, הקדישו שלוש ידיעות לבחירות בחברה הערבית ואילו בכאן 11 הקדישו חמש ידיעות. ברשת 13, שאף היא לא משופעת בתוכניות אקטואליה, הפגינו יחס מיוחד לבחירות בחברה הערבית והקדישו להן שישה אייטמים. מבין אתרי האינטרנט, ב"וואלה" הקדישו ארבעה ידיעות לבחירות בחברה הערבית ואילו ב-ynet יותר מפי שתיים – תשע ידיעות.

כך או אחרת, גם בכלי התקשורת שבהם הופיעו כמה וכמה ידיעות על הבחירות בחברה הערבית, מדובר באחוז קטן ביותר מתוך כלל הידיעות. אם לא די בכך, גם כשכלי התקשורת הללו התייחסו לבחירות ברשויות הערביות, ההקשר היה פעמים רבות שלילי. מתוך 41 הכתבות שהופיעו, רק 20 נגעו לסיקור מקובל של המועמדים ולתוצאות הבחירות. 12 כתבות הוקדשו למקרי אלימות, כתבה אחת לחשדות לפלילים ועוד שמונה כתבות הוקדשו לרמת הגולן, שם נערכו לראשונה בחירות ביישובים דרוזים.

בדיקת עומק, שכללה גם אזכורים של החברה הערבית בדיווחים ולא רק דיווחים שהוקדשו לה באופן בלעדי, העלתה הטיה חריפה אף יותר לטובת סיקור מקרי אלימות.

מתוך 41 הכתבות שבהן היתה התייחסות כלשהי לבחירות בחברה הערבית, 17 היו כתבות שבהן היה אזכור שולי בלבד לנעשה בחברה הערבית במסגרת דיווח נרחב יותר על כמה וכמה יישובים ורשויות. במקרה זה רוב הכתבות סיפקו סיקור מקובל של המועמדים והתוצאות. לעומת זאת, 24 מבין 41 הכתבות שהתייחסו לבחירות בחברה הערבית התמקדו בנעשה ברשויות ערביות. מתוכן, רק שמונה סיפקו סיקור מקובל שהתמקד במועמדים ובתוצאות, ואילו 12 כתבות, כלומר כמחצית, הוקדשו למקרי אלימות.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויפעת מחקרי מדיה