פרקליטות המדינה שוב מגבה את עמדת אגודת העיתונאים בתל-אביב ביחס לזליג רבינוביץ'. כך עולה מתגובה שהוגשה היום לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים באמצעות עו"ד עמיצור איתם, סגן פרקליטת מחוז ירושלים.

בתגובה, שהוגשה בעקבות בקשה של אגודת העיתונאים לפי פקודת בזיון בית-המשפט, קובעת הפרקליטות כי "ראוי שהמשיב 3 [רבינוביץ'] יגביל את פעולותיו, לכל הפחות בעת שהן חוסות תחת צו שיפוטי, אך ורק לנושאים מובהקים הנוגעים לעבודת עוזר מנכ"ל, וכי המונח 'ידו הארוכה של המנכ"ל' לא יימתח מעבר לגבולותיו המובהקים".

אגודת העיתונאים טענה כי רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל הרשות, מבזה את בית-המשפט ופועל בניגוד להחלטתו כל אימת שהוא מתערב בנושאי תוכן וכוח אדם ברשות. רבינוביץ' הכחיש כי הוא חורג מסמכותו וכך טען גם מנכ"ל הרשות, יוני בן-מנחם.

פרקליטות המדינה, לעומת זאת, כותבת כי לאור הראיות שצורפו לבקשה, היא "סבורה כי יש בחלק מן הדברים שעלו במסגרת הבקשה כדי להצדיק בירור ראייתי מקיף והם מעלים לכל הפחות חשד להפרת הצו הזמני".

לדברי הפרקליטות, "הדברים נכונים במיוחד כאשר עסקינן בביצוע פעולות עיתונאיות מובהקות כגון שימוש כמפיק-על לאירועי שידור מסוימים ובאשר למה שנראה על פניו כניהול בפועל של הטלוויזיה. כך נראה כי המשיב 3 מתפקד למעשה כמנהל ומתערב בשאלות תוכן, תקציב ושיבוץ. עוד נראה כי אישורים בפועל של נושאים מקצועיים וטכניים כגון הזמנת אולפן וכדומה - מבוצעים בידיו של המשיב 3 באופן ישיר".

הפרקליטות מציינת כי ההגבלות חלות על רבינוביץ' גם ללא צו שיפוטי, אך "משעה שהדברים קיבלו תוקף של החלטה שיפוטית - ראוי כי המשיב 3 ינקוט אף במשנה זהירות בהקפדה עליהם ויימנע, לכל הפחות עד להכרעה בהליך העיקרי, גם מביצוע מעשים שהם בגדר התחום האפור".

מעבר לכך מצוין בתגובת הפרקליטות כי "בהתאם לכללי התקשי"ר נראה כי במקרה בו המנכ"ל משמש מנהל הטלוויזיה בפועל - אין הוא רשאי לאצול את סמכותו הניהולית למי שנושא במשרת אמון בלשכתו (בניגוד לגורם מקצועי ברשות). ודאי שחתימתו ואישורו של המשיב 3 במקום גורמים מקצועיים בהייררכיה הניהולית של הטלוויזיה הם בגדר הפרה של הוראות הדין בעניין (ככל שהדברים יתבררו כנכונים)".

41447-07-12