מכשיר הטלפון של אילן ישועה, מנכ"ל "וואלה" לשעבר והעד הראשון במשפט המו"לים, הונח סוף סוף בצד. אחרי 18 ימים של ציטוט תכתובות ווטסאפ ו-SMS בין ישועה לנאשמים שאול ואיריס אלוביץ', לשעבר בעלי השליטה בחברת בזק ובאתר "וואלה", ובין ישועה לעשרות גורמים אחרים שפנו אליו בניסיון להשפיע על תוכן של האתר שניהל, החקירה של העד חדלה להתבסס על התקשורת שקיים והתמקדה אך ורק בתכנים של האתר שניהל.

עו"ד בעז בן-צור, סנגורו של נאשם מספר 1, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכריז בתחילת החקירה היום (1.6) כי בכוונתו לעבור על התוכן הפוליטי באתר "וואלה" מיום חמישי, ה-27.12.12, אז נערכה ארוחת הערב המשותפת של בני-הזוג אלוביץ' עם בני-הזוג נתניהו, שבה לפי כתב האישום סוכם כי הזוג נתניהו יוכל להפנות לזוג אלוביץ' דרישות הנוגעות לסיקור התקשורתי שלהם ב"וואלה", ועד יום שלישי, ה-22.1.13, אז נערכו בחירות לכנסת.

ישועה העיד כי אירוע הבחירות של 2013 היה אחד השיאים (ה"פיקים", בלשונו), בלחצים לשנות את הסיקור באתר לטובת נתניהו. עו"ד בן-צור ביקש להדגים בפני בית-המשפט כי בימים שלקראת בחירות 2013 הסיקור באתר דווקא היה ביקורתי כלפי נתניהו.

כבר מיד אחרי שעו"ד בן-צור הציג את הכתבה הראשונה, שפורסמה יום למחרת ארוחת הערב המשותפת של הנאשמים 1-3 ("העבודה מציגה: 'ביבי הפראייר, כך תפיק אירוע בזול'"), תהתה ראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, האם ראוי להציג את הפרסומים הללו באמצעות חקירת העד, ולא פשוט להגיש אותם לבית-המשפט.

אילן ישועה, מנכ"ל "וואלה" לשעבר והעד הראשון במשפט המו"לים, בביהמ"ש המחוזי בירושלים, 1.6.21 (צילום: יונתן זינדל)

אילן ישועה, מנכ"ל "וואלה" לשעבר והעד הראשון במשפט המו"לים, בביהמ"ש המחוזי בירושלים, 1.6.21 (צילום: יונתן זינדל)

"המתת שמיוחס לנו הוא מתת הסיקור", הסביר עו"ד בן-צור, "עשינו בדיקה של הסיקור שהיה באתר, ברובו הוא היה סיקור נגטיבי. העד העיד פעם אחר פעם על סיקור מוטה. ואני אומר שלא מיניה ולא מקצתיה, ואני אומר שלא בדקו את זה, ואני אומר שהאתר היה ברובו מסוג 'ביבי הפראייר'. אני לא יכול להגיש קלסרים, אני חייב לשאול את העד איך הדברים עובדים".

עו"ד בן-צור הציג, אחת אחת, 47 ידיעות שפורסמו ב"וואלה" בין מועד הפגישה של בני-הזוג נתניהו עם בני-הזוג אלוביץ' ועד לבחירות לכנסת, בעיקר דיווחים על כנסי בחירות של העבודה, התנועה, ויש-עתיד מצד אחד, ודיווחים על אירועים מביכים לנתניהו ולליכוד מן הצד האחר. על רובן ככולן הפנה לעד ישועה, שלדבריו לא היה מעורב בהכנתן, את אותן שתי שאלות: האם הן שליליות כלפי נתניהו (על כך השיב ישועה ברוב המקרים בחיוב) והאם קיבל בעקבות פרסומן פניות מכיוון ראש הממשלה.

