משרדי הממשלה מחויבים לפרסם לציבור את רשימת ההתקשרויות שהם מבצעים עם גופים חיצוניים, למעט מקרים חריגים. אחד המשרדים החורגים מהמחויבות הזאת הוא המשרד לנושאים אסטרטגיים בראשות גלעד ארדן; לטענת בכירי המשרד, אם יפרסמו מידע מפורט על התנהלותו והתקשרויותיו, הדבר יפגע ביכולתם לבצע את המשימה שהוטלה עליהם – מאבק בתנועות החרם והדה-לגיטימציה של מדינת ישראל.

ב-7 באוגוסט 2016, בעקבות הימנעותם של אנשי המשרד מפרסום ההתקשרויות, דנה בכך ועדת השקיפות של הכנסת בראשות ח"כ סתיו שפיר מסיעת המחנה-הציוני. את עמדת המשרד השמיעו המנכ"לית סימה וואקנין-גיל, "מנהל המערכה" צחי גבריאלי ויאיר אדי פריימן. תיעוד הווידיאו של הישיבה והפרוטוקול שלה, שהועלו לאתר הכנסת, מתפרסמים כעת גם באתר "העין השביעית" במסגרת פרויקט תחקירי שעוסק במשרד החשאי ובדרכי הפעולה שלו.

להורדת הקובץ (PDF, 610KB)