חברה מסחרית שמנהלה לשעבר ואחד מבעליה לשעבר היה עבריין מורשע הגישה תביעת דיבה בסך למעלה ממיליון וחצי שקל נגד העיתונאית שרון שפורר, כך ניתן כעת לפרסם בעקבות בקשה שהוגשה לבית-המשפט על-ידי "העין השביעית".

התביעה, שהוגשה לבית-משפט השלום בתל-אביב–יפו לפני כשנתיים, נותרה עלומה בשל החלטת בית-המשפט העליון שניתנה שנים קודם לכן, ולפיה קיים איסור לפרסם פרטים שיזהו את העבריין המורשע.

בחודש דצמבר האחרון פנתה "העין השביעית", באמצעות עו"ד אלעד מן, לבית-המשפט בבקשה למתן הוראות הנוגעות לפרסום ההליך. הפנייה לבית-המשפט נעשתה לאחר שפנייה מקדימה לבא כוח של החברה המסחרית, עו"ד עמוס ון-אמדן, נענתה בהתנגדות גורפת לפרסום כלשהו בקשר להליך.

"בקשה זו מוגשת מתוך גישה זהירה ואחראית של המבקשת, ובשל תכתובות העבר בינה, באמצעות הח"מ, לבין ב"כ התובעת בסוגיית פרסום פרטים שונים הנוגעים להליכים נשוא התיק דנן במסגרת אתר האינטרנט המופעל על-ידי המבקשת", הוסבר לבית-המשפט.

"היות והמבקשת סבורה כי יש עניין ציבורי רב בדיווח על אודות ההליכים בתיק זה וכי אין מניעה, זולת מניעה לפרסם פרטים ספציפיים שלא נכללו בידיעה המיועדת לפרסום, ובשל העובדה כי הדיון אינו מתנהל בדלתיים סגורות, סבורה המבקשת כי יהיה נכון להביא לידיעת הציבור את הדיווח המצורף כנספח א' לבקשה זו".

לבקשה שהוגשה לבית-המשפט הוגשה טיוטת כתבה שנועדה להתפרסם באתר זה, וכעת מופיעה בו, תוך עדכונים מתבקשים. "לטעמה של המבקשת", נטען בקשר לטיוטת הכתבה שהוגשה, "נוסח זה מהווה דיווח ראוי ומקצועי על מהלך הדברים ויש בו כדי לתת לציבור מושג נכון על אודות ההליך המשפטי בתיק זה והמחלוקות הנוגעות אליו".

שפורר תמכה באישור בקשת "העין השביעית", ובאמצעות באי כוחה אורי קידר ועמוס נוה טענה כי עצם הניסיון למנוע פרסום מהווה "דוגמה נוספת לדפוס פעולתה הפסול של התובעת, במסגרתו היא מנסה באמצעות איומים בתביעות SLAPP להשתיק כל גורם, פרטי או עיתונאי, המפרסם את האמת". שפורר אף טענה כי הכתבה של "העין השביעית" הולכת לקראת התובעת ואינה כוללת פרטים רבים שלשיטתה של שפורר מותרים בפרסום.

החברה המסחרית, לעומת זאת, לא רק שהתנגדה לבקשת "העין השביעית" לדווח על ההליך, היא במקביל דרשה לקיימו מאותו רגע בדלתיים סגורות, להטיל באופן מיידי צו איסור פרסום זמני על ההליך, למחוק כתבי טענות מהתיק, למחוק סעיפים שונים מכתב ההגנה של שפורר, לאסור את פרסום הבקשה שלה לאיסור פרסום ודלתיים סגורות וכן "כל תשובה אליה וכל הדיון בה וכל החלטה לגביה".

לפני שבועות אחדים החליטה השופטת רחל ערקובי לדחות את בקשת החברה המסחרית לאיסור פרסום וקיום הדיונים בדלתיים סגורות. "אני סבורה כי בקשת התובעת הינה מרחיקת לכת", כתבה בהחלטתה. "התובעת מבקשת שבית-המשפט יאסור את הפרסום, לא בשל צו איסור פרסום בנוגע אליה, אלא בעניין צו איסור פרסום הנוגע לאחר, על מנת שזהותו של אותו פלוני לא תיחשף, וזאת בהליך שהיא בעצמה נקטה, ככל הנראה במעורבותו של אותו פלוני".

השופטת ערקובי סירבה לאסור את פרסום ההליך, וסירבה אף לבקשת החברה המסחרית למחוק סעיפים מתוך כתב ההגנה של שפורר, אולם אסרה על פרסום כתב ההגנה, שכן הוא כולל פרטים החושפים את זהותו של העבריין.

השופטת מנעה בשבועות האחרונים את פרסום החלטתה ואת פרסום ההליך כולו כדי לאפשר לחברה המסחרית להגיש ערעור לבית-המשפט המחוזי, אולם החברה הודיעה לבסוף כי אין בכוונתה לעשות כן, וכעת ממילא תמה התקופה שבה יכלה לערער על החלטת בית-המשפט. על כן, ניתן כעת לדווח על תביעת הדיבה שהוגשה נגד שפורר.