טלי בן-עובדיה (צילום: משה שי)

טלי בן-עובדיה (צילום: משה שי)

תחילה העיד ישועה כי אפשר שהיו פניות למערכת שלא היה מודע להן. "המערכת עובדת", הסביר ישועה. "יש דסק, נמצאים אז אבירם [אלעד] ראש הדסק, נמצאת טלי בן-עובדיה ונמצא ינון [מגל]. יכול להיות שלמי מהם פנו בתלונות, אבל זה לא היה בציר שמישהו ביקש ממני להשפיע".

בהמשך החקירה, אחרי שעו"ד בן-צור ביקש מישועה שיאשר כי לא קיבל כל פנייה מסביבת נתניהו עד לזו שמצוינת בסעיף הראשון בנספח של כתב האישום המתוקן, ב-17.1.13, אמר ישועה כי ככל הנראה היו פניות, שכן באותה התקופה התבקש להיפרד לשלום מהעורכת הראשית בן-עובדיה.

"תחילת הלחצים עלי היא כשטלי בן-עובדיה שם", העיד ישועה. "זה קורה בימים האחרונים של דצמבר [2012]. סביב זה יש את ההתכתבויות ביני לבין שאול על בן-עובדיה. דומני שהפגישה הראשונה בעניין הייתה ב-28.12". לפי ישועה, "בן-עובדיה לא שיתפה פעולה ואז בסוף 2012 תחילת 2013 סוכם שהיא תזוז. התקופה של בן-עובדיה היא התקופה של הכתבות האלה שהוצגו לי".

על חלק מ-47 הידיעות שהציג עו"ד בן-צור לישועה התעכב הסניגור, ועמד על כך שהמסגור בידיעה שלילי במיוחד כלפי נתניהו. כך, לדוגמה, באחת הידיעות הכותרת היתה ביקורתית יותר כלפי נתניהו מאשר כותרת המשנה. בידיעה אחרת הכותרת ביקרה אישית את נתניהו על אף שבגוף הידיעה הביקורת הופנתה לממשלה באופן כללי. ישועה הסביר כי זה טיבה של עיתונות, שהכותרת מנוסחת לעתים בקיצוניות לטובת הגדלת העניין של הקוראים.

נקודה נוספת שעליה עמד עו"ד בן-צור פעם אחר פעם היא שחלק ניכר מהידיעות נולדו מהודעות לעיתונות של מפלגות שונות, שאינן הליכוד. בשלב מסוים תהתה השופטת פרידמן-פלדמן "למה זה חשוב?". "אגיד גברתי", השיב עו"ד בן-צור. "בכתב האישום יש טענה שאם היתה פנייה מטעם הליכוד ביחס ליריב פוליטי זה או אחר אז שומו שמיים. Unheard of. זו הטענה. ואנחנו אומרים שזה לחם החוק של ההתנהלות הפוליטית-תקשורתית. יצרו פה מפלצת שמייחסת כאן משהו מופרך, בניין שבנוי על גפרורים".

עורך הדין של נתניהו מטעה את העד ישועה

רק בעתיד נדע כיצד תשתלב החקירה שנערכה היום בקו ההגנה הכללי של הנאשמים בשוחד, והאם תועיל לשכנע את השופטים כי פעולותיהם לא היו פליליות, אך כבר כעת ניתן לקבוע כי בחלק מהמקרים הציג עו"ד בן-צור לישועה כתבות באופן חלקי או מטעה.

כך, לדוגמה, הוא טען כי בכותרת משנה של ידיעה על שלי יחימוביץ' נכתב ש"יו"ר העבודה מתבשמת מהסקרים המלמדים על היחלשות של הליכוד ביתנו", למרות שלפי בדיקה שערך עם צוותו הסקר היחיד שפורסם יום קודם לכן, ב"גלובס", לא לימד על מגמה שכזו. מה שבן-צור נמנע מלציין הוא שבידיעה עצמה ישנו קישור לידיעה שפורסמה באותו הבוקר ב"וואלה" המביאה את ממצאי סקר "ידיעות אחרונות", תחת הכותרת "הליכוד ממשיך לאבד גובה - יורד ל-33 מנדטים".

