הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תעמולה: פרסום ורכישת כתבות

תקציב קמפיין 4il, שכלל רכישת תכנים ב"ידיעות אחרונות", ערוץ 2, "ג'רוזלם פוסט" ועוד, יוני-יולי 2017

תשובת הממונה על חופש המידע במשרד לבקשת חופש המידע של עמותת "הצלחה" ו"העין השביעית", 21.8.17

קלע שלמה

חוות דעת ובקשה להקצאת 128 מיליון שקל לצורך התקשרות עם חברת קלע-שלמה לשם "מאבק בתופעת הדה-לגיטימציה", 20.12.17

הודעה על כוונה להתקשר עם קלע שלמה בע"מ (חל"צ), ינואר 2018

קלע שלמה: רשימת בעלי מניות ודירקטורים, 8.1.18

ועדת המכרזים: התקשרות עם חברת ברייטמן-אלמגור (דלויט) לצורך מתן שירותי ייעוץ להטמעת תהליכי מעקב, בקרה ומדידה, נובמבר 2017

כנסים

תשלום עבור נאום של השר, גלעד ארדן, בכנס של חברת קשת, 2017

תשלום עבור שני מושבים וקידום האפליקציה Act.il בכנס הרצליה של המרכז הבינתחומי, 2017

התקשרות עם המרכז הבינתחומי לרכישת מושבים בכנס הרצליה, 2014

הסכם עם ההסתדרות הציונית לקיום כנס משותף בשיקגו, 17.1.13

הסכם עם ההסתדרות הציונית לקיום כנס משותף בירושלים, ספטמבר 2014

התקשרות עם התאחדות הסטודנטים בישראל לשם קיום כנס "Students4IL", אוקטובר 2017

התקשרויות עם גופים חיצוניים

מכרז מתוקן להטסת משפיענים לישראל, יולי 2017 | המכרז המקורי

ועדת המכרזים: פרוטוקול הישיבה שבה אושר מימון סמינר למשפטנים מהעולם בשיתוף עם לשכת עורכי-הדין והפורום המשפטי הבינלאומי, 4.9.17

התקשרות עם הפדרציה הציונית בבריטניה להפקת פסטיבל "תל-אביב-לונדון" 2017

התקשרות עם הקונגרס היהודי העולמי (WJC) לצורך "ביצוע פרויקטים בנושא ההתמודדות עם הדה-לגיטימציה נגד ישראל" (שני מסמכים), יוני 2017

בקשת פטור ממכרז: התקשרות עם חברת קרמר-דוידוביץ' GCS עבור "בניית ומימוש תוכנית לאסטרטגיה תקשורתית לפרויקטים בנושאי העבודה של המשרד", 25.6.17

חוות דעת מאת איתי ניקסון בנוגע להתקשרות עם לשכת המסחר ישראל-אמריקה, 8.5.17

חוות דעת מאת טל ישראלי-גל בנוגע להתקשרות עם המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות, 28.9.16

חוות דעת ושני פרוטוקולים בעניין התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך "פעילות כנגד ההשפעה של ארגוני הדה-לגיטימציה בקמפוסים", 2016–2017

סיכומי שתי ישיבות בעניין אישור "מיזם משותף עם ארגון 'ישיבת אש-התורה'" להכשרת מסבירנים בקמפוסים בארצות-הברית, 2016–2017

ועדת המכרזים: התקשרות עם המרכז הרב-תחומי ליזמות ומנהיגות לצורך הכשרת בני נוער להסברה, 22.6.16

חוות דעת מאת יאיר אדי פריימן בנוגע להתקשרות עם המרכז הרב-תחומי ליזמות ומצוינות, 16.5.16

ועדת המכרזים: התקשרות עם תנועת מכבי העולמית לשם קיום סמינרים בינלאומיים להכשרת מנהיגות צעירה, 24.5.16

מכתב מענה לעו"ד אלעד מן בתשובה לבקשת חופש מידע בנוסע קמפיין תעמולה, 21.8.17

מכתב מענה לעו"ד אלעד מן בעניין פרויקטים בתחום ההסברה, 15.3.17

מכתב מענה לעו"ד אלעד מן בתשובה לבקשת חופש מידע, 9.8.16

מסמכים על התקשרויות עם משרדי עורכי-דין בחו"ל ומענה לבקשת חופש מידע של עו"ד איתי מק, 2017

