הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תעמולה: פרסום ורכישת כתבות

תקציב קמפיין 4il, שכלל רכישת תכנים ב"ידיעות אחרונות", ערוץ 2, "ג'רוזלם פוסט" ועוד, יוני-יולי 2017

תשובת הממונה על חופש המידע במשרד לבקשת חופש המידע של עמותת "הצלחה" ו"העין השביעית", 21.8.17

קלע-שלמה

החשב הכללי: פרוטוקול ועדת פטור ממכרז בעניין ההתקשרות עם קלע-שלמה, 27.2.18

חוות דעת ובקשה להקצאת 128 מיליון שקל לצורך התקשרות עם חברת קלע-שלמה לשם "מאבק בתופעת הדה-לגיטימציה", 20.12.17

הודעה על כוונה להתקשר עם קלע שלמה בע"מ (חל"צ), ינואר 2018

קלע שלמה: רשימת בעלי מניות ודירקטורים, 8.1.18

ועדת המכרזים: התקשרות עם חברת ברייטמן-אלמגור (דלויט) לצורך מתן שירותי ייעוץ להטמעת תהליכי מעקב, בקרה ומדידה, נובמבר 2017

קלע-שלמה, תיק חברה מעודכן לתחילת ינואר 2018

התקשרות עם קלע-שלמה: פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 22.1.18

גרסה מצונזרת של מצגת שהוכנה לצורך גיוס תורמים למיזם קלע-שלמה

עו"ד שחר בן-מאיר: מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הקשר בין קלע-שלמה לחברת פנינסולה ומיכה לייקין-אבני, 2.5.18

עו"ד שחר בן-מאיר: מכתב ליו"ר רשות ניירות ערך בעניין הקשר בין קלע-שלמה לחברת פנינסולה ומיכה לייקין-אבני, 7.5.18

חוות דעת: עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, על ההתקשרות עם קלע שלמה. 1.6.17

תשובת המשרד לנושאים אסטרטגיים לבקשת חופש מידע שהגישה הקליניקה לחופש המידע במרכז הבינתחומי הרצליה, 19.4.18

כנסים

מכתבו של צביקה אינבינדר, יועץ למנכ"לית המשרד, בעניין כנס INTV של חברת קשת, 26.2.18

חוות דעת מאת רויטל יכין-קרקובסקי: מימון השתתפות בכנס INTV של חברת קשת, 2018 | מכתבו של עו"ד שחר בן-מאיר בנושא, 1.2.18

חוות דעת מאת רויטל יכין-קרקובסקי: תשלום עבור נאום של השר, גלעד ארדן, בכנס INTV של חברת קשת, 2017

תשלום עבור שני מושבים וקידום האפליקציה Act.il בכנס הרצליה של המרכז הבינתחומי, 2017

חוות דעת בנוגע להתקשרות עם עמותת מעלה למימון כנס בנושא אחריות תאגידית ותנועת החרם, 31.10.16

התקשרות עם המרכז הבינתחומי לרכישת מושבים בכנס הרצליה, 2014

הסכם עם ההסתדרות הציונית לקיום כנס משותף בשיקגו, 17.1.13

הסכם עם ההסתדרות הציונית לקיום כנס משותף בירושלים, ספטמבר 2014

התקשרות עם התאחדות הסטודנטים בישראל לשם קיום כנס "Students4IL", אוקטובר 2017

משרד החוץ: החלטת ועדת המכרזים בנוגע לקיום כנס בינלאומי לראשי ערים, 16.1.18

התקשרויות עם גופים חיצוניים

מכרז מתוקן להטסת משפיענים לישראל, יולי 2017 | המכרז המקורי

ועדת המכרזים: פרוטוקול הישיבה שבה אושר מימון סמינר למשפטנים מהעולם בשיתוף עם לשכת עורכי-הדין והפורום המשפטי הבינלאומי, 4.9.17

התקשרות עם הפדרציה הציונית בבריטניה להפקת פסטיבל "תל-אביב-לונדון" 2017

התקשרות עם הקונגרס היהודי העולמי (WJC) לצורך "ביצוע פרויקטים בנושא ההתמודדות עם הדה-לגיטימציה נגד ישראל" (שני מסמכים), יוני 2017