שאול ואיריס אלוביץ', לשעבר בעלי השליטה בבזק וב"וואלה", נאשמים בשוחד לרה"מ נתניהו, בביהמ"ש המחוזי בירושלים, 18.5.21 (צילום: יונתן זינדל)

שאול ואיריס אלוביץ', לשעבר בעלי השליטה בבזק וב"וואלה", נאשמים בשוחד לרה"מ נתניהו, בביהמ"ש המחוזי בירושלים, 18.5.21 (צילום: יונתן זינדל)

בהמשך החקירה, אחרי שעו"ד בן-צור הציג לישועה כמה כתבות מה-2.1.2013 ואמר כי הוא עובר על הפרסומים באופן "שיטתי", קמה עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), וטענה כי הפרסומים מוצגים לעד באופן חלקי.

"אני מציג לו פי מאה ממה שאת הצגת לו", היתה התשובה של עו"ד בן-צור. עו"ד תירוש טענה כי עו"ד בן-צור "יודע שהוא לא הציג לעד את כל מה שהוצג באתר וואלה באותו יום בהקשר הפוליטי או בקשר לנתניהו". בא-כוחו של נתניהו השיב: "ב-2.1.13 לא היה פרסום נוסף". "אתה טועה", הטיחה בו עו"ד תירוש. "די עם הוויכוח", פסקה השופטת פרידמן-פלדמן. הוויכוח פסק, בלי הכרעה. עיון בארכיון "וואלה" מעלה כי אכן היו באותו היום עוד ידיעות שנגעו לנתניהו ומפלגת הליכוד-ביתנו, ואשר לא הוצגו לעד ישועה.

קטע מארכיון "וואלה" מיום 2.1.2013 (צילום מסך)

לקראת סוף הדיון, הגיע עו"ד בן-צור למקרה הראשון בנספח לכתב האישום המתוקן, שקורא: "דרישות בעניין העלאת פרסומים בנוגע לתמיכת נפתלי בנט בציפי לבני ושלי יחימוביץ'". לפי הנספח לכתב האישום, "הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ'. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ'. הדרישה נענתה".

עו"ד בן-צור הראה כי בשבועות שקדמו לדרישה פורסם ב"הארץ" וב-ynet שבנט חושב ש"לבני קשוחה וטובה יותר מנתניהו" וש"יחימוביץ' אשת אמת". עו"ד בן-צור אמר לישועה כי בדק את אתר "וואלה" ולא מצא כתבה בנוגע לתמיכת בנט בלבני ויחימוביץ', וזאת למרות שלפי הנספח לכתב האישום הדרישה נענתה. "פעם אחר פעם כשכתבו 'הדרישה נענתה' 'הדרישה נענתה', זה סרק", הכריז עו"ד בן-צור. "כי לא היתה דרישה או כי לא נענתה?", שאל השופט בר-עם. "כי לא נענתה", הבהיר עו"ד בן-צור.

"חברי הציג לעד כאילו לא היו דברים מעולם. כל מה שביקשנו להגיד הוא שזה לא נכון", הגיבה עו"ד תירוש

עו"ד תירוש טענה מנגד כי דווקא ישנה באתר "וואלה" כתבה ההולמת את הבקשה שהועברה לישועה. "תראי את הכתבה", דרש עו"ד בן-צור, וכשהכתבה הוצגה הדגיש הסנגור כי הכותרת שלה עוסקת בעניין אחר ("ועדת הבחירות: להוריד את מודעות בנט לצד נתניהו"). השופטת פרידמן-פלדמן ציינה כי בכותרת המשנה נכתב במפורש "הליכוד בקמפיין נגדי: 'בנט תומך בלבני ויחימוביץ''". "זה הליכוד! הליכוד בקמפיין!", זעק עו"ד בן-צור.

