המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, שמנהל קמפיין תעמולה עולמי מטעם ממשלת ישראל, פוגע בזכויות אדם ופועל ללא סמכות – כך נטען בעתירה שהוגשה היום (30.4) לבג"ץ. העותר, עו"ד שחר בן-מאיר, דורש מהשופטים להורות על הקפאת פעילותו של המשרד הממשלתי, שבראשו עומד השר גלעד ארדן. המשרד – שאותו בן-מאיר מכנה "משרד הבילוש והתעמולה" – עוסק לדבריו במעקב אחר אזרחים ומבצע מניפולציות שנועדו לשנות את דעת הקהל באופן פסול.

המשרד לנושאים אסטרטגיים עמד במרכזה של סדרת כתבות שפורסמה באתר "העין השביעית" בחודשים האחרונים. מהפרסומים עלה כי אחת מדרכי הפעולה המרכזיות של המשרד היא מימון והפצה של תעמולה ממשלתית סמויה ברשתות החברתיות ובעיתונות – מהלכים שמתבצעים בסיוע גופים עסקיים וארגונים ללא כוונות רווח שפועלים בארץ ובחו"ל.

לאחרונה אישרה הממשלה להעביר סכום גבוה של 128 מיליון שקל לגוף פרטי בשם קלע-שלמה שיבצע "פעילויות תודעת המונים" במסגרת מה שבמשרד הממשלתי מכנים "שיח חוץ-ממשלתי". סכום דומה אמור להתקבל מפילנתרופים יהודים שבמשרד מסרבים לנקוב בשמותיהם – כך שלרשות קלע-שלמה יעמוד תקציב התחלתי של למעלה מרבע מיליארד שקל. עו"ד בן-מאיר מבקש מבג"ץ לעצור גם את הפעילות הזאת.

קלע-שלמה היא חברה לתועלת הציבור שהוקמה על-ידי עובדי מדינה בכירים בדימוס, בהם מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים לשעבר יוסי קופרווסר. בניגוד למשרד הממשלתי, שכפוף לחוק חופש המידע ונדרש לפרסם באופן יזום מידע על התקשרויותיו, קלע-שלמה אינה חייבת דין וחשבון לציבור – ואפילו לא מפעילה אתר אינטרנט (אתר זמני שפתחו אנשי הארגון לפני חודשים אחדים הוסר מאז מהרשת). לטענת עו"ד בן-מאיר, ההתקשרות עם קלע-שלמה נועדה להניע פעולות ש"אסור לממשלה בישראל לעשות", תוך טשטוש העובדה שהן נעשות בשם הממשלה.

עו"ד בן-מאיר: "המשרד אינו רק 'מסתייע' בגורמים פרטיים לביצוע הפעולות שלו, אלא הוא מעביר את מירב הסמכויות שלו, סמכויות דרקוניות של מעקב, בילוש וביצוע תעמולה, לגופים פרטיים אשר אינם כפופים להוראות שירות המדינה"

"במקרה שבפנינו המשרד אינו רק 'מסתייע' בגורמים פרטיים לביצוע הפעולות שלו, אלא הוא מעביר את מירב הסמכויות שלו, סמכויות דרקוניות של מעקב, בילוש וביצוע תעמולה, לגופים פרטיים אשר אינם כפופים להוראות שירות המדינה", נכתב בעתירה. "המשרד עצמו מבצע פעילות רדיקלית שספק אם היא ראויה במדינה דמוקרטית, של בילוש ותעמולה, והנה הוא אף מעביר את אותה פעילות רדיקלית לגורם פרטי".

אם לא די בכך, מזכיר עורך-הדין בעתירתו, המשרד לנושאים אסטרטגיים גם מקדם הצעת חוק שתחריג אותו מחוק חופש המידע ותאפשר לו לפעול ללא פיקוח ציבורי. כבר היום אנשי המשרד מונעים גישה למידע על פעולותיו בנימוקים של פגיעה בבטחון המדינה וביחסי החוץ שלה.

עם זאת, כותב עו"ד בן-מאיר, מהמידע שהתפרסם עד כה ניתן לקבוע בוודאות כי "פעילות הבילוש והתעמולה" של המשרד כוללת "איסוף מידע על שיח שמתנהל גם בין אזרחים של מדינת ישראל לגורמים אחרים, ברשתות חברתיות או בכל דרך אחרת", לשון העתירה. "מה ייעשה במידע הנאסף? לא נדע, כי הדבר לא פורסם", הוא כותב. לדבריו, "אין מדובר רק באיסוף מידע על השיח, אלא בהשפעה ישירה על השיח באמצעות התערבות בו והנחלת קו מסוים ('נרטיב') לרצון גורם כלשהו".

העתירה של עו"ד בן-מאיר הוגשה נגד הממשלה, המשרד לנושאים אסטרטגיים, היועץ המשפטי לממשלה וקלע-שלמה. היא מתבססת על שני טיעונים עיקריים: ראשית, המשרד לנושאים אסטרטגיים קיבל את סמכויותיו בהחלטת ממשלה, אך היה עליו לקבל אותן באמצעות חקיקה מפורשת – על אחת כמה וכמה משום שיש בפעילותו "היבטים רבים של פגיעה בזכויות יסוד ובזכויות מהותיות, ומול ציבור נרחב ביותר ובהסתר".

הטיעון השני שולל את השימוש בגורמים פרטיים לצורך "בילוש ומעקב" והסוואת הפעילות ככזו שאינה מבוצעת על-ידי המדינה. לפי העתירה, המשרד אינו רשאי להסמיך גורמים חיצוניים לפגוע כך בזכויותיהם של אזרחי מדינת ישראל.

לדברי עו"ד בן-מאיר, "הקמת המשרד וכל פעולתו" הם בגדר הפרה מתמשכת של הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובמיוחד של הזכות לפרטיות. "מדינת ישראל אינה יכולה להקים מנגנון תעמולה מוסווה", נכתב בעתירה, "שכן הדבר עומד בסתירה לסעיף העקרונות של חוק היסוד הקובע כי 'זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל'".

בג"ץ 3428/18

Read this article in English

* * *

לעיון בעתירה

להורדת הקובץ (PDF, 1.69MB)

מסמכי המשרד לנושאים אסטרטגיים זמינים לעיון והורדה בגנזך, מדור חופש המידע של "העין השביעית" ועמותת הצלחה