"יש בעיה מהותית הנובעת מריכוז כוח רב בידי אדם אחד, שלא נבחר לתפקיד ניהולי כלשהו במכרז", כך נכתב בבקשה שהגישה הבוקר אגודת העיתונאים בתל-אביב בסוגיית מינויו של זליג רבינוביץ' לעוזר הבכיר של מנכ"ל רשות השידור ולעוד שלל תפקידים ברשות. "עודף הכוח המרוכז בידיו של מר רבינוביץ'", נכתב בהמשך, "מעלה חשש אינהרנטי לניגוד עניינים, כמו גם לפיתוי תמידי לשימוש בכוח זה. בהתאם, שורת התפקידים הארוכה שממלא מר רבינוביץ' עומדת – כשלעצמה – בניגוד לדין".

באמצעות עו"ד אילן בומבך ועו"ד יריב רונן הגישה האגודה כתב תביעה נגד רשות השידור, השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור ראש הממשלה בנימין נתניהו ורבינוביץ' עצמו. האגודה דורשת מבית-המשפט להורות לרשות ולנתניהו לבטל לאלתר את מינויו של רבינוביץ' לתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל. לטענתה, המינוי נעשה שלא כדין, בניגוד לתנאים שמציבים חוזר נציבות המדינה והתקשי"ר.

העוזר הבכיר למנכ"ל רשות השידור זליג רבינוביץ' (מימין) והמנכ"ל יוני בן-מנחם (צילום: "העין השביעית")

העוזר הבכיר למנכ"ל רשות השידור זליג רבינוביץ' (מימין) והמנכ"ל יוני בן-מנחם (צילום: "העין השביעית")

לפי האגודה, רבינוביץ' מכהן זה קרוב לשנה בתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל, "תוך מתן פרשנות מרחיבה ביותר, ופסולה בעליל, למשרת אמון זו". לטענתה, חוזר נציבות המדינה קובע לתפקיד זה תנאי סף של השכלה אקדמית וניסיון של כמה שנים, בהתאם לתואר האקדמי. לרבינוביץ', כך נטען, אין תואר ראשון ואף לא הניסיון הדרוש.

במקביל הגישה האגודה בקשה לצו ביניים שיורה לרשות להגביל את היקף סמכויותיו של רבינוביץ'. לטענתה, התפקידים הללו כוללים סמכויות שאסורות על מי שהוא גם עוזר בכיר למנכ"ל. "במקביל ותוך סתירה לתפקידו כעוזר בכיר למנכ"ל", נכתב בבקשה, "מונה מר רבינוביץ' למספר תפקידים ניהוליים ללא מכרז, מבלי שנוצר תקן לתפקידים אלה, ועל פניו – ללא עמידה בתנאי סף מינימליים".

אגודת העיתונאים מונה שבעה תפקידים, רובם קבועים, שרבינוביץ' מונה להם ברשות השידור במקביל לתפקידו כעוזר בכיר למנכ"ל: ראש צוות ההקמה של ערוץ החדשות החדש של רשות השידור; נציג המנכ"ל לשיחות עם הוועדים ברשות השידור; האחראי על יישום ("מרכז") הרפורמה ברשות השידור; ראש צוות ההקמה של חטיבת הניו-מדיה; דירקטור בקרן "ידע", המשותפת לעיתונאי הרשות ולהנהלה; ממלא-מקום מנהל הטלוויזיה וחבר במשלחת של רשות השידור לאולימפיאדת לונדון הקרובה. על-פי הוראות התקשי"ר, מזכירה האגודה, חל איסור על עוזר למנכ"ל לשמש במקביל בתפקיד ניהולי.

העתירה עוסקת בכל תפקיד בנפרד ומסבירה מדוע רבינוביץ' אינו ראוי לו. אשר לתפקיד ראש צוות ההקמה של ערוץ החדשות החדש, נכתב כך: "ברור לכל אדם סביר כי מדובר בעבודה עמוסה מאוד, המחייבת עיסוק לאיש מקצוע מן השורה הראשונה, בעל ידע וניסיון והשכלה רלבנטיים, וברור למבקשת כי נדרש גם מכרז לתפקיד מנהל מדיום זה, כמו לתפקיד מנהל הרדיו או מנהל הטלוויזיה". עוד נטען כי התפקיד דורש תקן חדש, דווקא בתקופה של קיצוצים ופיטורי מאות עובדים, וכי רבינוביץ' קיבל את התפקיד ללא מכרז.

