זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם, מודה כי סייע למנכ"ל הרשות בעסקי נדל"ן בהתנחלות הר-אדר, אך טוען כי עשה זאת כטובה אישית ובלא תמורה. כך עולה מכתב הגנה מתוקן שהגיש רבינוביץ' בשבוע שעבר לבית-הדין לעבודה בירושלים.

בדצמבר האחרון תיקנה אגודת העיתונאים בתל-אביב את כתב התביעה שהגישה נגד רבינוביץ' כך שיכלול גם טענות לשחיתות לכאורה. לטענת האגודה, בין רבינוביץ' לבן-מנחם התקיימו "קשרים בעייתיים", כולל כוונה להונות את שלטונות המס על-ידי "עסקת קומבינציה".

"מנכ"ל רשות השידור [...] מינה את הנתבע 3 [רבינוביץ'] לתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל, תוך הסתרת העובדה המהותית כי שנים אחדות קודם לכן נרקמה ביניהם שותפות עסקית מחוץ לרשות השידור", טענה האגודה, ותהתה מדוע בהסכם ניגוד העניינים של רבינוביץ' ברשות השידור לא הוזכרו "קשריו העסקיים/הפרטיים עם המנכ"ל".

עוד טענה האגודה כי נכס הנדל"ן שעמד במחלוקת בין בן-מנחם ורבינוביץ' לגורם שלישי נמכר בסופו של דבר לאשה בשם נטליה לזרב, שאותה ייצג בוריס גלפנד. "אותו בוריס גלפנד הינו עובד ותיק ברשות השידור ונחשב לחברו של המנכ"ל", טענה האגודה. אחרי מינויו של בן-מנחם למנכ"ל, מונה גלפנד לתפקיד מרכז פרויקט אולפן HD בטלוויזיה ומאוחר יותר למנהל מחלקת תאורה בערוץ. מבט מקרוב על מישור היחסים שבין מנכ"ל רשות השידור לבין הנתבע 3 [רבינוביץ'] ומר גלפנד מגלה פרקטיקה מובהקת של 'תן וקח', בבחינת יד רוחצת יד".

רבינוביץ' כבר הכחיש בפני בית-הדין כי היו בינו לבין מנכ"ל הרשות קשרים עסקיים כלשהם, אך לא התייחס בפירוט לטענות שהועלו נגדו בפרשת הנדל"ן שבה היה מעורב. כעת, לאור החלטת בית-הדין, מפרט רבינוביץ' את עמדתו.

בכתב ההגנה, שהוגש על-ידי עו"ד סיגל פעיל ועו"ד זוהר גיפס, מוסבר כי "לאור העובדה ששהה בחל"ת מעבודתו ברשות השידור בשנים 2007–2009, וכדי לכלכל את משפחתו, החל הנתבע [רבינוביץ'] לעסוק בענייני נדל"ן". לצד זאת מודגש כי "הנתבע לא טיפל ולא עסק בנכס שבבעלות מנכ"ל רשות השידור, פרט לעזרה חברית ללא תמורה, שנעשתה בטרם מונה המנכ"ל לתפקידו".

לפי כתב ההגנה, רבינוביץ' לא שימש מפקח על הבנייה של בית מנכ"ל הרשות בהר-אדר, אלא "לאור קרבתו של הנתבע למיקום הנכס שבבעלות המנכ"ל, ומאחר ועסק במגרשים נוספים באזור, כאקט חברי בלבד, העביר הנתבע עבור המנכ"ל כספים לקבלן העבודות של הנכס, ללא כל תמורה וללא ביצוע עבודה כלשהי בנכס".

רבינוביץ' מכחיש מכל וכל כי יש בכך מעין "קנוניה שנועדה לסלול את דרכו של הנתבע לתפקיד עוזר המנכ"ל". לדבריו, "מנכ"ל הרשות מונה לתפקידו בספטמבר 2011, שנים לאחר האירועים הנ"ל. התובעת מייחסת לנתבע יכולות נבואיות כאילו יכול היה לדעת 5 שנים קדימה כי מנכ"ל הרשות יתמנה לתפקידו זה".

רבינוביץ' אף מכחיש כל קשר עסקי בינו לבין גלפנד, וטוען כי כלל לא היה צריך להזכיר את שמו של בן-מנחם בטופס ניגוד העניינים שעליו חתם, "וזאת מאחר וההצהרה היתה על קרובי משפחה ומאחר והיכרותו של הנתבע עם מנכ"ל הרשות אינה מקימה כלל ועיקר ניגוד עניינים במיוחד שעה שעסקינן במשרת אמון". את העובדה שאגודת העיתונאים מתבססת על טענות בלתי מוכחות שמועלות בכתב תביעה שהגיש גורם שלישי נגד רבינוביץ' מכנה העוזר הבכיר של מנכ"ל רשות השידור " התנהלות פסולה ובזויה שלא ניתן לקבל".

41447-07-12