אגודת העיתונאים בתל-אביב הגישה לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים, באמצעות עורכי-הדין אילן בומבך ויריב רונן, כתב תביעה מתוקן בעניינו של זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל הרשות יוני בן-מנחם.

כמו בכתב התביעה המקורי שהוגש בסוף חודש יולי, גם בכתב התביעה שהוגש ביום רביעי האחרון מבקשת האגודה מבית-הדין לבטל לאלתר את מינויו של רבינוביץ' לעוזר הבכיר, או לחלופין להוציא צו המורה לרשות השידור לאסור על רבינוביץ' להשתלב בהייררכיה הניהולית של הרשות, לתת הוראות לדרג המקצועי בה או לעסוק בענייני כוח אדם.

בשונה מכתב התביעה המקורי, מתבקש הפעם בית-הדין להורות כי רבינוביץ' לא יעשה זאת גם מתוקף תפקידו כעוזר בכיר למנכ"ל. בכך מבקשת האגודה למנוע מהרשות לעקוף את הסיכום הקודם, שקיבל תוקף של החלטה משפטית, ולפיו רבינוביץ' יימנע מלעסוק בכל המוזכר לעיל, "אלא אם הינו עושה את הדברים כידו הארוכה של המנכ"ל'". כמו כן מבקשת האגודה לקבוע כי רשות השידור ורבינוביץ' הפרו את צו המניעה הזמני שהוצא בחודש יולי האחרון, וזאת בשל עבודתו בפועל של רבינוביץ' בשורה של תפקידים הנוגדים, לכאורה, את ההתחייבות.

לפי האגודה, מאז הגשת כתב התביעה הקודם נודעו לה עובדות חדשות, בין היתר כי "חוזה העבודה מכוחו הוא [רבינוביץ'] עובד בימים אלה נחתם ביום 24.5.02 והתייחס לתפקידו של הנתבע כ'צלם'", וכי היו "קשרים בעייתיים" בינו לבין מנכ"ל הרשות יוני בן-מנחם. אותם קשרים נחשפו לראשונה בתחקיר מאת הדס מגן ולי-אור אברבך שפורסם במגזין "G" של "גלובס" בשלהי יולי האחרון. אגודת העיתונאים מוסיפה עליהם פרטים חדשים וטענות בדבר יחסי תן-וקח בין המנכ"ל, עוזרו הבכיר ומי שמונה לאחרונה למנהל מחלקת התאורה בטלוויזיה.

לפי כתב התביעה, בן-מנחם ורבינוביץ' ביצעו בשנת 2006 עסקאות מקרקעין ביישוב הר-אדר "במקביל לעבודתם ברשות השידור של השניים, מבלי שהם פנו לקבל ו/או קיבלו כל אישור לשם כך". האגודה מגוללת את הסכסוך המשפטי שהתגלע בין בן-מנחם ורבינוביץ' לבין ישי עמיחי, שהשקיע באמצעותם ברכישת מגרשים ובניית בית ביישוב. האגודה מייחסת לרבינוביץ' ובן-מנחם כוונה להונות את שלטונות המס באמצעות "עסקת קומבינציה", ומפרטת את היחסים העסקיים שהיו בין השניים.

"מנכ"ל רשות השידור [...] מינה את הנתבע 3 [רבינוביץ'] לתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל, תוך הסתרת העובדה המהותית כי שנים אחדות קודם לכן נרקמה ביניהם שותפות עסקית, מחוץ לרשות השידור", טוענת האגודה בכתב התביעה. "הלכה למעשה, שותפו העסקי של המנכ"ל הוא עוזרו האישי הבכיר. וכל זאת ברשות השידור, נושאת הדגל של השידור הציבורי בישראל, שהינה גוף ציבורי הניזון מכספי משלמי האגרה, ומגלגל תקציב של כמיליארד שקלים בשנה". האגודה תוהה מדוע בהסכם ניגוד העניינים של רבינוביץ' ברשות השידור לא הוזכרו "קשריו העסקיים/הפרטיים עם המנכ"ל".

זאת ועוד, לפי כתב התביעה, הנכס שהיה נתון במחלוקת משפטית הועבר לכונס נכסים ונמכר לפני כחצי שנה לאשה בשם נטליה לזרב, שאותה ייצג בוריס גלפנד. "אותו בוריס גלפנד הינו עובד ותיק ברשות השידור ונחשב לחברו של המנכ"ל", מובהר בכתב התביעה. "בפרוט' ההתמחרות לא נכתב שהמנכ"ל או מר גלפנד הצהירו שמדובר בעובד רשות השידור, והדבר לא מוזכר גם בהליכים בבית-המשפט".

לפי כתב התביעה, "חודש ימים לאחר מכן הודיעה ועדת האיתור לתפקיד מנכ"ל רשות השידור כי היא תמליץ על מר בן-מנחם לתפקיד המנכ"ל. עניין זה היה 'סוד גלוי' בשבועות שלפני כן. ועל כן, ניתן בהחלט לומר שבעניין מגרש 180 נוהל הליך מכירה כאשר הנכס נמכר למי שיהיה במהרה כפיף לבעל הנכס; מר גלפנד הציג עצמו כמיופה כוחה של גב' לזרב, מבלי שאיש מבין הנוכחים מיודע על קרבתו למנכ"ל ועל היכרותו הקודמת עימו".

בכתב התביעה מתואר כיצד מאז שמונה בן-מנחם לתפקיד המנכ"ל, דרך כוכבו של גלפנד. בתחילת 2012 מונה גלפנד, תאורן בהכשרתו, ללא מכרז, לתפקיד מרכז פרויקט אולפן HD בטלוויזיה. ביוני השנה ביקש גלפנד לפטור מחובת מכרז שלושה מרכיבים במיזם (גיבוש אמנותי של האולפן; עיצוב חלל האולפן; עיצוב חלל וירטואלי של האולפן), ולאשר התקשרות בהיקף של חצי מיליון שקל. הבקשה אושרה. בחודש שעבר ביקש גלפנד לאשר התקנת ציוד בסכום של 14 מיליון שקל, במקום 9 מיליון שקל כפי שקבעה ועדת המכרזים בתחילת השנה. גם בקשה זו אושרה, למרות הפער הגדול בין הסכומים. כאשר התקשרות זו הובאה בפני ועדת 250,000, המאשרת עסקאות של רשות השידור בעלות של סכום זה ומעלה, התנגד יו"ר הוועדה לאשרה, אך בסופו של דבר היא אושרה.

לפני כחודשיים שוב קודם גלפנד. הפעם נבחר במכרז למנהל מחלקת תאורה בטלוויזיה, כשהוא זוכה עקב כך לשורה של תנאים נלווים. לפי אגודת העיתונאים, "מבט מקרוב על מישור היחסים שבין מנכ"ל רשות השידור לבין הנתבע 3 [רבינוביץ'] ומר גלפנד מגלה פרקטיקה מובהקת של 'תן וקח', בבחינת יד רוחצת יד".

טרם הוגשה לבית-הדין תשובת הרשות לכתב התביעה המתוקן.

41447-07-12