אשר לתפקידו כנציג המנכ"ל לשיחות עם הוועדים נכתב: "עצם שיבוצו בתפקיד זה מעלה את התהייה, מדוע המנכ"ל עצמו לא עוסק בנושא חשוב זה? עובדי רשות השידור כפופים מינהלית למנכ"ל, לא לעוזרו. יחסי העבודה מתנהלים בין נציגי העובדים באגודות ובוועדים לבין ההנהלה; קרי, המנכ"ל, סמנכ"לים וכו'. איך וכיצד מוצא עצמו עוזר המנכ"ל בתפקיד ניהולי כה בכיר ומובהק?". עוד נטען כי לא ידוע על תקן לתפקיד זה, וכי "על פניו מדובר בניסיון של המנכ"ל להתחמק מהידברות ישירה עם העובדים".

ביחס לתפקיד האחראי על יישום הרפורמה נכתב: "מדובר בתפקיד מורכב ביותר, באשר משולבים בו גורמים רבים במשק הישראלי והוא נוגע בעצבים הקריטיים והחשופים ביותר של יחסי עובד-מעביד. הסכם הרפורמה נדון במשך חמש שנים בין האוצר, הנהלת רשות השידור, אגודות העיתונאים, ההסתדרות, רואי-חשבון ויועצי מס, יועצים משפטיים ויועצים בתחומי הפנסיה, הנדל"ן, הרווחה, הפרישה ועוד. מר רבינוביץ' לא היה שותף לתהליך הנ"ל, ומעבר לכך ברור שגם לתפקיד זה נדרשים כישורים בתחומים הנזכרים לעיל. כישורים שבהם מר רבינוביץ' לא אוחז".

עוד נטען כי התפקיד כולל הסדרת פרישתם של מאות עובדים וקליטתם של אחרים, ועל כן כל עוד רבינוביץ' מכהן כעוזר מנכ"ל, הוא אינו יכול למלא במקביל תפקיד זה. על אף זאת, טוענת האגודה כי "בימים אלה משפצת רשות השידור את לשכתו של סמנכ"ל כוח אדם לשעבר כדי שזו תוכן ותותאם למשיב 3 [רבינוביץ'], האמור לקבל בקרוב תואר רשמי של ראש מינהלת צוות הרפורמה". עוד מוזכר כי אשתו של רבינוביץ', אילנה זנגלבף-רבינוביץ', מכהנת כמנהלת כוח אדם בקול-ישראל, וכי מנהל הטלוויזיה בערבית הוא דודה של אשתו, כך שלא ברור כיצד יוכל רבינוביץ' לעבוד מולם בסוגיות של כוח אדם.

באשר לתפקיד ראש צוות ההקמה של חטיבת הניו-מדיה מצוין כי לתפקיד זה אין כל תקן. עוד נכתב כי רבינוביץ' אמור לקבל לחטיבה זו כ-40 עובדים שיעבדו תחתיו, "בסתירה חזיתית" לחוזר נציבות המדינה ולתקשי"ר. אגודת העיתונאים מדגישה כי תפקידים אלה "הינם תפקידים ניהוליים מובהקים, אשר טומנים בחובם עיסוק דומיננטי בענייני כוח אדם".

לדעת אגודת העיתונאים, "מינויים אלה מבטאים את רצונו של מנכ"ל רשות השידור לרכז סמכויות ותפקידים בכירים ביותר אצל מר רבינוביץ' (ועוד מספר עובדים ברשות השידור), תוך התעלמות מוחלטת מטובת רשות השידור והשידור הציבורי ומן הדין האוסר הימצאות במצב של ניגוד עניינים. דאגה כנה לטובת רשות השידור איננה עולה ואף איננה יכולה לעלות בקנה אחד עם ריכוז כה יוצא דופן של סמכויות ותפקידים (הכוללים עיסוק בענייני כוח אדם ומתן הנחיות לדרג המקצועי) בידיו של אדם אחד, הוא המשיב 3 [רבינוביץ']".

טרם הוגשה תשובת רשות השידור.