בקשת פטור ממכרז: התקשרות עם חברת קרמר-דוידוביץ' GCS עבור "בניית ומימוש תוכנית לאסטרטגיה תקשורתית לפרויקטים בנושאי העבודה של המשרד", 25.6.17

חוות דעת מאת איתי ניקסון בנוגע להתקשרות עם לשכת המסחר ישראל-אמריקה, 8.5.17

חוות דעת מאת טל ישראלי-גל בנוגע להתקשרות עם המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות, 28.9.16

חוות דעת ושני פרוטוקולים בעניין התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך "פעילות כנגד ההשפעה של ארגוני הדה-לגיטימציה בקמפוסים", 2016–2017

סיכומי שתי ישיבות בעניין אישור "מיזם משותף עם ארגון 'ישיבת אש-התורה'" להכשרת מסבירנים בקמפוסים בארצות-הברית, 2016–2017

ועדת המכרזים: התקשרות עם המרכז הרב-תחומי ליזמות ומנהיגות לצורך הכשרת בני נוער להסברה, 22.6.16

חוות דעת מאת יאיר אדי פריימן בנוגע להתקשרות עם המרכז הרב-תחומי ליזמות ומצוינות, 16.5.16

ועדת המכרזים: התקשרות עם תנועת מכבי העולמית לשם קיום סמינרים בינלאומיים להכשרת מנהיגות צעירה, 24.5.16 | הארכת ההתקשרות: דיון בוועדת המכרזים, 13.3.18

מכתב מענה לעו"ד אלעד מן בתשובה לבקשת חופש מידע בנוסע קמפיין תעמולה, 21.8.17

מכתב מענה לעו"ד אלעד מן בעניין פרויקטים בתחום ההסברה, 15.3.17

מכתב מענה לעו"ד אלעד מן בתשובה לבקשת חופש מידע, 9.8.16

מסמכים על התקשרויות עם משרדי עורכי-דין בחו"ל ומענה לבקשת חופש מידע של עו"ד איתי מק, 2017

משדרים ישראל לעולם

משרד ראש הממשלה: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 20.10.13

משרד ראש הממשלה: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 29.5.14

משרד ראש הממשלה: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 15.12.14

משרד האוצר: אישור התקשרות עם חברת יחסי-הציבור NCSM בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם", 1.1.15

אוגדן מסמכים בנוגע לפרויקט "משדרים ישראל לעולם" משנת 2013, שבוצע באמצעות חברת NCSM: חלק א' | חלק ב'

מסמכים מהשנים 2010–2014

יוסי קופרווסר: סיכום פעילות המשרד לנושאים אסטרטגיים, 16.2.14

משרד ההסברה והתפוצות, ועדת המכרזים: הארכת התקשרות עם חברת דיבייט בנוגע להכשרת מסבירנים, 6.2.13

אוגדן מסמכים בנושא פרויקט "Faces of Israel" ו"מסבירים ישראל", 2011–2012

הסכם לרכישת שירותי ייעוץ בתחום הניו-מדיה עם איתן אלירם, 15.10.12

תיאור של פרויקט "מסבירים ישראל", 15.9.10

משרד ההסברה והתפוצות: הסכם למימון הסברה באמצעות שליחי הסוכנות היהודית, 14.2.10 | נספחים להסכם

סיכום התקשרויות המשרד עם גופים חיצוניים

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2016: גרסה א' | גרסה ב' | גרסה ג'

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 1: גרסה א' | גרסה ב'

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 2

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 3

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2017, רבעון 4

התקשרויות עם גופים חיצוניים, 2018, רבעון 1

חקיקה

תזכיר החוק להחרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים מחוק חופש המידע, 2017

הצעת החוק להחרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים מחוק חופש המידע, 10.7.17

