ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו מבקרים בחריפות את העיתונאי יגאל סרנה בגין הודעת הערעור שהגיש לבית-המשפט המחוזי, וקוראים לבית-המשפט לא רק לדחות את הערעור אלא גם להטיל עליו הוצאות לדוגמה.

לפני כשלושה חודשים הגיש סרנה, באמצעות עורכי-הדין אביגדור פלדמן וליאור אפשטיין, ערעור על פסק הדין שקבע כי הוציא את דיבתם של ראש הממשלה ורעייתו. לטענת סרנה, יש מקום לדון מחדש במקרה כיוון שבית-משפט השלום התעלם מהיות התביעה "תביעת השתקה" ומשום ששגה כשקבע כי פרסום בפייסבוק דומה לפרסום בכלי תקשורת ממוסד, ואף חמור ממנו. בהמשך הגיש סרנה בקשה לדיון בערעור בהרכב מורחב, בטענה כי התיק שלו "נדיר וחסר תקדים", אך נדחה.

בשבוע שעבר (7.12) הגישו ראש הממשלה נתניהו ורעייתו את תשובתם לערעור של סרנה. לטענתם, כפי שזו מנוסחת בידי בא-כוחם עו"ד יוסי כהן, הערעור של סרנה אינו אלא "הודעה לאמצעי התקשורת, מעין קומוניקט, שנועד לשמש אכסניה נוספת לסדרת ההכפשות של המערער כנגד המשיבים". בהמשך מצטטים ראש הממשלה ורעייתו את אותה "סדרת הכפשות" שנכללת לדבריהם בכתב הערעור ומוסיפים: "כך, ללא כבוד מינימלי הנדרש מבעל דין כלפי בית המשפט והצד שכנגד, מנצל המערער כאמור את הודעת הערעור באופן ציני ומכוער, לשם המשך קמפיין ההכפשות כנגד המשיבים, חרף הביקורת הקשה שנמתחה עליו הן על ידי בית המשפט קמא והן על ידי עיתונאים בעיתון בו עבד, שהקיא אותו במיאוס משורותיו, נוכח הביקורת הקשה שנמתחה עליו בקרב הציבור ובקרב אמצעי התקשורת".

סרנה, כותבים נתניהו ורעייתו, "שהחל ממועד מתן פסק הדין כנגדו הגביר את מסכת ההכפשות שבה הוא נוקט כנגד המשיבים במשך שנים רבות, אינו מהסס שוב ושוב לחצות קווים אדומים ואינו יודע את מורא הדין, כיוון שלא נשא בתוצאותיו הכספיות של פסק הדין, תודות לתרומות של 'חבריו', 'המוחאים כף' בהתלהבות למקרא כל הכפשה כנגד ראש הממשלה ורעייתו. וחבל שכך".

לגופו של עניין טוענים בני הזוג נתניהו כי תביעתם נגד סרנה אינה תביעת השתקה, ומצטטים בהרחבה מקביעת בית-משפט השלום בהקשר זה. גם לגבי טענת הפרסום בפייסבוק מסתמכים בני הזוג נתניהו על קביעת השלום ומוסיפים: "האם המערער, המכתיר עצמו כעיתונאי מהולל ועטור שבחים, אינו מבין כי עוצמתו של פרסום בפייסבוק עולה בעשרות אם לא במאות מונים על פני פרסום בעיתונות הכתובה?". באופן דומה קובעים ראש הממשלה ורעייתו כי אין כל ממש בטענות אחרות הנכללות בכתב הערעור של סרנה, וזאת על סמך פסיקת השלום ששללה אותן.

אשר על כן מבקשים בני הזוג מבית-המשפט למחוק את הודעת הערעור כולה או להורות לסרנה למחוק את כל הביטויים המכפישים מהערעור, ולחילופין, כמובן, לדחות את הערעור עצמו. בנוסף מבקשים ראש הממשלה ורעייתו "להשית על המערער הוצאות לדוגמה, אשר תרתענה אותו מהמשך התנהלותו הפגומה ותעברנה לו ולאנשים מסוגו מסר חד וברור, לפיו לא ניתן להכפיש באופן כה בוטה וכה מקומם איש ציבור, ללא נשיאה בתוצאות ההכפשה".

15267-09-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.99MB)