זליג רבינוביץ', רשות השידור, רוממה, 2003 (צילום: פלאש90)

זליג רבינוביץ', רשות השידור, רוממה, 2003 (צילום: פלאש90)

מחר (יום א') יתכנס הוועד המנהל של רשות השידור כדי לאשר הקלה בדרישות הסף למועמדים למשרת עוזר מנכ"ל, הקלה שתתאים את הדרישות למי שממלא בימים אלה את תפקיד העוזר הבכיר למנכ"ל – זליג רבינוביץ'. על השינוי בדרישות הסף ניתן ללמוד מתשובה שהגישה שלשום רשות השידור לבית-הדין לעבודה בירושלים, באמצעות עו"ד יונתן פסי, וזאת בתגובה לבקשת אגודת העיתונאים בתל-אביב לבטל את מינויו של רבינוביץ' לתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל.

לפני כחודשיים פנתה אגודת העיתונאים לבית-הדין וטענה, בין היתר, כי רבינוביץ' אינו יכול לכהן בתפקיד משום שאינו עומד בדרישות הסף, ביניהן השכלה אקדמית. "בימים אלה אני פועל לקבלת החלטה בוועד המנהל לשינוי דרישות הסף לתפקיד עוזר מנכ"ל", הצהיר שלשום בן-מנחם בפני בית-הדין, "וקביעת אפשרות בדבר תחליף להשכלה אקדמית, כך שממועד זה ואילך, יוכל לשמש בתפקיד עוזר מנכ"ל עובד שהינו בעל השכלה אקדמית או עובד אשר אינו בעל השכלה אקדמית, ככל שהינו עונה על דרישות הוותק והניסיון התעסוקתי הנדרשים למילוי התפקיד".

כדי להעיד על רצינות כוונתו הצמיד בן-מנחם לתצהירו העתק מ"הצעת החלטה" שהעביר ליו"ר הרשות אמיר גילת, ובה ביקש ממנו לפעול כדי שהוועד המנהל של הרשות ישנה את סעיף ההשכלה בדרישות הסף לתפקיד עוזר המנכ"ל. אם ההצעה של בן-מנחם תתקבל, נוסח הסעיף יהיה: "השכלה אקדמית (תואר ראשון) או 10 שנות ניסיון תעסוקתי בתחום עיסוקה המקצועי של רשות השידור".

"לפי מיטב ידיעתי", מצהיר בן-מנחם, "נסיון העבר מוכיח כי לצורך מילוי תפקיד עוזר מנכ"ל במשיבה [רשות השידור] אין הכרח בהשכלה אקדמית דווקא, וניתן למלא תפקיד זה ככל שמתקיימות דרישות הוותק והניסיון, כפי שאכן היה עת שימשה בתפקיד קודמתו של המשיב 3 [זליג רבינוביץ']. תפקיד עוזר בלשכת מנכ"ל הינו תפקיד במשרת אמון, לכן אני סבור כי מן הראוי להתאים, ממועד זה ואילך, את דרישות הסף לאילו התואמות את צורכי המשיבה, כך שדרישת הניסיון והוותק תהווה אפשרות תחליף להשכלה אקדמית".

בן-מנחם אינו מסתפק בכך וטוען עוד כי עצם הגשת הבקשה להעביר את רבינוביץ' מתפקידו באה לעולם ממניעים זרים, "ממאבק אישי ולא ענייני של המבקשת [אגודת העיתונאים בתל-אביב] במשיב 3 [רבינוביץ']".

רבינוביץ' עצמו הגיש אף הוא תשובה לבקשת אגודת העיתונאים להעבירו מתפקידו, ובה הוא מרחיב באשר למניעים הזרים, לכאורה, מאחורי הקלעים של הסכסוך בינו לבין אגודת העיתונאים. "מהותה של הבקשה הינה נקמה במנכ"ל הרשות, הממונה עלי", טוען רבינוביץ'.

לפי העוזר הבכיר למנכ"ל, המיוצג על-ידי עו"ד סיגל פעיל ועו"ד זוהר גיפס, נוסף לניסיון לפגוע במנכ"ל הרשות, מונעת בקשת אגודת העיתונאים מניסיון ל"סתימת פיות וניסיון למנוע שידורו של תחקיר עיתונאי בנושא התנהלות המבקשת והעומד בראשה, כתבה המצולמת ונערכת בימים אלה ממש – כתבה אשר המבקשת והעומד בראשה מייחסים את האחריות אליה למנכ"ל הרשות ולי – וזאת מתוך טעות".