"הדרישה תוארה בנספח להעלות את הדברים האלה, לא אם זה לגיטימי או לא, לא אם זה חלק מקמפיין או לא. הדרישה הזו נענתה. בתוך כתבה אחרת? בסדר. חברי הציג לעד כאילו לא היו דברים מעולם. כל מה שביקשנו להגיד הוא שזה לא נכון", הגיבה עו"ד תירוש.

עורך הדין של נתניהו מבטיח דם, יזע ודמעות

לאורך כל הדיון קבל עו"ד בן-צור על איכות העבודה של הפרקליטות. "לא בדקתם פה סנטימטר ממה שקורה בתיק הזה והגשתם כתב אישום", אמר. "חבל, באמת חבל, שלפני שעשו מה שעשו לא עשו בדיקה מינימלית", הוסיף בהזדמנות אחרת. עו"ד תירוש טענה כי בתיק דווקא נחקרו עדים רבים, אך עו"ד בן-צור המשיך: "לא בדקתם את האתר הזה, לא בדקתם נתוני תקשורת, לא בדקתם כלום בתיק הזה [...] הייתי מצפה שבתיק סיקור שטוען להיענות חריגה, שהתובע שמייחס טענה יעשה את הבדיקה הזו לפני שהוא מקפיץ את כולם לתוך הבריכה, לתוך השלולית הזו".

הרכב השופטים ניסה כמה פעמים לשכנע את עו"ד בן-צור לחדול מקו החקירה המציג לישועה עוד ועוד ידיעות שלא היה לו כל קשר להכנתן ופרסומן. "התחושה היא שהקשר של העד לדברים שאתה מטיח בפניו היא שולית", אמר השופט בר-עם. "אני לא יודע אם זו הדרך הנכונה להביא את הדברים".

"התחושה היא שהקשר של העד לדברים שאתה מטיח בפניו היא שולית", אמר השופט בר-עם. "אני לא יודע אם זו הדרך הנכונה להביא את הדברים"

"אפשר לשאול אותו מדגמי", הציעה השופטת פרידמן-פלדמן. אדוני ישקול את זה. הוא [ישועה] לא הכין את הכתבה, לא ערך אותה, עד עתה לא שמעתי על כתבה אחת שהוא מעורב בפרסום שלה".

עורך-הדין ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ', טען כי יש הבדל בין "זיכרון הפרוטוקול" לבין "זיכרון דיוני". לדבריו, אם יוגשו כל הכתבות בקלסר לבית-המשפט, ללא חקירת העד עליהן, לא ייווצר רושם דומה למצב שבו הכתבות מוגשות אחת אחת והעד נדרש להן. עו"ד מיכל רוזן-עוזר, באת-כוחה של איריס אלוביץ', לא נשאה בשורה. "המציאות היא ארוכה, מתישה ומעייפת אבל היא חייבת להיפרש מול העד הזה", אמרה. גם עו"ד בן-צור עמד על שלו. "אני יכול להבטיח דם יזע ודמעות", אמר, "במובן הזה שזה יהיה ארוך".

ואכן חקירת העד על 47 הידיעות מאתר "וואלה" הייתה ארוכה ומתישה. עד כדי כך שהשופט עודד שחם, שכמעט ולא פצה את פיו מיום פתיחת המשפט, נדרש לסוגיה.

"לא צריך להציג לעד כל מסמך ומסמך", אמר השופט שחם. "אם יש לכם נתונים אגרגטיביים, תציגו אותם. אם היו אלף פרסומים, 500 כאלה ו-300 כאלה, אדוני יציג לעד ויבקש את התייחסותו. לעבור כתבה כתבה ולנתח ניתוח מלומד, כן חיובי, לא חיובי, בטון כזה או אחר, הערך של זה נמוך מאוד ואני מתבטא עכשיו בזהירות".

