רסס הרשות השנייה

הרשות השנייה היא הגוף המפקח על שידורי הטלוויזיה המסחרית והרדיו האזורי במדינת ישראל