רבינוביץ' ממשיך ומצהיר בפני בית-המשפט כך: "המדובר בכתבת תחקיר מעמיקה אשר בודקת את התנהלות המבקשת ובמיוחד את התנהלות העומד בראשה, מר יוסי בר-מוחא, הכוללת טענות לאי-סדרים בהתנהלות האגודה, באופן בחירתו לתפקיד יו"ר האגודה ובאופן בו [הוא] מנצל את מעמדו. אני נקלעתי לרצון מנכ"ל המבקשת לנקוט בכל פעולה אפשרית להפעלת לחץ על רשות השידור למנוע את שידור הכתבה, ובכלל זה לנקום ברשות השידור ובמנכ"לה על דבר עריכת התחקיר העיתונאי".

באי-כוחו של רבינוביץ' חריפים אף יותר בטענותיהם וכותבים לבית-הדין כי "מאחורי הגשת הבקשה, המוגשת בכסות של עותר ציבורי ניטרלי, עומדים מניעים אישיים פסולים ופוליטיים וניסיון בלתי דמוקרטי בעליל לסתימת פיות [...] הבקשה נגועה מכף רגל ועד ראש במניעים אישיים ופסולים: אגודת העיתונאים והעומד בראשה, מר יוסי בר-מוחא, עשו להם למטרה לפגוע במנכ"ל רשות השידור ובמשיב, ממניעים פוליטיים ומתוך ניסיון למנוע כתבת תחקיר אשר עוסקת בפעילות בלתי חוקית של אגודת העיתונאים והעומד בראשה".

לדבריהם, אגודת העיתונאים בתל-אביב אף הגישה תביעת דיבה נגד רשות השידור בניסיון למנוע את שידור התחקיר. "ההליך דנא", כך נטען, "אינו אלא חלק ממסע הלחצים שמנסה המבקשת להפעיל על המשיבים על מנת שתפעל כדי להסיר את עיניהם העיתונאיות והחוקרות של כתבי הערוץ הראשון מהמבקשת, מהעומד בראשה ומהתנהלותה".

רבינוביץ' אף משיב לטענות כי הוא מחזיק בשבעה תפקידים בכירים במקביל, שכמה מהם כוללים סמכויות ניהוליות שאינן אמורות להיות בידיו. לטענתו, אגודת העיתונאים "ניפחה בבקשתה את המטלות שהוטלו עלי [...] ומנסה להציגם כתפקידים קבועים [...] בעוד הדברים חסרי שחר".

בתשובה לטענה כי הוא מכהן בתפקיד "ראש צוות ההקמה של ערוץ החדשות החדש", משיב העוזר הבכיר למנכ"ל שביצוע תפקיד זה הושלם. כך גם ביחס לתפקיד "ראש צוות ההקמה של חטיבת הניו-מדיה" ותפקיד "חבר משלחת רשות השידור לאולימפיאדה". "שליחתי לאולימפיאדה נעשתה מתוקף משימתי בחטיבת הניו-מדיה", מציין רבינוביץ'. "נשלחתי ללונדון בכדי לסייע בהקמת הניו-מדיה באולימפיאדה – הפיכת אתר האינטרנט של הרשות והתאמתו לאירועי האולימפיאדה. נשלחתי למספר ימים בלבד לצורך ביצוע משימה ספציפית לצורך בדיקת הקשר עם הלוויינים לשידור. הא ותו לא".

אשר לתפקידו כדירקטור בקרן ידע, רבינוביץ' מדגיש כי תפקיד זה התנדבותי וכי בחודשים האחרונים השתתף בשתי ישיבות בלבד. אשר לתפקידו כ"אחראי (מרכז) על יישום הרפורמה ברשות השידור", רבינוביץ' טוען כי הוא אינו אחראי במסגרת זו לפרישתם של עובדים, העברתם מתפקידם ומינוי אחרים. "המנכ"ל אחראי על ביצוע הרפורמה, ומשימתי היא לסייע לו", מצהיר העוזר הבכיר למנכ"ל.

רבינוביץ' מודה כי הוא מכהן כ"נציג המנכ"ל לשיחות עם הוועדים ברשות השידור", אך טוען כי במסגרת תפקיד זה "אני לא מקבל החלטות כלשהן, איני עוסק במינויים, ואין המדובר בתפקיד ניהולי, אלא בתפקיד של מתווך בלבד. אני לא עוסק בתפקידים ניהוליים הנוגעים לענייני כוח אדם", מסכם רבינוביץ'.

41447-07-12