המשרד לנושאים אסטרטגיים בראשות גלעד ארדן מקדם בחודשים האחרונים יוזמת חקיקה שנועדה להחריגו מחוק חופש המידע ולאפשר לו לפעול בצללים. ואולם, כבר כעת – כשמהלך החקיקה נמצא רק בראשיתו – ארדן וכפופיו מסתירים מידע באופן שמפר את הוראות החוק. ביחידה הממשלתית לחופש המידע, הגוף המפקח על יישום ההוראות מטעם משרד המשפטים, מותחים ביקורת על התנהלות זו וקוראים לעובדי המשרד להפסיק להפר את החוק.

לפני כשנתיים הטילה הממשלה על המשרד לנושאים אסטרטגיים לרכז את מאבקה ביוזמות להחרמת מדינת ישראל ובתופעה שקהיליית ההסברה מכנה "דה-לגיטימציה" של המדינה. הדרך שבה זה נעשה, שתוארה בהרחבה בתחקיר שפורסם אתמול ב"העין השביעית", מבוססת על הסתרת מעורבותו של המשרד בעיצוב השיח בארץ ובחו"ל והפצה של תעמולה סמויה באמצעות גורמים חוץ-ממשלתיים.

עמימות מלווה גם כך את פעילות המשרד, אך אנשיו לא מסתפקים בכך ומקדמים את הצעת החוק הממשלתית שנועדה להחריג את רוב פעילותו מחוק חופש המידע, וזו עברה בקריאה ראשונה בכנסת בחודש יולי השנה. עוד לפני כן, במשרד החליטו להימנע מלקיים את הוראות החוק.

היחידה לחופש המידע: "על המשרד לנושאים אסטרטגיים לפרסם את הדו"ח השנתי שלו, כפי שמחויב מכוח החוק והתקנות"

חוק חופש המידע מחייב את כל משרדי הממשלה לפרסם אחת לשנה דין וחשבון ובו מידע כללי על פעילות המשרד. הדו"חות הללו כוללים מידע על המבנה הארגוני של המשרדים, דרכי התקשרות, סיכום של העשייה המשרדית וגם פרטים על הטיפול בבקשות חופש מידע שהגישו אזרחים. במשרד לנושאים אסטרטגיים, באופן חריג, נמנעים מפרסום דו"חות שכאלה – מצב בעייתי שמחמיר לנוכח העובדה שהמשרד אינו מפעיל אתר אינטרנט רשמי. נוסף לכך, במשרד בחרו להסתיר את רוב ההתקשרויות עם גופים חיצוניים – חברות, עמותות ויחידים – הוצאות שמסתכמות בעשרות ואולי אף מאות מיליוני שקלים בשנתיים וחצי האחרונות.

בדיון שהתקיים בכנסת בחודש יולי בהשתתפות עובדי המשרד לנושאים אסטרטגיים לקחו חלק נציגי התנועה לחופש המידע ומתחו ביקורת חריפה על אופן הטיפול בבקשות שמוגשות למשרד. לטענתם, עובדי המשרד עוברים על החוק ומתעלמים מהבקשות – וכשהם כן מפרסמים מידע על פעילותם, המידע חלקי ודל באופן בלתי סביר.

כעת מצטרפת לביקורת גם מנהלת היחידה הממשלתית לחופש המידע, רבקי דב"ש. "כל עוד לא הושלם תיקון החקיקה, חוק חופש המידע חל על המשרד לנושאים אסטרטגיים ככל משרד אחר", מסרה דב"ש בתשובה לפניית "העין השביעית".

"העובדה שהמשרד לנושאים אסטרטגיים לא פרסם דו"ח שנתי ולא פירסם את דו"חות ההתקשרויות שלו (למעט האחרון) במועד, אינה מאפיינת את מרבית המשרדים, העומדים בחובות אלו", הוסיפה. "עמדת היחידה היא כי על המשרד לפרסם את הדו"ח השנתי שלו, כפי שמחויב מכוח החוק והתקנות".

השר גלעד ארדן (צילום: יונתן זינדל)

השר גלעד ארדן (צילום: יונתן זינדל)

על-פי הצעת החוק שמקדמים אנשיו של ארדן, כל עשיית המשרד שמוגדרת כחלק מ"המערכה" נגד הדה-לגיטימציה תוחרג מתחולת חוק חופש המידע – נוסח עמום שצפוי לאפשר לו יכולת תמרון רבה אם וכאשר יאושר החוק באופן סופי. "לעת הזו לא ידוע לנו על גופים נוספים המבקשים להחריג עצמם באופן מלא מהחוק", מסרה דב"ש בהקשר זה. "החשש הגדול יותר של היחידה לחופש המידע הוא בפער בין החובות מכוח החוק ליישומן בפועל, כפי שאף עולה מאי-פרסום דו"חות שנתיים, עמידה בזמנים שהחוק מחייב ועוד".

אף שבמשרד טרם פרסמו בפומבי את דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016 (כמו גם את הדו"ח של שנת 2015), עותק של המסמך נמסר לאחרונה לידי פעיל השקיפות גיא זומר בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש. הדו"ח, שמתפרסם כאן לראשונה, דל בפרטים וניכר שחוּבר כדי לצאת ידי חובה: הוא כולל רק שמונה עמודים, וסקירת הפעילות השנתית – הטקסט המרכזי בו – כוללת 89 מלים בלבד. כל שנכתב שם הוא שהמשרד עסק ב"גיבוש אסטרטגיה" וב"התנעת צוותים", וכי כעת הוא מפעיל "עשרות פרויקטים ומיזמים" בתחומים שונים – "דוגמת הכלכלי, האקדמי, המשפטי, ארגוני הסברה". לשם כך, נכתב במסמך, עובד המשרד בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים שרק חלקם מוזכרים בשמם.

במשרד לנושאים אסטרטגיים בחרו שלא להגיב לדברים.

* * *

לעיון בדו"ח חופש המידע של המשרד לנושאים אסטרטגיים לשנת 2016

להורדת הקובץ (PDF, 455KB)