רסס הרשות השנייה

הרשות השנייה היא הגוף המפקח על שידורי הטלוויזיה המסחרית והרדיו האזורי במדינת ישראל

06.07.2024
03.07.2024
20.06.2024
07.06.2024