שופטי משפט המו"לים ונתניהו, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם (צילום: עמית שאבי)

שופטי משפט המו"לים ונתניהו, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם (צילום: עמית שאבי)

עו"ד בן-צור הבטיח לקצר, אך נמנע מלהפסיק בקו החקירה שבו החל. אחרי עוד כמה שעות חקירה שב השופט שחם והעיר: "מה שהעד אומר לא שופך על כך אור לכאן או לכאן. אני לא מצליח לגמרי להבין איך בסופו של יום כשנצטרך לכתוב פסק דין איך הדברים האלה יעזרו לנו. אנחנו משקיעים משאבים שקשה לי לראות את התועלת".

"הוא לא מחדש לנו", הוסיפה השופטת פרידמן-פלדמן. "הוא לא נשאל כאן על דברים שהוא עשה. הוא נשאל על פרסומים שהיו באתר, שאת רובם הוא לא מכיר או לא זוכר ואתה אומר לו 'תקרא, נכון שזה שלילי?'. מה זה נותן לנו?". השופטת פרידמן-פלדמן הדגישה כי בחקירה הראשית ובחקירה הנגדית עד כה התבקש ישועה להתייחס לתכתובות שהיה צד להן. "כאן הוא לא קיבל, הוא לא נתן, הוא לא חיבר. אז מה הוא עושה כאן?".

עו"ד בן-צור השיב: "אחד, נצמצם. שתיים, לא נוכל לוותר על זה".

השופט בר-עם ציין כי יכול היה להבין את קו החקירה לו המדינה גם היתה טוענת לנפח של סיקור חיובי. "אבל המדינה טוענת על פי דרישות קונקרטיות", אמר. גם אם יודגם כי הנפח היה שלילי, איך זה ישליך על הדוגמאות הקונקרטיות, תהה.

"לעולם צריך לראות מכלול. הקשר", השיב עו"ד בן-צור. נניח יש עשר כתבות שליליות ואחרי זה יש פנייה שמבקשת סיקור חיובי, זה בערך המקרה. אנחנו בטענה שיש לנו עסקת שוחד. נקבל משהו חיובי וניתן משהו חיובי. אם בסוף התמונה היא לא של משהו חיובי אלא שהאתר נתפס כנגטיבי, מאוזן לכל היותר, איך אפשר לדבר על הבנה של שוחד? זה הכל עניין של מידה".

בנימין נתניהו עם רעייתו שרה ובניו יאיר ואבנר בקלפי ירושלמית בבחירות 2013 (צילום: מארק ישראל סלם)

בנימין נתניהו עם רעייתו שרה ובניו יאיר ואבנר בקלפי ירושלמית בבחירות 2013 (צילום: מארק ישראל סלם)

בהמשך הוסיף עו"ד בן-צור והסביר: "זה תיק תקדימי, יש בו אלמנט של חריגות שמניח קנה מידה אובייקטיבי שישנו. עוד לא הגענו לפרק של הרגולציה. זה עולם מאוד מסוכן להיכנס אליו כי אם היועמ"ש והפרקליטות יושבים ומתדרכים ומוציאים הודעות ומדבררים ורוצים להיטיב את הסיקור שלהם, אין לי טרוניה, הטרוניה היא שהטענה היא שכשמישהו רוצה באופן סימטרי לעשות את זה ושכולם עושים את אותו דבר או כמעט אותו דבר זה הופך לתיק פלילי.

"יגידו 'כן, רגולציה'. אבל אנחנו לא ידענו ולא התנהגנו ולא הבנו שאנחנו מקבלים מתת. לא היה ולא נברא. ראש ממשלת ישראל לא העלה על דעתו שהוא מקבל מתת מהאתר הזה שלפי דובריו זה אתר שלא עניין אותו, רק בתחום הבחירות. זה אתר פורנו. זה לא אני אומר זה גלעד ארדן אומר. יש היררכיה של כלי תקשורת חשובים. טלוויזיה. זה אתר שלא קובע סדר יום, מה גם שעיקר הדברים נוגעים לגברת שרה נתניהו. ניסו ליצור מאסה מדומה, אין מאסה ואין מדומה".

