"זה חודשים ארוכים שדמי מותר ואני מוצא עצמי נאלץ להתמודד עם הליכים משפטיים רבים שננקטים כנגדי על-ידי המבקשת, ללא כל עילה וביסוס ותוך שהיא מנסה, פעם אחר פעם, להטעות את בית-הדין הנכבד ולצייר תמונה שקרית בפניו, של אדם אשר שם ללעג הוראות דין והחלטות שיפוטיות, תוך פגיעה במקצועי, בשמי ובשם משפחתי, ללא שיש שביב של אמת בטענות המועלות כנגדי", כך טוען זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם, בתצהיר שהגיש אתמול לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים.

התצהיר הוגש לצד תגובה מטעם רבינוביץ' לבקשת אגודת העיתונאים בתל-אביב לאכוף על רבינוביץ' ורשות השידור לציית להחלטת בית-הדין לאסור עליו לתת הוראות והנחיות לדרג המקצועי ברשות השידור ולעסוק בענייני כוח אדם. החלטת בית-הדין ניתנה לפני חודשים רבים, אולם לטענת אגודת העיתונאים, רבינוביץ' מפר אותה מאז באופן עקבי.

בבקשה שהגישה האגודה לפני כשבועיים נמנו עדויות לכך שרבינוביץ' משמש "מנהל בפועל של הטלוויזיה הישראלית". האגודה טענה, באמצעות עורכי-הדין אילן בומבך ויריב רונן, כי רבינוביץ' מנהל ישיבות עם מנהלי המחלקות בערוץ הראשון, מקבל החלטות על הנעשה בטלוויזיה, ואף מקצץ בתקציבי מחלקת התעודה כדי לאלץ את העומד בראשה, איתי לנדסברג, לפרוש. פעולות אלה, כך נטען, הן "ביזיון לשמו" של החלטת בית-הדין.

"מדובר בניסיון ברור לתת לנתבע 3 [רבינוביץ'] את תפקיד מנהל הערוץ הראשון בניגוד להוראות התקשי"ר, ההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים (ובכלל זה נוהל 101), הדין, חובת מכרז וכיו"ב", נכתב בבקשה, "זאת כיוון שהנתבע 3 אינו עומד בדרישות הסף לתפקיד כה בכיר ברשות השידור. מדובר אפוא בניסיון מגושם ונלעג להסתתר מאחורי המנטרה כי הנתבע 3 מתפקד כ'זרועו הארוכה" של המנכ"ל'".

בתצהיר שהגיש אמש, באמצעות עורכי-הדין סיגל פעיל וזוהר גיפס, הכחיש רבינוביץ' את כל הטענות נגדו וחזר על גרסתו שלפיה הן נובעות ממניעים זרים. "הבקשה לביזיון, הנתמכת בתצהיר שדינו כעדות שבשבועה, רצופה שקרים, לא פחות, בקשר לפעולות שכביכול אני מבצע במסגרת תפקידי כעוזר מנכ"ל רשות השידור, כאשר טענות ו'עובדות' שקריות אלה המופיעות בבקשה ידועות היטב למבקשת כלא נכונות בעליל", טוען רבינוביץ'. העוזר הבכיר למנכ"ל פוסל מכל וכל את הנטען נגדו ומציין בין היתר כי "הטענה כאילו אני 'המנהל בפועל של הערוץ הראשון' מופרכת". לדבריו, הוא מסייע למנכ"ל בן-מנחם ותו לא.

רשות השידור ובן-מנחם הגישו אתמול אף הם את תגובתם לבקשת האגודה, וזאת באמצעות עו"ד יונתן פסי. הרשות ומנכ"לה טוענים כי הם אינם מפרים את הוראות בית-הדין, וכי רבינוביץ' אינו משמש אלא כזרועו הארוכה של המנכ"ל. "המשימות אותן אני מטיל על הנתבע 3", מצהיר בן-מנחם ביחס לרבינוביץ', "הן פעולות הקשורות לתפקידו כמרכז צוות הרפורמה". בהמשך מצהיר בן-מנחם כי רבינוביץ' "מעולם לא היה - וגם כיום אין הוא משמש בתפקיד מנהל הטלוויזיה בפועל".

41447-07-12