דיונים בכנסת

ועדת השקיפות של הכנסת: פרוטוקול ישיבה בנושא המשרד לנושאים אסטרטגיים, 7.8.16

ועדת השקיפות של הכנסת: פרוטוקול ישיבה בנושא המשרד לנושאים אסטרטגיים, 24.7.17

ועדת השקיפות של הכנסת: פרוטוקול ישיבה בנושא שקיפות במשרד החוץ, שבה עלתה גם סוגיית פעילותו של המשרד לנושאים אסטרטגיים, 26.2.18

יומן הפגישות של ארדן (כולל פגישות כשר לבטחון הפנים)

יומן הפגישות של השר גלעד ארדן, אוקטובר-דצמבר 2017

יומן הפגישות של השר גלעד ארדן, ינואר-מרץ 2017

יומן הפגישות של השר גלעד ארדן, אפריל-מאי 2017

מחקרים

התקשרות עם ד"ר שרון לינק ואוניברסיטת חיפה בנוגע לרכישת מחקר אקדמי בנושא חינוך ציוני בתפוצות, 2012

דו"ח המשרד לנושאים אסטרטגיים על מקורות מימון אירופיים לארגונים הקשורים לקמפיין החרם ולגופי טרור, מאי 2018

מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה בעניין מערך ההסברה, 2002

דו"ח מבקר המדינה בנושא "המאבק הדיפלומטי-תקשורתי בתנועת החרמות ובגילויי האנטישמיות בחו"ל" (מתוך דו"ח שנתי 66ג), 2016

מסמכים ממשרד החוץ

משרד החוץ: התקשרות עם ארגון Stand With Us לשם הפקת סרטוני הסברה, 7.8.11

משרד החוץ: התקשרות עם החברות זוג-הפקות ושמים תוכן והפקות להפקת סרטוני תדמית והסברה, 2015-2014

משרד החוץ: החלטת ועדת המכרזים לגבי התקשרויות עם חברות שיפיקו סרטוני תדמית והסברה, 15.5.18

משרד החוץ: חוות דעת ואישור התקשרות עם ארגון Eagle Wings לארגון משלחות הסברה בישראל, 2017

משרד החוץ: התקשרות עם דני רייכר, יועץ מרחב מקוון, לפיתוח מערכת למניעת הסתה וחסימת תוכן עוין, 30.1.18

משרד החוץ: התקשרויות עם שאול הוכברגר, רוני קפלן, ג'לאל בנא, יעל קהת, דניאלה קרש-שחר ואחרים לצורכי הסברה בשפה הספרדית

משרד החוץ: התקשרות עם חברות שונות לצורך "שיווק ממוקד" והסברה במרחב המקוון: דאטה פרו, בלונד 2.0, נטינג, ווב דאן ניו-מדיה, NGsoft

משרד החוץ: החלטת ועדת המכרזים לגבי התקשרות עם חברת Wochit, המפעילה פלטפורמה להפקה מהירה של סרטוני וידיאו, 7.5.18

מסמכים נוספים

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: "תיאור וניתוח של תקציבי גופי הסברה ממשלתיים בישראל", 17.12.15

החלטה: מינוי סימה וואקנין-גיל לתפקיד מנכ"לית המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, דצמבר 2015

משרד ראש הממשלה: חוות דעת בעניין הפצת תכני הסברה בפייסבוק בעלות של 900 אלף שקל, 2012

משרד ראש הממשלה: התקשרות עם עמותת לגעת-ברוח: מימון סטודנטים להפצת הסברה בישראל, אוסטריה, הונגריה, ליטא וסלובניה, 2015-2012

משרד התפוצות: חוות דעת בעניין מערכת ניטור התבטאויות אנטישמיות ברשת – התקשרות עם חברת יישום, המעבדה לניטור ממוחשב של שיח פוליטי מבית האוניברסיטה העברית. 10.5.16

הליכים משפטיים

עו"ד שחר בן-מאיר: מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בעניין המשרד לנושאים אסטרטגיים, 10.1.18

עתירה לבג"ץ: עו"ד שחר בן-מאיר נגד המשרד לנושאים אסטרטגיים, קלע שלמה ואחרים, 30.4.18

חופש המידע

דו"ח פעילות לשנת 2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.