יום החקירה הבא, הבטיח עו"ד בן-צור, יוקדש להצגת ידיעות מבחירות 2015, באותה המתכונת.

אראל סג"ל טוען שאילן ישועה משקר

בשולי החקירה עלתה גם סוגיית הרכב העיתונאים ב"וואלה" והשתייכותם הפוליטית.

עו"ד בן-צור הקרין קטע מהתוכנית "הפטריוטים" של ערוץ 20 מה-22.2.2018, שבו נראה אראל סג"ל אומר: "בזמן אמת ינון מגל רצה להביא אותי לוואלה, כבר ישבנו על חוזה. סיכמנו מחיר. מי לא רצה אותי ב'וואלה'? אילן ישועה. כל מי שאומר ש'וואלה' נתן סיקור חיובי לנתניהו, תראו לי בעל טור אחד ב'וואלה' בעשר שנים האחרונות שכתב טורים בעד נתניהו, בעד ממשלת הימין. אתה יודע מתי קיבלו אותי ל'וואלה'? רק בשנה שעברה, אחרי שהתפוצצה הפרשה. אני כבר לא שם, כי אני לא מוכן להיות עלה תאנה".

למראה התוכנית אמרה השופטת פרידמן-פלדמן "זה מ'ישראל היום'", אולם עו"ד בן-צור הבהיר כי השידור הוא מערוץ 20. הבלבול של השופטת נבע, מן הסתם, מכך ששני כלי התקשורת מתמסרים לנתניהו כמעט ללא סייג.

ישועה טען כי לא הקדיש כלל תשומת לב לזהות הפוליטית של העיתונאים שהעסיק, וציין כי סג"ל כתב ב"וואלה" "מהרגע שהעלו את השם שלו", בשנת 2016. לדבריו, איריס אלוביץ' המליצה לשכור את סג"ל, שמעון ריקלין וגיא בכור, והוא צידד בכך. "האמירה שאני לא הסכמתי שיבוא היא שקרית לחלוטין. ההיפך הוא הנכון. אמרתי לינון שאפשר להביא את סג"ל ואמרתי תסגרו את אראל".

טל שלו, הכתבת הפוליטית של "וואלה" (צילום מסך)

טל שלו, הכתבת הפוליטית של "וואלה" (צילום מסך)

בזמן אמת הגיב סג"ל לטענה זו וצייץ: "ישועה משקר. אני סיכמתי חוזה ומחיר עם ינון בתקופתו כעורך וואלה. ישועה לא אישר. מאוחר יותר, בסוף 2016 אחרי שהוא התחיל לעבוד עם הפרקליטות! קיבלתי פניה מאבירם אלעד. הגעתי ועזבתי אחרי פחות משנה כשהתפוצצה פרשת 4000 כשהבנתי שגייסו אותי כעלה תאנה. מוכן להחקר, להבדק בפוליגרף ולהעיד בשבועה".

בתוך דקות אחדות ציטט עו"ד בן-צור בפני ישועה את התגובה שפרסם סג"ל בטוויטר. "הוא משקר או אתה משקר?", שאל. "חד משמעית אף פעם לא התנגדתי להביא את סג"ל", השיב המנכ"ל לשעבר.

כשהתבקש בכל זאת להשיב לשאלת סג"ל מ-2018 ולהציג עיתונאים ימניים שעבדו ב"וואלה" ציין ישועה את העורך הראשי ינון מגל, וכן את הכתבת הפוליטית טל שלו, שהיתה חתומה על מרבית הידיעות שהציג עו"ד בן-צור כדי להראות עד כמה האתר היה עוין לנתניהו. לשמע שמה של שלו צחקו הסנגורים, אולם ישועה עמד על כך שבהתכתבויות שלו עם בני-הזוג אלוביץ' בזמן אמת כתב כי היא מעריכה את בני-הזוג נתניהו ועל כן החשיב אותה לעיתונאית ימנית.

משפט המו"לים: תיקי "2000" ו"4000"

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 3.3MB)