עו"ד שחר בן-מאיר: מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בעניין המשרד לנושאים אסטרטגיים, 10.1.2018

משדרים ישראל לעולם

משרד ראש הממשלה: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 20.10.13

משרד ראש הממשלה: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 29.5.14

משרד ראש הממשלה: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 15.12.14

משרד האוצר: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 1.1.15

אוגדן מסמכים בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם" משנת 2013, שבוצע באמצעות חברת NCSM: חלק א' | חלק ב'

מסמכים מהשנים 2010–2014

יוסי קופרווסר: סיכום פעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים, 16.2.14

משרד ההסברה והתפוצות, ועדת המכרזים: הארכת התקשרות עם חברת דיבייט בנוגע להכשרת מסבירנים, 6.2.13

אוגדן מסמכים בנושא פרויקט "Faces of Israel" ו"מסבירים ישראל", 2011–2012

הסכם לרכישת שירותי ייעוץ בתחום הניו-מדיה עם איתן אלירם, 15.10.12

תיאור של פרויקט "מסבירים ישראל", 15.9.10

משרד ההסברה והתפוצות: הסכם למימון הסברה באמצעות שליחי הסוכנות היהודית, 14.2.10 | נספחים להסכם

סיכום התקשרויות עם גופים חיצוניים

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2016: גרסה א' | גרסה ב' | גרסה ג'

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 1: גרסה א' | גרסה ב'

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 2

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 3

חקיקה

תזכיר החוק להחרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים מחוק חופש המידע, 2017

הצעת החוק להחרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים מחוק חופש המידע, 10.7.17

דיונים בכנסת

ועדת השקיפות של הכנסת: פרוטוקול ישיבה בנושא המשרד לנושאים אסטרטגיים, 7.8.16

ועדת השקיפות של הכנסת: פרוטוקול ישיבה בנושא המשרד לנושאים אסטרטגיים, 24.7.17

יומן הפגישות של ארדן (כולל פגישות כשר לבטחון הפנים)

יומן הפגישות של השר גלעד ארדן, אוקטובר-דצמבר 2017

יומן הפגישות של השר גלעד ארדן, ינואר-מרץ 2017

יומן הפגישות של השר גלעד ארדן, אפריל-מאי 2017

מחקרים

התקשרות עם ד"ר שרון לינק ואוניברסיטת חיפה בנוגע לרכישת מחקר אקדמי בנושא חינוך ציוני בתפוצות, 2012

מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה בעניין מערך ההסברה, 2002

דו"ח מבקר המדינה בנושא "המאבק הדיפלומטי-תקשורתי בתנועת החרמות ובגילויי האנטישמיות בחו"ל" (מתוך דו"ח שנתי 66ג), 2016

מסמכים נוספים

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: "תיאור וניתוח של תקציבי גופי הסברה ממשלתיים בישראל", 17.12.15

החלטה: מינוי סימה וואקנין-גיל לתפקיד מנכ"לית המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, דצמבר 2015

משרד ראש הממשלה: חוות דעת בעניין הפצת תכני הסברה בפייסבוק בעלות של 900 אלף שקל, 2012

משרד החוץ: התקשרות עם ארגון Stand With Us לשם הפקת סרטוני הסברה, 7.8.11

משרד החוץ: התקשרות עם החברות זוג-הפקות ושמים תוכן והפקות להפקת סרטוני תדמית והסברה, 2015-2014

משר החוץ: חוות דעת ואישור התקשרות עם ארגון Eagle Wings לארגון משלחות הסברה בישראל, 2017

משרד התפוצות: חוות דעת בעניין מערכת ניטור התבטאויות אנטישמיות ברשת – התקשרות עם חברת יישום, המעבדה לניטור ממוחשב של שיח פוליטי מבית האוניברסיטה העברית. 10.5.16

התקשרות עם עמותת לגעת-ברוח: מימון סטודנטים להפצת הסברה בישראל, אוסטריה, הונגריה, ליטא וסלובניה, 2015-2012

חופש המידע

דו"ח פעילות לשנת 2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.